e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

«Ҳәрекетлер стратегиясын жасларымыз билиўи керек!» жойбары шеңберинде өткерилген «Билим ринг» интелектуаль ойыны

Келешегимиз болған жасларды руўхый әдеп икрамлы ҳәм бәркамал әўлад етип тәрбиялаў ислеринде, олардың өмирде мүнәсип орын ийелеўде кең имканиятлар жаратыў, олардың ҳуқықый мәдениятын ҳәм ҳуқықый билимин раўажландырыў-бул Ҳәрекетлер статегиясын жасларымыз билиўи керек! Атамасындағы жойбардың тийкарғы мақсетлериниң бири. Жойбар шеңберинде қосымша сабақлар барлық факультетлерде үгит-нәсиятлаўшылар тәрепинен өтип болғанлықтан студентлер бул сабақларды яғный ҳәрекетлер стратегиясының бес бағдарын терең өзлестирди ма? буны тексерип көриў мақсетинде жойбар шеңберинде 25-апрель күни факультетлер арасында «Билим-ринг» интелектуаль ойыны өткерилди. Интелектуаль ойыны үш шәрттен ибарат болып олар төмендегише:

1-шәрт-«Сораў жуўап шәрти» Бул шәртте команда сәрдарлары келип төрешилер қурамы тәрепинен таярланған конверттеги сораўларды таңлап алып. Алынған сораўлар баслаўыш тәрепинен команда ағзаларына бериледи. Конфертте жәми 5 сораў болып, ҳәр сораўға команда ағзаларынан 1 адамнан жуўап береди. Бир сораўға ойланыў ушын 30 секунт бериледи, дурыс жуўап ушын ҳәр бир төреши 2 болдан толық емес жуўап ушын 1 бал, қәте жуўап ушын 0 бал қояды. Ҳәр бир команда булл шәртте 50 балға шекем жыйнаўы мүмкин.

2-шәрт. «Ҳәрекетлер стратегиясы-нурлы келешегимиз гиреўи»

Бул шәртте ҳәр бир команда шөлкемлестириў комитети тәрепинен таярланған конвертлердеги Ҳәрекетлер стратегиясының әҳмийетли бес жөнелисиниң бәнтлериниң өзлерине тийислисин алады ҳәм сол бойынша өзлериниң түсиниклерин айтып өтеди. Команда ағзалары ойласыў ушын 2 минут бериледи. Ўақты: 5 минут, Максимал балл:10 балл

3-шәрт. Сораў-жуўап: «Билимлер сынағы»

Бул шәртте командалар шөлкемлестириўшилер тәрепинен таярланған 15 сораў бериледи. Ойлаў ушын 1 минут ўақыт берилип, команда ағзалары 1-минут ишинде жуўап бериўлери керек.

Ҳәр бир дурыс жуўап ушын 5 балл бериледи. Толық емес жуўаплар ушын бал берилмейди.

Усы шәртлер бойынша математика-информатика факультетинен «сиясатшы жаслар», педагогика факультетинен «Сиясатшылар», Филология факультетинен «Өзбекстан жаслары», Шеттиллер факультетинен «Лидер», Химия-биология факультетинен «Белсенди жаслар», физика-мийнет факультетинен «Қалқан», дене мәденияты факультетинен «Пидайы жаслар» Мектепке шекемги ҳәм баслаўыш тәлим факультетинен « Elevation» командалары күш сынасты. Қызғын болып өткен бул жарыста студентлердиң Ҳәрекетлер стратегиясын терең өзлестиргенлиги ҳәм жарысқа жақсы таярланып келгенликлери көринип турды. Жарыс жуўмағында Шеттиллер факультетиниң «Лидер» командасы 1-орын, физика-мийнет факультетинен «Қалқан»командасы 2-орын, дене мәденияты факультетинен «Пидайы жаслар»командасы 3-орынды жеңип алған болса, қалғанкомандалар да номинациялар бойынша диплом ҳәм қымбат баҳалы саўғалар менен сыйлықланды.

Х.Атажанов-бөлим баслығыQABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим