Харакатлар стратегиясидан тест

Электрон кутубхона

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

«Билимлер сынағы» интеллектуал турнири басланды.

27-февраль күни Институт факультетлери талабалары арасында ҳар жылы өткериў дәстүр түсине айланган «Билимлер сынағы» интеллектуал турнири «Институт» кубоги турнир басланды.