Харакатлар стратегиясидан тест

Электрон кутубхона

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

Магистратура ихтисосликлари

5А110401

Аниқ ва табиий фанларни ўқитиш методикаси (биология)

5А110601

И жтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (тарих)

5А110701

Та ъ лимда ахборот технологиялари

5А110901

Педагогика тарихи ва назарияси (фаолият турлари буйича)

5А110902

Педагогика ва психология

5А111201

Ў збек тили ва адабиёти

5А111601

И жтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (манавият асослари)

5А111701

Тарбия ва ўқитишнинг методикаси ва назарияси (бошлан ғ ич талим)