Харакатлар стратегиясидан тест

Электрон кутубхона

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

ЭЪЛОН !

Әжинияз атындағы Н ө кис м ә млекетлик педагогикалы қ институтына ҳә зирги күнде гүз ыс м ә үсимине таярлы қ жумысларын алып бары ў ушын з ә р ў р бол ғ ан қ урылыс материалларын ҳә м жумыс бабында пайдаланы ўғ а  з ә рўр бол ғ ан ә сбап үскенелерди институтты ң бюджет қә режетлери есабынан т ө мендеги аты к ө рсетилген затлар алнату ғ ынлы ғ ын да ғ азалайды .

Алынатугын затлар атлары

Олшем бирлиги

Саны

Бахасы

Суммасы

1

Винтель Д-20

Дана

30

45 000

1 350 000

2

Сгон

Дана

300

6 000

1 800 000

3

Воздухоспукатель

Дана

100

8 000

800 000

4

Электрод

Пачка

100

15 000

1 500 000

5

Степлер хозяйственный

Дана

2

70 000

140 000

6

Наконечник ф-70

Дана

30

20 000

600 000

7

Заглушка ф-20

Дана

30

6 000

180 000

8

Муфта ф-20

Дана

20

6 000

120 000

9

Цемент

Кг

1 000

1 000

1 000 000

10

Хак

Кг

1 000

1 000

1 000 000

11

Перфоратор

Дана

1

800 000

800 000

12

Болгарка

Дана

1

750 000

750 000

13

Пчёлка

Дана

1

650 000

650 000

14

Винтель Д-50

Дана

10

100 000

1 000 000

 

ЖАМИ :

 

 

 

11 690 000