e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Электрон кутубхона

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

БАРЛЫҒЫ БАЛАЛАР УШЫН

Байрам қарсаңында ҳәр бир бала жақынларынан саўғалар күтеди. Мине, усындай қайырқомлық илажларының бири Хожели районындағы 3-санлы имканияты шекленген балалар мектеп-интернатында болып өтти. Институттың педагогика факультетиниң педагог-хызметкерлери менен бир топар студент жаслары тәрепинен байрам кешеси шөлкемлестирилди. Кешени факультет деканының орынбасары П.Адилов ашты ҳәм басқарып барды. Буннан кейин педагог-хызметкерлерден С.Тажетдинова, А.Надирова, С.Кенжебаева ҳәм С.Рамановалар сөзге шығып, мектеп-интернаты жәмәәтин ҳәм оқыўшыларды байрам менен қутлықлап, жақсы тилеклер билдирди ҳәм естелик саўғаларын тапсырды. Концерт бағдарламасына «Дугоналар», «Сыйперде» ансамбллериниң ағзалары ҳәм талантлы студент жаслар қатнасты. Әтирапымыздағыларға мийрим-шәпәәт үлестирип жасайық. Биз ушын әпиўайы саналған нәрселер кимлердиңдур өмирине әлем-әлем қуўаныш бағышлаўы мүмкин екенлигин умытпайық, әзиз дослар!

 

Г.Худаибергенова, Музыка тәлими қәнигелигиниң студенти.