e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

Еркин гүрес ҳәм ҳаял-қызлар гүреси бойынша Өзбекистан чемпионатында НМПИ студентлери қатнасып сыйлы жоқары орынлар жеп алыўға миясар болды.

Еркин гүрес ҳәм ҳаялызлар гүреси бойынша Өзбекистан чемпионаты нда НМПИ студентлери қатнасып сыйлы жоқары орынлар жеп алыўға миясар болды.

Усы жылдың 30- 31 март күнлери Ташкент қаласында еркин гүрес ҳәм ҳаялызлар гүреси бойынша Өзбекистан чемпионаты нда Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты студентлери қатнасып сыйлы жоқары орынларды жеңип алыўға миясар болды. Олардың дизими төмендегилер.

Ҳаял-қызлар гүреси бойынша

Алимбетова Амина -1 орын (57 кг) - Дене тәрбиясы факультети 3-курс студенти

Нарыбаева Қалбазар-1-орын (68 кг)- Дене тәрбиясы факультети 4-курс студенти

Есенбаева Набира – 1-орын (62 кг) - Дене тәрбиясы факультети 2-курс студенти

Турсынмуратова Патима (76 кг)-3-орын- Дене тәрбиясы факультети 2-курс студенти

Еркин гүрес бойынша

Қолбергенов Қурал-3-орын (74 кг)- Дене тәрбиясы факультети 4-курс студенти

Ембергенов Шымберген -3 орын(61 кг) - Дене тәрбиясы факультети 1-курс студенти

Ректорат атынан жеңимпазларды қутлықлаймыз!


QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим