e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

Магистратура бўлими


Бўлимнинг тўлиқ номи:

Магистратура бўлими

Манзилнинг тўлиқ номи :

Нукус шаҳри, Ўзбекистон гузари 34 уй

Почта индекси:

230105

Электрон манзили (институт                                                        саити, E- mail):

www .ndpi .uz, nkspi_info@edu.uz

Ташкил топган йили :

2002 йил

Номи ўзгартирилган йили :

20 08 йил

Олдинги номи :

Магистратура бўлими

Банк реквизитлари :

23402000400100001006

Мутахассислик кафедралар сони

9

Штат бирлиги :

2

Магистрантлар сони :

50

 

 

Магисртатура  бўлими

  Давлатимизда Президентимиз фармони билан ижтимоий – иқтисодий соҳаларда юз бераётган ўзгаришлар билан бир қаторда талим соҳасида ҳам катта ўзгаришлар юз берди. Таълим тизимидаги ўзгаришларнинг натижаси ва Ўзбекистон Республикаси Олий ўқув юртларига қабул комиссиясининг 2002 йил 14 июндаги 2-сон баённомасига асосланган ҳолда Ажиниёз номидаги Нукус Давлат педагогика институтида 2002-2003 ўқув йилида олий ў қув юртарида билим беришнинг иккинчи босқичи  магистратура мута х ассисликлари ошили б магистрлар таёрлана бошлади.

2002 ийлдан бошлаб магистратура мута х ассисликлари ташкиллаштирилиб, ў нга ф.м.ф.н., доцент Б. И брагимов (2002-2003 йй.), б.ф.н А.Ажиев (2002-2003йй.), п.ф.н Ш.Бурановалар (2004-2005йй.) бошчилик қилди.

2006-2007 ўқув йилидан бошлаб магистратура алоҳида бўлим бўлиб ташкил қилинди. Шу вақтдан бошлаб бўлимга педагогика фанлари номзоди, доцент У.Сейтжанова раҳбарлик қилди.

2006-2007 ўқув йилида магистратура бўлими «Математика», «Физика», «Биология», «Тарих», «География», «Информатика», «Бошланғич таълим», «Педагогика», «Психология», «Қороқалпоқ тили», «Қороқалпоқ адабиёти», «Ўзбек тили», «Рус тили» мутахассисликлари бўйича 88 магистрант ўқишга қабул қилинди. Магистратура бўлимида магистрантларга таълим тарбия бериш замон талабларига мос кадрлар тайёрлашда кенг қамровли ишлар олиб борилди.

  2007-2008 ўқув йилида магистратура бўлими педагогика мутахассислигининг 2 курс магистранти Амангул Турдимуратова «Президент степендияси» ғолиби бўлди. 2008-2009 ўқув йилида Жанубий Кореядан келган магистрант Ре Юнг Мин қорақалпоқ тили мутахассислиги бўйича магистратурани муваффақиятли тугатди. Бу магистрант ўзининг илмий раҳбари филология фанлари номзоди, доцент А.Пирниязова билан бирга ишлашиб «Қорақалпоқ ва корейс тилларидаги кўмакчи феълларни қиёсий тадқиқ қилиш» мавзусидаги магистрлик диссертациясини юқори даражада ҳимоя қилди.

2013 ийлдан бошлаб магистратура бўлимига физика-математика фанлари доктори А.Камалов (2013-2014йй.), ф.м.ф.н Б.Аташовлар (2014-2017 йй.) раҳбарлик қилди.

Ҳозирги вақтда магистратура бўлимини педагогика фанлари номзоди, доцент М.Алламбергенова бошқариб, методист М.Нсанбаев бўлимнинг умумий х изматини ташкиллаштириш ишларини олиб бормоқта.

Бугинги кунда магистратура бўлимида 8 та мута х ассислик бўйча жами 50 магистрант бўлиб, улар қ о рақалпоқ ва ўзбек тилларида т аъ лим олмоқда.

1-курста 32та магистр талаба, 2-курста э са 18та магистр талаба 8 мута х ассислик бўйича 16 гурухга бўлинган.

Магистратура бўлимида «Т аъ лимда ахборот технологиялари», «Табиий ва аниқ фанларни ў қитиш методикаси (биология)», « И жтимоиий-гуманитар фанларни ў қитиш методикаси(тарих)», «Т аъ лим ва тарбия назарияси ва методикаси (бошланғиш тәлим) » , « И жтимоиий-гуманитар фанларни ў қитиш методикаси (м аъ навият асослари)», “Педагогика назарияси ва тарихи», «Педагогика ва психология» ва « Ў збек тили ва адабиёти» мутахассисликлари б ў йича магистрлар т аъ лим олиб, у ларга 12 та кафедранинг етакчи профессор- ў қитувчилари устозлик қилиб ва у ларнинг илмий-тадқиқот ишларига рахбарлик қилиб келмоқда. Магистратура бўлимида 12 та кафедра б ў йича т аъ лим бераётган жами 53 профессор- ў қитувчилардан 1 та академик , 11 та илим доктори , 42 та доцент ва фан номзодлари дарс бериб , магистрларнинг илмий ишларига рахбарлик қилиб келмоқда. Улардан академик Ж.Базарбаев, фан докторлари, профессорлар: Филология фанлари докторлари, профессорлар К.Қурамбоев, Ю.Ибрагимов, биология фанлари докторлари, профессорлар Б.Алламуратов, тарих фанлари докторлари Б.Шамамбетов, Я.Абдуллаева, М.Сарибаев, Б.Қошанов, педагогика фанлари доктори Т.Утебаев, Техника фанлари докторлари Б.Қайпбергенов, Қ.Сейтназаровлар магистрларга илм ва таълим сирларин ўргатиб, уларнинг магистрлик диссертация ишларига рахбарлик қилиб келмоқда. Шунингдек магистрларимизга Республикамизнинг энг нуфузли олий ўқув юртларидан, илмий-тадқиқот институтларидан келган академик ва фан докторлари маърузалар ўқийди. Магистратура бўлимида Тошкент шахри ва Хоразм, вилоятларидан келган магистрантлар ҳам таълим олмоқда. Магистрантларга асосий дарслардан ташқари чет тили, информатика фанлари бўйича қўшимча шуғулланишга имкониятлар яратилган. Ўқув жараёнида янги педагогик технологияларни қўлланиш жадал амалга оширилмоқда. М агистрантлар институтимизнинг ахборот ресурс марказидаги адабиётлардан, электрон кутубхонадан шунингдек, интернет тармоғидан бепул фойдаланиш ҳуқуқига эга. Институтнинг электрон кутубхонасида магистратурада ўтиладиган ҳар бир фан бўйича маъруза матнлари ва бошқада ўқув-методик адабиётларинг электрон версиялари мавжуд. Шунингдек, магистратура бөлими учун ахборот ресурс маркази ташкиллаштирилиб компьютерлар билан таъминланган ва магистрлар учун электрон ўқув зали фойдаланишга берилган. Қўшимча янги адабиётлар билан таъминланиб ҳозирги кунда магистрлар учун хизмат қилмоқда. Магистратура бўлими хозирги вақтда Ўзбекстон Республикасининг олий ўқув юртлари, Самарқанд давлат, Ўзбекистон Миллий, Қорақалпоқ Давлат университетлари, Бухоро, Қўқон, Самарқанд Давлат педагогика институтлари, Тошкент ахборот технологиялари университети Қорақалпоғистон филиали билан узвий алоқада фаолият юритиб келмоқда. Илмий-педагогик амлиёт ва илмий-тадқиқот ишларини ўтказиш бўйича мутахассислик кафедралар томонидан дастурлар ишлаб чиқилган ва бу амалиётларни ўтказадиган олий ўқув ўринлари (касб-ҳунар коллежлари, академик лицейлар ва илмий-тадқиқот институтлари билан шартномалар тузилган. Магистрантлар халқимизнинг таниқли олимлари, рахбарлари, шоирлари, мехнат ва уриш фахрий лари билан учрашув ташкиллаштирилади. Магистратура бўлимида таълим-тарбиянинг сифатини ошириш, илмий-педогогик кадрларни қайта тайёрлаш ишларини янада яхшилаш учун чора-тадбирлар ишлаб чиқилган. Магистрантларимиз олий таълим муассасалари ва илмий-тадқиқот институтлари ва марказларида Халқаро ва Республика миқиёсида ўтказиладиган илмий-амалий анжуманларда фаол иштирок этиб келмоқда. Хозирги вақтда институтимиз магистрантлари томонидан уларнинг илмий-тадқиқот ишларига асосланган илмий журналларда ва илмий-амалий анжумон тўпломларида мақолалари чоп этилмоқда.

                               

Қабул 2017-2018 ўқув йилидаги магистратурадаги мутахассисликлар

 

Шифри

Мутахассисликлар номлари

Ма ъ сул кафедралар

5А110401

Табиий ва аниқ фанларни ўқитиш методикаси (биология)

Биология ўқитиш методикаси

5А110601

Ижтимоиий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (тарих)

Тарих ўқитиш методикаси

5А110701

Таълимда ахборот технологиялари

Информатика ўқитиш методикаси

5А110901

Педагогика назарияси ва тарихи

Педагогика

5А110902

Педагогика ва психология

Психология

5А111201

Ўзбек тили ва адабиёти

Ўзбек тили ва ўзбек адабиёти

5А111601

Ижтимоиий-гуманитар фанларни ўқитиш методикаси (манавият асослари)

Миллий ғоя, манавият асослари ва ҳуқуқ таълими

5А111701

Таълим ва тарбия назарияси ва методикаси (бошланғич таълим)

Бошланғич таълим

 
Магистратура бўлими бошлиғи


Алламбергенова Мухаббат Хасанбаевна

педагогика фанлари номзоди, доцент

tel.: (+998-361) 223-48-40


Магистратура веб-сахифаси  


Магистратурага кириш синови умумий баллари қуйидагилардан ташкил топади:

- Магистатурага киришда танланган мутахассислик бўйича билим даражасини белгиловчи махсус фанлардан синов ўтказилади (баҳолаш мезони 0 баллдан 100 баллгани ташкил етади);

- Магистатурага кирувчиларнинг илмий-педагигик ишларга қобилияти ҳамда қизиқишини аниқлаш мақсадида танланган мутахассисликка мос саволлар асосида суҳбатдан ўтказилади ўтказилади (баҳолаш мезони 0 баллдан 50 баллгани ташкил етади);

- “Информатика ва ахборот технологиялари” фани бўйича синов ўтказилади ўтказилади (баҳолаш мезони 0 баллдан 50 баллгани ташкил етади);

- Чет тили (хорижий филология, хорижий тил ва адабиёти таълим юналишлари базасидаги мутахассисликлар учун иккинчи шет тили) фани бўйича синов ўтказилади (баҳолаш мезони 0 баллдан 50 баллгани ташкил этади);

- “Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти" фани бўйича синов ўтказилади баҳолаш мезони 0 баллдан 50 баллгани ташкил етади);

- Олий таълим муассасаси битирувчисининг умумий рейтинги юки ўзлаштириш кўрсаткичи (ўзлаштириш тегишли равишда 55 баллдан 100 баллгача бўлган диапазонда ифодаланади) аниқланади.

Халқора тан олинган чет тилини билиш даражаси ҳақидаги сертивикат (ТОЕ FL бўйича камида 58 ёки IEL Т S бўйича камида 5 балл, ТестДаф (ТДН3), SEFR бўйича камида B 2) юки Давлат тест маркази томонидан бериладиган чет тилини билиш даражаси ҳақидаги B 2 юки C 1 даражасидаги сертификат тақдим етганларга чет тилидан 50 балл қўйилади ва улар чет тилидан кириш синовида иштирок этмайди.

Магистратурага ўқишга киришда энг кўп (максимал) топланиши мумкин бўлган балл – 400 балл ташкил етади.

 

Магисратурага киришда абитурентлар (бакалавр даражасига эга бўлганлар, дипломли мутахассислар) олий таълим муассаси қабул комиссиясига куйидаги хужжатларни тақдим етадилар:

Магисратура мутахассислиги көрсатилган ҳолда, олий таълим муассаси ректори номига ариза;

Олий мәлумот төғрисидаги ҳужжатнинг асл нусқаси (ёки дипломдан кўчирма-Ўзбекистон Республикаси олий таълим муассасаларини давлат гранти бўйича ўқиб тугатганлар учун) ҳамда унга илова;

Чоп етилган илмий мақола ёки тезислари (ёки уларга тенглаштирилган ҳужжатлари) нусхаси (мавжуд бўлган ҳолда);

3,5х4,5 ҳажмдаги 6 дона рангли фотосурат;

086-У-шаклидаги тиббий маълумотнома;
Магистратурага ўқишни кирмоқчи бўлганларга ҳужжатларни қабул қилиш: 1 июлдан 30 июлгача

Кириш имтихонлари 3 ва 15 август саналари оралиғид ўтказилади


QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим