Харакатлар стратегияси тест

Электон кутубхона

Qonunchilik bazasi

Халкаро лойихалар

Ўзбекистон Ёшлар иттифокининг Ажиниёз номидаги Нукус Давлат педагогика институтидаги бошланғич ташкилотиЕтакчи:

Бекмуратов Бахтиёр


КЕНГАШ ТАРКИБИ

 

 

Вазифаси

Ф.И.Ш

Курс ва факультет номи

1

«Маънавий-маърифий ва тарбиявий ишлар» буйича2

«Ёшлар муаммоларини урганиш» буйича3

«Иқтидорли талабалар билан ишлаш» буйича4

«Оммавий ахборот воситаларини ёритиб бериш» буйича5

«ОИТС ва гиёҳвандликка қарши курашиш ишлари» буйича6

«Муддатли харбий хизматни тамомлаб талабалар сафига   қабул қилинган ёшлар билан ишлаш» буйича7

«Ёшлар орасида ҳуқуқбузарлик ва жиноятчиларга қарши курашиш» буйича8

«Ободанлаштириш ишлари» буйича9

«Спорт-соғламлаштириш ватанпарварлик ва экологик масалалар» буйича 

Факультет етакчилари

 

Факультет номи

Етакчи ФИШ

Курс

1

Бошланғич талим методикаси2

Педагогика3

Чет тиллар4

Физика Математика5

Тарих6

Табиятшунослик7

Узбек филологияси8

Жисмоний тарбия9

Қорақалпоқ тили ва адабиёти10

Магистратура
 


Харакатлар стратегияси

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш