Харакатлар стратегияси тест

Электон кутубхона

Qonunchilik bazasi

Халкаро лойихалар

Me'yoriy hujjatlar


1. Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutining ichki tartib qoidasi

Qoida O`zbekiston va Qoraqalpog`iston Respublikalari konstitutsiyalari, O`zbekiston Respublikasi mehnat kodeksi, «Ta`lim to`g`risida»gi qonun talabalariga va institutning ustaviga asoslanib ishlab chiqildi.

Ichki tartibining maqsadi-mehnatni namunaviy asosda tashkillashtirish, ish vaqtidan unumli foydalanish, o`qish va ishning samaradorligiga erishishdan iborat.

Ushbu ichki tartib qoidalari bilan bog`liq masalalarni institut rektorati o`ziga berilgan huquq doirasida, ayrim masalalarni kasaba uyushmasi bilan birgalikda yoki kelishilgan holda echib boradi.

Ichki tartib qoidasi quyidagi bandlarni o`z ichiga oladi:

- umumiy qoidalar;

- xodim va ta`lim oluvchilarning huquq va majburiyatlari;

- o`quv va dam olish vaqtini tartibga solish talablari;

- intizomiy ta`sir choralari;

- talabalarni o`qish va ijtimoiy ishlardagi yutuqlari uchun taqdirlash;

- mehnat munosabatlari;

- mehnat intizomini ta`minlash va javobgarchilik;

- bino ichidagi tartib;

Institutning ichki intizom qoidasi institutning 20 11 yil 2 9 aprel` ( 7 bayonnoma) kungi Ilmiy Kengash majlisida tasdiqlandi.

 

2. Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutiga kelib tushgan hujjatlarning bajarilish tartibi

O`zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, farmoyishlari va topshiriqlari, shuningdek, O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlarini amalga oshirilishini, Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 12 yanvardagi 12-sonli «Ijro intizomini mustahkamlash chora-tadbirlari haqida»gi qarori, Xalq ta`limi vazirligining 2011 yil 29 yanvardagi 2-s.x sonli Hay`at qarori asosida ishlab chiqilgan institut Reglamentida belgilangan tartib qoidalarga asoslangan holda amalga oshiriladi. Bunda institutga kelib tushgan barcha hujjatlarni qabul qilish va bajarish tartibi o`z ifodasini topgan.

     

3. Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutida fuqarolarning yozma va og`zaki murojaatlari bilan ishlashish bo`yicha ko`rsatma

 

Ko`rsatma O`zbekiston Respublikasi «Fuqarolarning murojaatlari» dagi Nizom, 1999 yil 12 yanvardagi «Ijro tartibini mustahkamlash haqida»gi 12-sonli, O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1999 yil 29 martdagi «O`zbekiston davlat hokimiyati boshqarish organlarida ish yuritishni nazorat qilishni tashkil qilish bo`yicha me`yoriy hujjatlarni tasdiqlash haqida»gi 140-sonli Qarorlari va Oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligining 2008 yil 30 aprel kungi «O`zbekiston Respublikasi OO`MTVda fuqarolarning yozma va og`zaki murojaatlari bilan ishlashish tartibi to`g`risida»gi Nizomni tasdiqlash haqidagi 115-sonli buyrug`i hamda Xalq ta`limi vazirligining 2011 yil 29 yanvar` kungi «Xalq ta`limi vazirligining yangi taxrirdagi Reglamentini tasdiqlash to`g`risida»gi 2-SX-sonli Hay`at qarorining 3-ilovasiga muvofiq ishlab chiqildi.

Ko`rsatma umumiy qoidalar, asosiy tushunchalar, fuqarolarni qabul qilish, fuqarolar murojaatlarini nazorat va tahlil qilish kabi bandlardan iborat.

Mazkur ko`rsatma 2011 yil 29 aprel` kungi institut Ilmiy Kengashida tasdiqlandi (Bayonnoma №7).  

 

4. Ajiniyoz nomidagi Nukus davlat pedagogika institutining

Reglamenti

 

Institut Reglamenti rektorning 2011 yil 20 apreldagi 142D/1 sonli buyrug`i, 2011 yil 29 aprel` kungi institut Ilmiy kengashi   qarori bilan rahbarlikka olingan va so`zsiz ijrosini ta`minlash uchun tasdiqlangan (Bayonnoma №7).

Institut o`z faoliyatini O`zbekiston va Qoraqalpog`iston Respublikalari konstitutsiyalari va Qonunlariga, O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi qarorlari va boshqa me`yoriy hujjatlariga, O`zbekiston Respublikasi Prezidenti farmonlari, farmoyishlari va ko`rsatmalariga, O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi va Qoraqalpog`iston Respublikasi Ministrlar Kengashining qarorlariga, «Ta`lim to`g`risida»gi, «Kadrlar tayyorlash milliy dasturi» va «Fuqarolarning murojaatlari to`g`risida»gi Nizomlarga qat`iy amal qiladi. Institut o`z faoliyatini rektorat boshqaruvi, bo`limlar, fakul`tetlar, kafedralar va boshqa tashkilotlar bilan birgalikda olib boradi.

Reglament - ish yuritish va uning bajarilishini tashkil qilish bo`yicha yo`l-yo`riq bo`lib, institutning asosiy ishlariga masalalar kiritish tartibi: ilmiy kengashi tarkibi, kengashni chaqirish va o`tkazish; Ilmiy Kengash qarorlari, rektor buyruqlarini rasmiylashtirish, e`lon qilish va kuchga kiritish; institutda yuqori va boshqa tashkilotlardan kelgan hujjatlarni ko`rib chiqish tartibi; institut tomonidan nazorat ishlarining amalga oshirilishi; institut tarkibidagi doimiy komissiyalar, kengashlar va boshqa ishchi bo`limlar; institutda O`zbekiston Respublikasi farmonlari, farmoyishlari va ko`rsatmalari, Xalq ta`limi vazirligining hujjatlari bilan ish olib borishi tarkibi; kelib tushgan hujjatlarni rasmiylashtirish va bajarilishini ta`minlash bo`yicha qaror qabul qilish; Prezident farmonlari, farmoyishlari, topshiriqlari, Vazirlar Mahkamasining qaror va farmoyishlari, Xalq ta`limi vazirligining buyruqlari asosida ishlab chiqilgan institutning buyruqlarini nazorat qilishni tashkil qilish va ijrosini ta`minlashni, xodimlar, professor-o`qituvchilar, talaba yoshlar va ularning ota-onalar va ularning yozma va og`zaki murojaatlarini o`rganish, ko`rib chiqish, unda ko`tarilgan masalalarini echish hamda fuqarolarni qabul qilish masalalarini o`z ichiga oladi.
Ma'lumotlar 21.10.2011 yil yangilandi

Харакатлар стратегияси

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш