e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

Эълон. 18-апрель куни саот 12-00 да Айтимбетов Махсетбай Зинатдин улининг фалсафа фанлари доктори (PhD) даражасини олиш учун ёзилган диссертациясининг ҳимояси бўлиб ўтади.

Нукус давлат педагогика институтида фалсафа фанлари доктори (PhD) бўйича илмий даража берувчи DSc.28.12.2017.Ped.58.01 рақамли Илмий Кенгашда 18-апрель куни саот 12-00 да Айтимбетов Махсетбай Зинатдин улининг “Мустақиллик йилларида қорақалпоғистон умумий ўрта таълим мактаблари тизими тараққиёти (XX аср охири XXI аср бошларида)”мавзусидаги ёзилган фалсафа фанлари доктори диссертациясининг ҳимояси бўлиб ўтади. Авторефератни электрон шаклидаги версиясини кўриб танишиш учун институт сайтидан кўчириб олишингиз мумкин.  Авторефератни кўчириб олиш.


QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим