Харакатлар стратегиясидан тест

Электрон кутубхона

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

ЭЪЛОН !

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтына ҳәзирги к ү нде г ү з-қыс мәўсимине таярлық жумысларын алып барыў ушын зәр6р болған қурылыс материалларын ҳәм жумыс бабында пайдаланыўға зәрўр болған әсбап ү скенелерди институттың бюджет қәрежетлери есабынан төмендеги аты к ө рсетилген затлар алнатуғынлығын дағазалайды.


Алынатугын затлар атлары

Олшем бирлиги

Саны

Бахасы

Суммасы

1

Ключ газовый 2

Дана

7

76 000

532 000

2

Ключ газовый 1

Дана

7

52 000

364 000

3

Ключ набор

Комплект

2

665 000

1 330 000

4

Ключ гаечный

Дана

2

138 000

276 000

5

Пласкагубцы Stayer

Дана

10

32 000

320 000

6

Отвертка

Дана

20

18 000

360 000

7

Молоток

Дана

10

30 000

300 000

8

Пила Бобер

Дана

10

42 000

420 000

9

Перчатка строительные

Жуп

50

8 000

400 000

10

Перчатка сварочная

Жуп

3

17 000

51 000

11

Насадка Дима

Дана

20

4 500

90 000

12

Бура для перфоратора (12х40)

Дана

5

26 000

130 000

13

Шуруп самонарезающие винты 3,5/25

Дана

9

26 000

234 000

14

Замки цилиндровый врезной модель Юфта

Дана

3

92 000

276 000

15

Сверла разные

Дана

5

12 000

60 000

16

Замок весячий

Дана

5

25 000

125 000

17

Скова для степлера

Дана

10

4 500

45 000

18

Топор

Дана

5

75 000

375 000

19

Бура для перфоратора (6х160)

Дана

5

12 000

60 000

20

Бумага наждачная 12 см

Метр

5

3 600

18 000

21

Коробка для электричество

Дана

10

2 000

20 000

22

Кольцо электрический

Дана

10

700

7 000

23

Кабель антенный для ТВ модель Euro Luxstar WD-zs

Метр

40

2 000

80 000

24

Анкерболты 112 мм

Дана

30

3 600

108 000

25

Гипс Г-7

Кг

500

700

350 000

26

Короба

Дана

50

6 500

325 000

27

Клей пва 801

Дана

10

19 000

190 000

28

Полотно для ножовки

Дана

10

2 600

26 000

29

Сифон для роковыны VIP

Дана

5

6 500

32 500

 

ЖАМИ :

 

 

 

6 904 500