e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

Эълон. 25-июль куни саот 14-00 да Дилова Наргиза Гайбуллаевнанинг фалсафа фанлари доктори (PhD) даражасини олиш учун ёзилган диссертациясининг ҳимояси бўлиб ўтади.

Нукус давлат педагогика институтида фалсафа фанлари доктори (PhD) бўйича илмий даража берувчи DSc.28.12.2017.Ped.58.01 рақамли Илмий Кенгашда 25-июль куни саот 14-00 да Дилова Наргиза Гайбуллаевнанинг “Бошланғич таълим жараёнида ўзаро ҳамкорлик муҳитини шакллантириш механизмларини такомиллаштириш” мавзусидаги ёзилган фалсафа фанлари доктори диссертациясининг ҳимояси бўлиб ўтади. Авторефератни электрон шаклидаги версиясини кўриб танишиш учун http://library.ziyonet.uz/uz/book/97093 сайтидан кўчириб олишингиз мумкин.


QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим