e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын қабыллаў комиссиясынан тез мағлыўмат алыў телефонлары ашылды (CALL CENTER)

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын қабыллаў комиссиясынан тез мағлыўмат алыў телефонлары ашылды (CALL CENTER)

(+99861) 229-40-93

(+99861) 229-41-03

(+99861) 229-40-97


QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00




Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим