e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

БАРЛЫҒЫ БАЛАЛАР УШЫН

Байрам қарсаңында ҳәр бир бала жақынларынан саўғалар күтеди. Мине, усындай қайырқомлық илажларының бири Хожели районындағы 3-санлы имканияты шекленген балалар мектеп-интернатында болып өтти. Институттың педагогика факультетиниң педагог-хызметкерлери менен бир топар студент жаслары тәрепинен байрам кешеси шөлкемлестирилди. Кешени факультет деканының орынбасары П.Адилов ашты ҳәм басқарып барды. Буннан кейин педагог-хызметкерлерден С.Тажетдинова, А.Надирова, С.Кенжебаева ҳәм С.Рамановалар сөзге шығып, мектеп-интернаты жәмәәтин ҳәм оқыўшыларды байрам менен қутлықлап, жақсы тилеклер билдирди ҳәм естелик саўғаларын тапсырды. Концерт бағдарламасына «Дугоналар», «Сыйперде» ансамбллериниң ағзалары ҳәм талантлы студент жаслар қатнасты. Әтирапымыздағыларға мийрим-шәпәәт үлестирип жасайық. Биз ушын әпиўайы саналған нәрселер кимлердиңдур өмирине әлем-әлем қуўаныш бағышлаўы мүмкин екенлигин умытпайық, әзиз дослар!

 

Г.Худаибергенова, Музыка тәлими қәнигелигиниң студенти.

 


QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим