e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Электрон кутубхона

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

Ibroyim Yusupov tuwlģan kunine baģishlab “Ibroyim Yusupov bilimdanlari” jarisi "Ziywar"ádebiy dógeregi tárepinen otkerildi.

5-may kuni NMPI zalinda Qaraqlapaq xalqiniń bay teregi, prozaniń sultani I.Yusupovtiń 89-jilliq yubeleyine arnalģan "I.Yusupov bilimdanlari" jarisi Filologiya fakultetinin dekanati ha'mde "Ziywar" ádebiy dógeregi tárepinen otkerildi.


1.Salemnama komanda atina tusinik beriw.
2.I.Yusupov shigarmalarinda afroizmler.
3.I.Yusupovtin' qosiqlarin kim kop yadtan aytaladi.
4.I.Yusupov shigarmalarinan sahnaliq korinis.

Usi 4 etapti oz ishine ja'mlegen qizgin gureste;

1-orin 3-kurs talabalarinin' "Poeziya Sultani" komandasi
2-orin 2-kurs talabalarinin' "Pa'ziylet" komandasi
3-orin 1-kurs talabalarinin' "Tarnas"komandalari aliwg'a miyassar boldi.Jaris qizg'in belesiwler astinda otti.Ha'r bir komanda ag'zalari I.Yusupovtin' haqiyqiy a'wladlari ekenligin ja'ne bir ma'rte da'liyledi.


Xabarshi : Jaqsibaeva A.