e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

Меёърий хужжатлар

1.  Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтининг ички тартиб қоидаси

Қоида Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон Республикалари конститутсиялари, Ўзбекистон Республикаси меҳнат кодекси, «Таълим тўғрисида»ги қонун талабаларига ва институтнинг уставига асосланиб ишлаб чиқилди.

Ички тартибининг мақсади-меҳнатни намунавий асосда ташкиллаштириш, иш вақтидан унумли фойдаланиш, ўқиш ва ишнинг самарадорлигига эришишдан иборат.

Ушбу ички тартиб қоидалари билан боғлиқ масалаларни институт ректорати ўзига берилган ҳуқуқ доирасида, айрим масалаларни касаба уюшмаси билан биргаликда ёки келишилган ҳолда эчиб боради.

Ички тартиб қоидаси қуйидаги бандларни ўз ичига олади:

- умумий қоидалар;

- ходим ва таълим олувчиларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари;

- ўқув ва дам олиш вақтини тартибга солиш талаблари;

- интизомий таъсир чоралари;

- талабаларни ўқиш ва ижтимоий ишлардаги ютуқлари учун тақдирлаш;

- меҳнат муносабатлари;

- меҳнат интизомини таъминлаш ва жавобгарчилик;

- бино ичидаги тартиб;

Институтнинг ички интизом қоидаси институтнинг 20 11 йил 2 9 апрелъ ( 7 баённома) кунги Илмий Кенгаш мажлисида тасдиқланди.

2. Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтига келиб тушган ҳужжатларнинг бажарилиш тартиби

Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонлари, фармойишлари ва топшириқлари, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг қарорларини амалга оширилишини, Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 12 январдаги 12-сонли «Ижро интизомини мустаҳкамлаш чора-тадбирлари ҳақида»ги қарори, Халқ таълими вазирлигининг 2011 йил 29 январдаги 2-с.х сонли Ҳайъат қарори асосида ишлаб чиқилган институт Регламентида белгиланган тартиб қоидаларга асосланган ҳолда амалга оширилади.Бунда институтга келиб тушган барча ҳужжатларни қабул қилиш ва бажариш тартиби ўз ифодасини топган.

3. Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтида фуқароларнинг ёзма ва оғзаки мурожаатлари билан ишлашиш бўйича кўрсатма

Кўрсатма Ўзбекистон Республикаси «Фуқароларнинг мурожаатлари» даги Низом, 1999 йил 12 январдаги «Ижро тартибини мустаҳкамлаш ҳақида»ги 12-сонли, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1999 йил 29 мартдаги «Ўзбекистон давлат ҳокимияти бошқариш органларида иш юритишни назорат қилишни ташкил қилиш бўйича меъёрий ҳужжатларни тасдиқлаш ҳақида»ги 140-сонли Қарорлари ва Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг 2008 йил 30 апрел кунги «Ўзбекистон Республикаси ОЎМТВда фуқароларнинг ёзма ва оғзаки мурожаатлари билан ишлашиш тартиби тўғрисида»ги Низомни тасдиқлаш ҳақидаги 115-сонли буйруғи ҳамда Халқ таълими вазирлигининг 2011 йил 29 январъ кунги «Халқ таълими вазирлигининг янги тахрирдаги Регламентини тасдиқлаш тўғрисида»ги 2-СХ-сонли Ҳайъат қарорининг 3-иловасига мувофиқ ишлаб чиқилди.

Кўрсатма умумий қоидалар, асосий тушунчалар, фуқароларни қабул қилиш, фуқаролар мурожаатларини назорат ва таҳлил қилиш каби бандлардан иборат.

Мазкур кўрсатма 2011 йил 29 апрелъ кунги институт Илмий Кенгашида тасдиқланди (Баённома №7).

4. Ажиниёз номидаги Нукус давлат педагогика институтининг

Регламенти

Институт Регламенти ректорнинг 2011 йил 20 апрелдаги 142Д/1 сонли буйруғи, 2011 йил 29 апрелъ кунги институт Илмий кенгашиқарори билан раҳбарликка олинган ва сўзсиз ижросини таъминлаш учун тасдиқланган (Баённома №7).

Институт ўз фаолиятини Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон Республикалари конститутсиялари ва Қонунларига, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси қарорлари ва бошқа меъёрий ҳужжатларига, Ўзбекистон Республикаси Президенти фармонлари, фармойишлари ва кўрсатмаларига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ва Қорақалпоғистон Республикаси Министрлар Кенгашининг қарорларига, «Таълим тўғрисида»ги, «Кадрлар тайёрлаш миллий дастури» ва «Фуқароларнинг мурожаатлари тўғрисида»ги Низомларга қатъий амал қилади. Институт ўз фаолиятини ректорат бошқаруви, бўлимлар, факулътетлар, кафедралар ва бошқа ташкилотлар билан биргаликда олиб боради.

Регламент - иш юритиш ва унинг бажарилишини ташкил қилиш бўйича ёъл-ёъриқ бўлиб, институтнинг асосий ишларига масалалар киритиш тартиби: илмий кенгаши таркиби, кенгашни чақириш ва ўтказиш; Илмий Кенгаш қарорлари, ректор буйруқларини расмийлаштириш, эълон қилиш ва кучга киритиш; институтда юқори ва бошқа ташкилотлардан келган ҳужжатларни кўриб чиқиш тартиби; институт томонидан назорат ишларининг амалга оширилиши; институт таркибидаги доимий комиссиялар, кенгашлар ва бошқа ишчи бўлимлар; институтда Ўзбекистон Республикаси фармонлари, фармойишлари ва кўрсатмалари, Халқ таълими вазирлигининг ҳужжатлари билан иш олиб бориши таркиби; келиб тушган ҳужжатларни расмийлаштириш ва бажарилишини таъминлаш бўйича қарор қабул қилиш; Президент фармонлари, фармойишлари, топшириқлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарор ва фармойишлари, Халқ таълими вазирлигининг буйруқлари асосида ишлаб чиқилган институтнинг буйруқларини назорат қилишни ташкил қилиш ва ижросини таъминлашни, ходимлар, профессор-ўқитувчилар, талаба ёшлар ва уларнинг ота-оналар ва уларнинг ёзма ва оғзаки мурожаатларини ўрганиш, кўриб чиқиш, унда кўтарилган масалаларини эчиш ҳамда фуқароларни қабул қилиш масалаларини ўз ичига олади.

 

QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим