e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

Әжинияз атындағы НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын магистратура қәнигеликлери бойынша абитуриентлерден ҳүжжетлерди қабыл етиўин ДАҒАЗАЛАЙДЫ

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты

2018-2019-оқыў жылы ушын күндизги бөлимлерине төмендеги магистратура қәнигеликлери бойынша абитуриентлерден ҳүжжетлерди қабыл етиўин

ДАҒАЗАЛАЙДЫ

5A111801 - Тәлим ҳәм тәрбия теориясы ҳәм методикасы (Мектепке шекемги тәлим )

5A110101 - Анық ҳәм тәбийий пәнлерди оқытыў методикасы (математика )

5A110201 - Анық ҳәм тәбийий пәнлерди оқытыў методикасы (физика ҳәм астрономия )

5A110401 - Анық ҳәм тәбийий пәнлерди оқытыў методикасы (биология )

5 A110601 - Социал-гуманитар пәнлерди оқытыў методикасы (тарийх)

5 A110701 - Тәлимде хабар технологиялары

5 A110901 - Педагогика теориясы ҳәм тарийхы (хызмет түрлери бойынша)

5 A110902 - Педагогика ҳәм психология

5 A111201 - Өзбек тили ҳәм әдебияты

5 A111301 - Ана тили ҳәм әдебияты (рус тили ҳәм әдебияты

5 A111301 - Ана тили ҳәм әдебияты (қарақалпақ тили ҳәм әдебияты

5 A111601 - Социал-гуманитар пәнлерди оқытыў методикасы (руўхыйлық тийкарлары)

5 A111701 - Тәлим ҳәм тәрбия теориясы ҳәм методикасы (баслаўыш тәлим)

номерсиз - Тәлим процессин басқарыў

 

Талабанлар қабыллаў комиссиясына төмендеги ҳүжжетлерди тапсырады :

1. Магистратура қәнигелиги көрсетилген ҳалда институт ректоры атына арза ;

2. Жоқары мағлыўматы ҳаққындағы ҳүжжеттиң түп нусқасы (ямаса дипломнан көширме -Өзбекистан Республикасы жоқары оқыў орынларын мәмлекетлик грант тийкарында оқып питкергенлер ушын ) ҳәм де рейтинг баллары көрсетилген қосымшасы менен ;

3. Реңли 3,5 x4,5см өлшеминдеги 6 дана фотосүўрети;

4. 086/У формадағы медициналық мағлыўматнама;

5. Паспорт ҳәм әскерий хызметке қатнасы ҳаққындағы ҳүжжетти талабан өзи менен алып келип көрсетеди.

 

Магистратураға қабыл етиў бойынша қосымша мағлыўматларды институттың қабыллаў комиссиясына келип билиўге болады .

Магистратураға кириўшилерден ҳүжжетлерди қабыл етиў мүддети усы жылдың июль айының 1-сәнесинен баслап 30-сәнесине шекем даўам етеди .

Мәнзилимиз : Нөкис қаласы , П .Сейтов көшеси номерсиз жай . НМПИ бас имараты. Телефонлар: 229-40-75; 229-40-96. Факс: 229-40-75: e- mail: nkspi info @edu .uz

QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим