e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

Катта илмий ходим- тадқиқотчи

Фан тармоғи, ихтисосликлар гуруҳи, ихтисосликлар шифрлари

Фан тармоғи, Ихтисосликлар гуруҳи ва   Ихтисосликлар номи

Илмий даража
бериладиган фан тармоғи

01.00.00

ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ФАНЛАРИ

01.01.00

МАТЕМАТИКА

01.01.01

математик анализ

физика-математика фанлари

01.01.02

дифференциал тенгламалар ва математик физика

физика-математика фанлари

01.01.03

ҳисоблаш математикасива дискрет математика

физика-математика фанлари

01.01.04

геометрия ва топология

физика-математика фанлари

01.01.05

эҳтимоллар назарияси ва математик статистика

физика-математика фанлари

01.01.06

Алгебра

физика-математика фанлари

01.02.00

МЕХАНИКА

01.02.01

назарий механика

физика-математика фанлари техника фанлари

01.02.02

машиналар, асбоблар ваускуналар динамикаси вамустаҳкамлиги

физика-математика фанлари техника фанлари

01.02.03

грунтлар ва тоғ жинслари механикаси

физика-математика фанлари техника фанлари

01.02.04

деформацияланувчан қаттиқ жисм механикаси

физика-математика фанлари техника фанлари

01.02.05

суюқлик ва газ механикаси

физика-математика фанлари техника фанлари

01.03.00

АСТРОНОМИЯ

01.03.01

Астрономия

физика-математика фанлари техника фанлари

01.04.00

ФИЗИКА

01.04.01

экспериментал физиканинг асбоблари ва усуллари

физика-математика фанлари техника фанлари

01.04.02

назарий физика

физика-математика фанлари техника фанлари

01.04.03

молекуляр физика ва иссиқлик физикаси

физика-математика фанлари техника фанлари

01.04.04

физик электроника

физика-математика фанлари техника фанлари

01.04.05

Оптика

физика-математика фанлари техника фанлари

01.04.06

полимерлар физикаси

физика-математика фанлари 
кимё фанлари техника фанлари

01.04.07

конденсатланган ҳолат физикаси

физика-математика фанлари техника фанлари

01.04.08

атом ядроси ва элементар заррачалар физикаси, тезлаштирувчи техника

физика-математика фанлари техника фанлари

01.04.09

магнит ҳодисалари физикаси

физика-математика фанлари техника фанлари

01.04.10

яримўтказгичлар физикаси

физика-математика фанлари техника фанлари

01.04.11

лазер физикаси

физика-математика фанлари техника фанлари

01.04.12

юқори энергиялар физикаси

физика-математика фанлари техника фанлари

02.00.00

КИМЁ ФАНЛАРИ

02.00.01

ноорганик кимё

кимё фанлари техника фанлари

02.00.02

аналитик кимё

кимё фанлари
физика-математика фанлари техника фанлари

02.00.03

органик кимё

кимё фанлари техника фанлари

02.00.04

физик кимё

кимё фанлари
физика-математика фанлари техника фанлари

02.00.05

электрокимё

кимё фанлари
физика-математика фанлари техника фанлари

02.00.06

юқори молекуляр бирикмалар

кимё фанлари техника фанлари

02.00.07

композицион материаллар кимёси ва технологияси

кимё фанлари
физика-математика фанлари техника фанлар

02.00.08

нефть ва газ кимёси ва технологияси

кимё фанлари техника фанлари

02.00.09

товарларни кимёвий таркиби асосида синфлаш ва сертификатлаш

кимё фанлари техника фанлари

02.00.10

биоорганик кимё

кимё фанлари 
биология фанлари техника фанлари

02.00.11

коллоид ва мембрана кимёси

кимё фанлари 
физика-математика фанлари техника фанлари

03.00.00

БИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

03.00.01

биокимё, биофизика ва радиобиология

биология фанлари 
физика-математика фанлари
кимё фанлари
техника фанлари 
қишлоқ хўжалик фанлари тиббиёт фанлари ветеринария фанлари

03.00.02

молекуляр биология. молекуляр генетика. молекуляр биотехнология

биология фанлари
кимё фанлари қишлоқ хўжалик фанлари тиббиёт фанлари

03.00.03

Ботаника

биология фанлари география фанлари

03.00.04

микробиология ва вирусология

биология фанлари тиббиёт фанлари

03.00.05

зоология, энтомология ва ихтиология

биология фанлари
қишлоқ хўжалик фанлари география фанлари ветеринария фанлари

03.00.06

эмбриология, гистология, кариология ва цитология

биология фанлари ветеринария фанлари

03.00.07

ўсимликлар физиологияси ва биокимёси

биология фанлари қишлоқ хўжалик фанлари

03.00.08

одам ва ҳайвонлар физиологияси

биология фанлари ветеринария фанлари

03.00.09

умумий генетика

биология фанлари
қишлоқ хўжалик фанлари ветеринария фанлари

03.00.10

Экология

биология фанлари
кимё фанлари
техника фанлари
қишлоқ хўжалик фанлари география фанлари тиббиёт фанлари

03.00.11

паразитология ва гельминтология

биология фанлари
тиббиёт фанлари ветеринария фанлари

03.00.12

биотехнология

биология фанлари
кимё фанлари
техника фанлари қишлоқ хўжалик фанлари

03.00.13

хужайра биологияси ва ривожланиш биологияси

биология фанлари қишлоқ хўжалик фанлари тиббиёт фанлари

03.00.14

тупроқшунослик

биология фанлари
кимё фанлари 
қишлоқ хўжалик фанлари география фанлари

03.00.15

геномика, протеомика ва биоинформатика

биология фанлари

04.00.00

ГЕОЛОГИЯ-МИНЕРАЛОГИЯ ФАНЛАРИ

04.00.01

умумий ва минтақавий геология

геология-минералогия фанлари

04.00.02

геокимё. фойдали қазилмаларни қидиришнинг геокимёвий усуллари

геология-минералогия фанлари
кимё фанлари техника фанлари

04.00.03

геотектоника ва геодинамика

геология-минералогия фанлари

04.00.04

гидрогеология

геология-минералогия фанлари техника фанлари

04.00.05

муҳандислик геологияси

геология-минералогия фанлари
техника фанлари география фанлари

04.00.06

рудали ва норудали конлар геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш; металлогения

геология-минералогия фанлари

04.00.07

палеонтология ва стратиграфия

геология-минералогия фанлари биология фанлари

04.00.08

петрология, вулканология ва литология

геология-минералогия фанлари

04.00.09

геофизика. фойдали қазилмаларни қидиришнинг геофизик усуллари

геология-минералогия фанлари
физика-математика фанлари техника фанлари

04.00.10

қаттиқ ёқилғи қазилма конларининг геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш

геология-минералогия фанлари

04.00.11

нефть ва газ конлари геологияси, уларни қидириш ва разведка қилиш

геология-минералогия фанлари

04.00.12

кончилик саноати геологияси ва геофизикаси

геология-минералогия фанлари техника фанлари

04.00.13

минералогия. кристаллография

геология-минералогия фанлари кимё фанлари

05.00.00

ТЕХНИКА ФАНЛАРИ

05.00.01

МУҲАНДИСЛИК ГЕОМЕТРИЯСИ ВА КОМПЬЮТЕР ГРАФИКАСИ

05.01.01

муҳандислик геометрияси ва компьютер графикаси. аудио ва видео технологиялари

техника фанлари педагогика фанлари

05.02.00

МАШИНАСОЗЛИК ВА МАШИНАШУНОСЛИК

05.02.01

Машинасозликда материалшунослик (тармоқлар бўйича)

Техника фанлари

05.02.02

Механизмлар ва машиналар назарияси. Машинашунослик ва машина деталлари

Техника фанлари Физика-математика фанлари

05.02.03

Технологиялық машиналар. Роботлар, мехатроника ҳəм робототехника системалары

Техника фанлари

05.02.04

Стандартлаштириш ва маҳсулотлар сифатини бошқариш

Техника фанлари

05.03.00

МАШИНАСОЗЛИКДА КОНСТРУКЦИОН МАТЕРИАЛЛАРГА ИШЛОВ БЕРИШ

05.03.01

механик ва физик-техник ишлов бериш технологиялари ва жараёнлари. станоклар ва асбоб-ускуналар

техника фанлари

05.03.02

конструкцион материалларга ишлов бериш технологиялари ва машиналари

техника фанлари

05.04.00

ЭНЕРГЕТИКА, МЕТАЛЛУРГИЯ ВА КИМЁ МАШИНАСОЗЛИГИ

05.04.01

машинасозлик машиналари, аппаратлари, агрегатлари ва қурилмалари

техника фанлари

05.07.00

АВИАЦИЯ ТЕХНИКАСИ

05.07.01

ер усти мажмуалари ва учиш аппаратлари

техника фанлари

05.11.00

АСБОБСОЗЛИК, МЕТРОЛОГИЯ ВА АХБОРОТ-ЎЛЧОВ  АСБОБЛАРИ ВА ТИЗИМЛАРИ

05.11.01

Асбоблар.ўлчаш ва назорат қилиш усуллари (тармоқлар бўйича)

Техника фанлари 
Физика-математика фанлари Кимё фанлари

05.11.02

Метрология ва метрология таъминоти

Техника фанлари

05.12.00

РАДИОТЕХНИКА ВА АЛОҚА

05.12.01

Телекоммуникация ва компьютер тизимлари, телекоммуникациятармоқлари ва қурилмалари. Ахборотларни тақсимлаш

Техника фанлари

05.12.02

Радиотехника, радионавигация, радиолокация ва телевидение  тизимлари ва қурилмалари.  Мобил алоқа тизимлари

Техника фанлари

05.13.00

ИНФОРМАТИКА, ҲИСОБЛАШ ТЕХНИКАСИ ВА БОШҚАРУВ

05.13.01

тизимли таҳлил, бошқарув ва ахборотни қайта ишлаш

техника фанлари физика-математика фанлари

05.13.02

информатиканинг назарий асослари

техника фанлари физика-математика фанлари

05.13.03

ахборотларни ҳимоялаш усуллари ва тизимлари. ахборот хавфсизлиги

техника фанлари физика-математика фанлари

05.13.04

ҳисоблаш машиналари,  мажмуалари ва компьютер тармоқларининг математик ва дастурий таъминоти

техника фанлари физика-математика фанлари

05.13.05

ҳисоблаш техникаси ва бошқарув тизимларинингэлементлари ва қурилмалари

техника фанлари

05.13.06

математик моделлаштириш. сонли усуллар ва дастурлар мажмуи

техника фанлари
физика-математика фанлари 
кимё фанлари
биология фанлари геология-минералогия фанлари

05.13.07

технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришларни автоматлаштириш ва бошқариш

техника фанлари

05.14.00

ЭНЕРГЕТИКА ВА ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

05.14.01

энергетика тизимлари ва мажмуалари

техника фанлари

05.14.02

электротехника. электр энергия станциялари, тизимлари.электротехник мажмуалар ва қурилмалар

техника фанлари

05.14.03

ёруғлик техникаси. махсус ёритиш технологияси

техника фанлари

05.14.04

саноат иссиқлик  энергетикаси

техника фанлари

05.14.05

иссиқлик техникасининг назарий асослари

техника фанлари

05.14.06

қайта тикланадиган энергия турлари асосидаги энергия қурилмалари

техника фанлари

05.15.00

ФОЙДАЛИ ҚАЗИЛМА КОНЛАРИНИ ЎЗЛАШТИРИШ

05.15.01

маркшейдерия

техника фанлари

05.15.02

фойдали қазилмаларни очиқ ва ер ости усулида қазиб олиш. Геомеханика

техника фанлари

05.15.03

шахта қурилиши

техника фанлари

05.15.04

қудуқларни бурғилаш ва ўзлаштириш технологияси

техника фанлари

05.15.05

нефть ва газ  қувурлари, база ва омборларини қуриш ва ишлатиш

техника фанлари

05.15.06

нефть ва газ конларини ўзлаштириш ва улардан фойдаланиш 

техника фанлари

05.15.07

кончиликнинг физик жараёнлари

техника фанлари

05.15.08

фойдали қазилмаларни бойитиш

техника фанлари кимё фанлари

05.15.09

геологикразведка ишлари технологияси ва техникаси

техника илимлери

05.16.00

МЕТАЛЛУРГИЯ

05.16.01

металлшунослик ва металларга термик ишлов бериш. Қора, рангли ва ноёб металлар металлургияси

техника фанлари

05.17.00

КИМЁ ТЕХНОЛОГИЯСИ

05.17.01

ноорганик моддалар технологияси ва улар асосидаги материаллар

техника фанлари кимё фанлари

05.17.02

органик моддалар технологияси ва улар асосидаги материаллар

техника фанлари кимё фанлари

05.17.03

силикат ва қийин эрийдиган нометалл материаллар технологияси

техника фанлари кимё фанлари

05.17.04

локлар, бўёқлар ва органик қопламалар технологияси

техника фанлари кимё фанлари

05.17.05

резина ва каучук технологияси

техника фанлари кимё фанлари

05.17.06

кимё технологияси жараёнлари ва аппаратлари

техника фанлари

05.18.00

ОЗИҚ-ОВҚАТ МАҲСУЛОТЛАРИ ТЕХНОЛОГИЯСИ

05.18.01

бошоқли, дуккакли экинлар, ёрма маҳсулотлари ва мева-сабзавот, узумчилик маҳсулотларига ишлов бериш ҳамда уларни сақлаш ва қайта ишлаш технологиялари

техника фанлари

05.18.02

озиқ-овқат маҳсулотлари технологияси ва биотехнологияси

техника фанлари

05.18.03

озиқ-овқат саноати жараёнлари ва аппаратлари

техника фанлари

05.19.00

ТЎҚИМАЧИЛИК ВА  ЕНГИЛ САНОАТ МАТЕРИАЛЛАРИ ВА БУЮМЛАРИ ТЕХНОЛОГИЯСИ

05.19.01

тўқимачилик ва енгил саноат ишлаб чиқаришларининг материалшунослиги

техника фанлари

05.19.02

тўқимачилик материаллари технологияси ва хом ашёга дастлабки ишлов бериш

техника фанлари кимё фанлари

05.19.03

тери, мўйна, пойафзал ва тери-галантерея буюмлари технологияси

техника фанлари

05.19.04

тикувчилик буюмлари технологияси

техника фанлари

05.19.05

тўқимачилик ва тикувчилик буюмлари, кийим ва пойафзалларни бадиий безаш ва моделлаштириш

техника фанлари санъатшунослик фанлари

05.20.00

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ ВА ЭЛЕКТРЛАШТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

05.20.01

қишлоқ хўжалиги ва мелиорация машиналари. қишлоқ хўжалиги ва мелиорация ишларини механизациялаш

техника фанлари қишлоқ хўжалик фанлари

05.20.02

қишлоқ хўжалигида электр технологиялар ва электр ускуналар

техника фанлари

05.20.03

қишлоқ хўжалиги ва мелиорация техникаларини ишлатиш,  тиклаш ва таъмирлаш

техника фанлари

05.21.00

ЎРМОН, ЦЕЛЛЮЛОЗА-ҚОҒОЗ ВА ЁҒОЧГА ИШЛОВ БЕРИШ САНОАТИ ТЕХНОЛОГИЯСИ, МАШИНАЛАРИ ВА УСКУНАЛАРИ

05.21.01

целлюлоза-қоғоз ишлаб чиқариш технологияси

техника фанлари

05.22.00

ТРАНСПОРТ

05.22.01

мамлакат, унинг минтақалари, шаҳарлари ва саноат марказларининг транспорт тизимлари

техника фанлари

05.22.02

темир йўллар ва йўл хўжалиги

техника фанлари

05.22.03

темир йўлларнинг ҳаракатланувчи таркиби, поездларни тортиш ва электрлаштириш

техника фанлари

05.22.04

темир йўл транспортини ишлатиш

техника фанлари

05.22.05

ғилдиракли ва гусиницали машиналар

техника фанлари

05.22.06

ҳаво йўллари ҳаракатининг навигацияси ва уни бошқариш

техника фанлари

05.23.00

ҚУРИЛИШ

05.23.01

қурилиш конструкциялари. Бинолар ва иншоотлар

техника фанлари

05.23.02

асослар, пойдеворлар,ер ости иншоотлари. кўприклар ва транспорт тоннеллари

техника фанлари

05.23.03

иссиқлик таъминоти. Вентиляция, кондиционерлаш. газ таъминоти ва ёритиш

техника фанлари

05.23.04

сув таъминоти.  Канализация.  сув ҳавзаларини муҳофазалаш учун қурилиш тизимлари

техника фанлари

05.23.05

қурилиш материаллари ва буюмлари

техника фанлари

05.23.06

автомобиль йўллари ва аэродромлар қурилиши

техника фанлари

05.23.07

гидротехника ва мелиорация қурилиши

техника фанлари

05.23.08

темир йўллариқурилиши

техника фанлари

05.23.09

гидравлика ва муҳандислик гидрологияси

техника фанлари

05.24.00

ГЕОДЕЗИЯ

05.24.01

геодезия. Картография

техника фанлари физика-математика фанлари

05.25.00

ҲУЖЖАТЛАР АСОСИДА АХБОРОТ

05.25.01

ҳужжатчилик, ҳужжатшунослик, архившунослик

техника фанлари
тарих фанлари педагогика фанлари

05.25.02

кутубхонашунослик, библиографияшунослик ва китобшунослик

техника фанлари
тарих фанлари
филология фанлари педагогика фанлари

05.25.03

ҳужжатлардан ахборот олиш тизимлари ва жараёнлари

техника фанлари филология фанлари

05.26.00

ИНСОН ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ

05.26.01

меҳнатни муҳофаза қилиш ва инсон фаолияти хавфсизлиги

техника фанлари тиббиёт фанлари

05.26.02

фавқулодда  ҳолатларда  хавфсизлик (тармоқлар бўйича)

техника фанлари
кимё фанлари
биология фанлари
тиббиёт фанлари ветеринария фанлари

05.26.03

ёнғин ва саноат хавфсизлиги

техника фанлари 
тиббиёт фанлари психология фанлари

05.26.04

ядро хавфсизлиги ва радиацион хавфсизлик

техника фанлари

05.27.00

ЭЛЕКТРОНИКА

05.27.01

электроника

техника фанлари физика-математика фанлари

06.00.00

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ФАНЛАРИ

06.01.00

АГРОНОМИЯ

06.01.01

умумий деҳқончилик

қишлоқ хўжалик фанлари

06.01.02

мелиорация ва суаорма деҳқончилик

қишлоқ хўжалик фанлари техника фанлари

06.01.03

агротупроқшунослик ва агрофизика

қишлоқ хўжалик фанлари
биология фанлари
кимё фанлари
география фанлари техника фанлари

06.01.04

Агрохимия

қишлоқ хўжалик фанлари
биология фанлари кимё фанлари

06.01.05

селекция ва уруғчилик

қишлоқ хўжалик фанлари биология фанлари

06.01.06

сабзавотчилик

қишлоқ хўжалик фанлари

06.01.07

мевачилик ва узумчилик

қишлоқ хўжалик фанлари

06.01.08

ўсимликшунослик

қишлоқ хўжалик фанлари

06.01.09

ўсимликларни  ҳимоя қилиш

қишлоқ хўжалик фанлари биология фанлари

06.01.10

ер тузилиши, кадастр ва ер мониторинги

қишлоқ хўжалик фанлари
география фанлари техника фанлари

06.01.11

пахтачилик

қишлоқ хўжалик фанлари

06.02.00

ЗООТЕХНИЯ

06.02.01

қишлоқ хўжалик ҳайвонларини урчитиш, кўпайтириш, селекцияси ва генетикаси

қишлоқ хўжалик фанлари биология фанлари

06.02.02

қишлоқ хўжалик ҳайвонларини озиқлантириш ва озуқа тайёрлаш технологияси

қишлоқ хўжалик фанлари биология фанлари

06.02.03

хусусий зоотехния. Чорвачилик маҳсулотларини ишлаб чиқариш технологияси

қишлоқ хўжалик фанлари

06.02.04

ипакчилик

қишлоқ хўжалик фанлари

06.02.05

қоракўлчилик

қишлоқ хўжалик фанлари

06.03.00

ЎРМОН ХЎЖАЛИГИ

06.03.01

ўрмон экинлари. Селекция, уруғчилик ва шаҳарларни кўкаламзорлаштириш. Ўрмонлар агромелиорацияси ва ҳимоя ўрмонларини барпо этиш

қишлоқ хўжалик фанлари
биология фанлари техника фанлари

06.03.02

ўрмон тузилиши ва ўрмон таксацияси. Ўрмончилик  ва ўрмоншунослик.  Ўрмон ёнғинлари ва уларга қарши курашиш

қишлоқ хўжалик фанлари
биология фанлари техника фанлари

07.00.00

ТАРИХ ФАНЛАРИ

07.00.01

Ўзбекистон тарихи

тарих фанлари

07.00.02

фан ва технологиялар тарихи

тарих фанлари

07.00.03

жаҳон тарихи

тарих фанлари

07.00.04

диншунослик

тарих фанлари
фалсафа фанлари филология фанлари

07.00.05

ислом тарихи ва манбашунослиги

тарих фанлари

07.00.06

Археология

тарих фанлари

07.00.07

этнография, этнология ва антропология

тарих фанлари

07.00.08

тарихшунослик,  манбашуносликва тарихий тадқиқот усуллари

тарих фанлари

07.00.09

халқаро муносабатлар ва ташқи сиёсат тарихи

тарих фанлари

07.00.10

ижтимоий-сиёсий институтлар ва жараёнлар тарихи

тарих фанлари юридик фанлар

07.00.11

миллий хавфсизлик муаммолари

тарих фанлари
юридик фанлар иқтисодиёт фанлари

08.00.00

ИҚТИСОДИЁТ ФАНЛАРИ

08.00.01

иқтисодиётназарияси

иқтисодиёт фанлари

08.00.02

макроиқтисодиёт

иқтисодиёт фанлари

08.00.03

саноат иқтисодиёти

иқтисодиёт фанлари

08.00.04

қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти

иқтисодиёт фанлари

08.00.05

хизмат кўрсатиш тармоқлари иқтисодиёти

иқтисодиёт фанлари

08.00.06

эконометрика ва статистика

иқтисодиёт фанлари

08.00.07

молия ва кредит

иқтисодиёт фанлари

08.00.08

бухгалтерия ҳисоби

иқтисодиёт фанлари

08.00.09

жаҳон иқтисодиёти

иқтисодиёт фанлари

08.00.10

демография. Меҳнат иқтисодиёти

иқтисодиёт фанлари

08.00.11

маркетинг

иқтисодиёт фанлари

08.00.12

минтақавий иқтисодиёт

иқтисодиёт фанлари

08.00.13

менежмент

иқтисодиёт фанлари

09.00.00

ФАЛСАФА ФАНЛАРИ

09.00.01

онтология, гноселогия ва логика

фалсафа фанлари

09.00.02

онг, маданият ва амалиёт шакллари фалсафаси (номи)

фалсафа фанлари

09.00.03

фалсафа тарихи

фалсафа фанлари

09.00.04

ижтимоий фалсафа

фалсафа фанлари

10.00.00

ФИЛОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

10.00.01

ўзбек тили

филология фанлари

10.00.02

ўзбек адабиёти

филология фанлари

10.00.03

тил назарияси. Амалий ва компьютер лингвистикаси

филология фанлари

10.00.04

қорақалпоқ тили,  қорақалпоқ адабиёти

филология фанлари

10.00.05

европа, америка ва австралия халқлари тили ва адабиёти

филология фанлари

10.00.06

осиё ва африка халқлари тилива адабиёти

филология фанлари

10.00.07

қиёсий-тарихий, типологик ва чоғиштирма тилшунослик, лингвистик таржимашунослик

филология фанлари

10.00.08

адабиёт назарияси

филология фанлари

10.00.09

фольклоршунослик

филология фанлари санъатшунослик фанлари

10.00.10

журналистика

филология фанлари социология фанлари

10.00.11

матншунослик ва адабий манбашунослик

филология фанлари

11.00.00

ГЕОГРАФИЯ ФАНЛАРИ

11.00.01

табиий география. Ландшафтлар геофизикаси ва геокимёси

география фанлари

11.00.02

иқтисодий ва ижтимоий география

география фанлари иқтисодиёт фанлари

11.00.03

қуруқлик гидрологияси. Сув ресурслари. гидрокимё

география фанлари 
кимё фанлари техника фанлари

11.00.04

метеорология. Иқлимшунослик. Агрометеорология

география фанлари
физика-математика фанлари
техника фанлари қишлоқ хўжалик фанлари

11.00.05

атроф–муҳитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш

география фанлари
физика-математика фанлари
биология фанлари 
кимё фанлари
геология-минералогия фанлари 
техника фанлари қишлоқ хўжалик фанлари

12.00.00

ЮРИДИК ФАНЛАР

12.00.01

давлат ва ҳуқуқ назарияси ва тарихи. ҳуқуқий таълимотлар тарихи

юридик фанлар

12.00.02

конституциявий ҳуқуқ. Маъмурий ҳуқуқ.  Молия ва божхона ҳуқуқи

юридик фанлар

12.00.03

фуқаролик ҳуқуқи. Тадбиркорлик ҳуқуқи. Оила ҳуқуқи. Халқаро хусусий ҳуқуқ

юридик фанлар

12.00.04

фуқаролик  процессуал ҳуқуқи. Хўжалик процессуал ҳуқуқи. Ҳакамлик жараёни ва медиация

юридик фанлар

12.00.05

меҳнат ҳуқуқи. Ижтимоий таъминот ҳуқуқи

юридик фанлар

12.00.06

табиий ресурслар  ҳуқуқи. Аграр ҳуқуқ. Экологик ҳуқуқ

юридик фанлар

12.00.07

суд ҳокимияти. Прокурор назорати. Ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолиятини ташкил этиш. Адвокатура

юридик фанлар

12.00.08

жиноят ҳуқуқи. Ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш. Криминология. Жиноят-ижроия ҳуқуқи

юридик фанлар

12.00.09

жиноят процесси. Криминалистика,   тезкор-қидирув ҳуқуқ ва суд экспертизаси

юридик фанлар

12.00.10

халқаро ҳуқуқ

юридик фанлар

13.00.00

ПЕДАГОГИКА ФАНЛАРИ

13.00.01

педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент

педагогика фанлари

13.00.02

таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (таълим соҳалари ва босқичлари бўйича)

педагогика фанлари

13.00.03

махсус педагогика

педагогика фанлари

13.00.04

жисмоний тарбия ва спорт машғулотлари назарияси ва методикаси

педагогика фанлари

13.00.05

ижтимоий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси

педагогика фанлари

13.00.06

электрон таълим назарияси ва методикаси(таълим соҳалари ва босқичлари бўйича)

педагогика фанлари

13.00.07

аниқ ва табиий фанларни ўқитиш методикаси

педагогика фанлари

13.00.08

касб-ҳунар  таълими назарияси ва методикаси

педагогика фанлари

14.00.00

ТИББИЁТ ФАНЛАРИ

14.00.01

акушерлик ва гинекология

тиббиёт фанлари

14.00.02

Морфология

тиббиёт фанлари

14.00.03

Эндокринология

тиббиёт фанлари биология фанлари

14.00.04

Оториноларингология

тиббиёт фанлари

14.00.05

ички касалликлар

тиббиёт фанлари

14.00.06

Кардиология

тиббиёт фанлари биология фанлари

14.00.07

Гигиена

тиббиёт фанлари биология фанлари

14.00.08

офтальмология

тиббиёт фанлари

14.00.09

педиатрия

тиббиёт фанлари

14.00.10

юқумли касалликлар

тиббиёт фанлари

14.00.11

дерматология ва венерология

тиббиёт фанлари

14..00.12

тиббий реабилитология

тиббиёт фанлари

14.00.13

Неврология

тиббиёт фанлари

14.00.14

Онкология

тиббиёт фанлари биология фанлари

14.00.15

патологик анатомия

тиббиёт фанлари

14.00.16

нормал ва патологик физиология

тиббиёт фанлари биология фанлари

14.00.17

фармакология ва клиник фармакология

тиббиёт фанлари
биология фанлари фармацевтика фанлари

14.00.18

психиатрия ва наркология

тиббиёт фанлари

14.00.19

клиник радиология

тиббиёт фанлари

14.00.20

тиббий генетика

тиббиёт фанлари

14.00.21

Стоматология

тиббиёт фанлари

14.00.22

травматология ва ортопедия

тиббиёт фанлари

14.00.23

ҳамширалик ишини ташкил этиш

тиббиёт фанлари

14.00.24

суд тиббиёти

тиббиёт фанлари

14.00.25

клиник-лаборатор ва функционал диагностика

тиббиёт фанлари

14.00.26

Фтизиатрия

тиббиёт фанлари

14.00.27

Хирургия

тиббиёт фанлари

14.00.28

Нейрохирургия

тиббиёт фанлари

14.00.29

гематология ва трансфузиология

тиббиёт фанлари биология фанлари

14.00.30

Эпидемиология

тиббиёт фанлари биология фанлари

14.00.31

Урология

тиббиёт фанлари

14.00.32

трансплантология ва сунъий аъзолар

тиббиёт фанлари
биология фанлари техника фанлари

14.00.33

жамият саломатлиги. Соғлиқни сақлаш  менежменти

тиббиёт фанлари

14.00.34

юрак ва қон-томир хирургияси

тиббиёт фанлари

14.00.35

болалар хирургияси

тиббиёт фанлари

14.00.36

аллергология ва иммунология

тиббиёт фанлари биология фанлари

14.00.37

анестезиология ва реаниматология

тиббиёт фанлари

15.00.00

ФАРМАЦЕВТИКА ФАНЛАРИ

15.00.01

дори технологияси ва фармацевтика ишларини ташкил этиш

фармацевтика фанлари техника фанлари

15.00.02

фармацевтик кимё ва фармакогнозия

фармацевтика фанлари
кимё фанлари биология фанлари

16.00.00

ВЕТЕРИНАРИЯ ФАНЛАРИ

16.00.01

ҳайвонлар касалликлари  диагностикаси, терапияси ва хирургияси

ветеринария фанлари

16.00.02

ҳайвонлар патологияси, онкологияси ва морфологияси

ветеринария фанлари биология фанлари

16.00.03

ветеринария микробиологияси, вирусологияси, эпизоотологияси, микологияси, микотоксикологияси ва иммунологияси

ветеринария фанлари

16.00.04

ветеринария фармакологияси ва токсикологияси

ветеринария фанлари биология фанлари

16.00.05

ветеринария санитарияси. Экология. Зоогигиена ва ветеринар-санитария экспертизаси

ветеринария фанлари биология фанлари

16.00.06

ветеринар акушерлиги ва ҳайвонлар репродукцияси биотехникаси

ветеринария фанлари
биология фанлари қишлоқ хўжалик фанлари

17.00.00

САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИ

17.00.01

театр санъати

санъатшунослик фанлари

17.00.02

мусиқа санъати

санъатшунослик фанлари

17.00.03

кино санъати.  Телевидение

санъатшунослик фанлари

17.00.04

тасвирий ва амалий безак санъати

санъатшунослик фанлари

17.00.05

дизайн назарияси ва тарихи

санъатшунослик фанлари

17.00.06

музейшунослик. Тарихий-маданий объектларни консервация қилиш, таъмирлаш ва сақлаш

санъатшунослик фанлари
тарих фанлари техника фанлари

17.00.07

маданият назарияси ва тарихи. Маданиятшунослик

санъатшунослик фанлари
тарих фанлари фалсафа фанлари

17.00.08

санъат назарияси ва тарихи

санъатшунослик фанлари тарих фанлари

18.00.00

АРХИТЕКТУРА

18.00.01

архитектура назарияси ва тарихи. Архитектура ёдгорликларини таъмирлаш

архитектура санъатшунослик фанлари

18.00.02

бино ва иншоотлар архитектураси

архитектура

18.00.03

шаҳарсозлик, районлаштириш. Ландшафт архитектураси ва қишлоқ турар жойларини режалаштириш

архитектура техника фанлари

19.00.00

ПСИХОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

19.00.01

психология тарихи ва назарияси. Умумий психология. Шахс психологияси

психология фанлари

19.00.02

Психофизиология

психология фанлари

19.00.03

инсон касбий фаолияти психологияси (номи)

психология фанлари

19.00.04

тиббиёт психологияси ва махсус психология

психология фанлари тиббиёт фанлари

19.00.05

ижтимоий психология. Этнопсихология

психология фанлари социология фанлари

19.00.06

ёш ва педагогик психология. Ривожланиш психологияси

психология фанлари

22.00.00

СОЦИОЛОГИЯ ФАНЛАРИ

22.00.01

социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари

социология фанлари

22.00.02

ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи

социология фанлари

22.00.03

ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси

социология фанлари

 

QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим