e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

Ҳүрметли Биринши Президентимиз Ислам Каримовтың 80 жыллыған бағышлап ушырасыў кешеси өткерилди

  Институттың Шет тиллери факультетиниң мәжилислер залында Өзбекстан Республикасының Биринши Президенти И.А.Кәримовтың 80 жыллығы мүнәсибетине ушырасыў кешеси болып өтти. Кешени факультет деканының орынбасары Х алмурат Есемуратов кирис сөз бенен ашып , басқарып барды . Қарақалпақстан Жазыўшылар аўқамының баслығы К.Кәримов, Республикалық руўхый-ағартыўшылық орайының баслығы Қ.Юсупов, профессор К.Қурамбаев, Миллий идея руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими кафедрасының доценти Т.Худайбергенова, Өзбекстан Жазыўшылар аўқамының ағзасы А.Қаипов ҳәм Шет тиллери факультетиниң студенти А.Муҳаммедияровлар шығып сөйлеп, И.Кәримовтың елимиздиң ғәрезсизликке ерисиўинде ҳәм оның беккемлениўинде узақты көребилиўшилик сиясаты менен алып барған жумыслары, әсиресе, келешек әўлад ушын жан күйдирип, олардың оқып билим алыўы, спорт ҳәм де дөретиўшилик пенен шуғылланып, тырнағы қаланған келешеги уллы мәмлекетти раўажландыратуғын, ғәрезсизлигимизди беккемлейтуғын инсанлар болып жетилисиўи ушын барлық имканиятларды жаратып бергени, сондай-ақ, жасларымыздың сол исенимди ылайықлы түрде ақлап атырғанын ҳәм еске түсириўлерин айтып берди.

Б.БЕКМУРАТОВ,

Өзбекстан Жаслар Аўқамы НМПИ басланғыш шөлкеминиң жетекшиси


QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим