Харакатлар стратегиясидан тест

Электрон кутубхона

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

Докторлик диссертацияси ҳимоя қилинди

2 9-декабрь куни Нукус давлат педагогика институтнинг инглиз тили ва адабиёти кафедраси катта ўқитувчи кўп йиллик илмий тадқиқотлар натижасида Кдырбаева Гулзира Курбанбаевна «Man» - «адам» концептосфераси бирликларининг лингвомаданий ва лингвокогнитив хусусиятлари (инглиз ва қорақалпоқ тиллари мисолида)» мавзуисида 10.00.06– Қиёсий адабиётшунослик, чоғиштирма тилшунослик ва таржимашунослик (филология фанлари) ихтисослиги бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси ҳимоя қилди.

Институт жамаоти ва ректорати номидан Кдырбаева Гулзира Курбанбаевна ушбу улкан илмий ютуқ билан табиклайди. Келгуси ишларида омад ва зафарлар тилайди.

Диссертация иши аннотацияси билан ОАК сайтидан танишишингиз мумкин.

http://www.oak.uz/himoyaelonuz/1141-kdyrbaeva-gulzira-kurbanbaevnaning-falsafa-doktori-phd-dissertaciyasi-1203imoyasi-1203a1179ida-elon.html