e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

Географияны билиў бойынша «Геогтур» интеллектуал ойынлары өткерилди

2018-жыл 5-май сəнесинде Институтымыздың Тарийх-география факультети Географияны оқытыў методикасы тəлим бағдары студентлери арасында өткерилген «Геотур» интеллектуал ойынларының жуўмақлаўшы 10-туры болып өтти. Институт «Жаслар аўқамы» ҳəмде Географияны оқытыў методикасы кафедрасы жанындағы «Жас географ» дөгерегиниң басламасы менен өткерилген интеллектуал турнир өз жеңимпазларын анықлады. Бул турнир 2017-жыл ноябрь айында басланып, Географияны оқытыў методикасы кафедрасы ассистент оқытыўшысы Қ.Узақбаев тəрепинен алып барылды.

Интеллектуал турнир студент жаслардың билим дəрежесин еле де арттырыўына, өз үстинде көбирек ислеўине ҳəм қосымша излениўине хызмет етти. Турнир даўамында студентлер өзлериниң жеңиске болған умтылыўшылығын көрсетти ҳəм ҳəр бир тур ойынлары көтериңки руўхта, кескин беллесиўлер менен өтти.

Турнир жуўмағына көре 3-А курс зийрек студентлеринен дүзилген «Азия» командасы 3-орынды, 2-А курс зийрек студентлериниң «Меридиан» командасы 2-орынды жеңип алған болса, сыйлықлы 1-орынды ҳəм «Геотур» интеллектуал ойынларының көшпели кубогин 3-Б курс зийрек студентлериниң «Глазго» командасы қолға киргизди. Сондай-ақ, 3-А курс студенти М.Орынбаев турнирдиң «Ең жақсы ойыншы»сы деп табылды.

Жеңимразларға шөлкемлестириўшилер тəрепинен диплом, медал ҳəм естелик саўғалары тапсырылды. Усы турнирди институт бойынша өткериўди усыныс етилди.

Шарибаев Амирбай, Географияны оқытыў методикасы тәлим бағдары 2-курс студенти.QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим