Харакатлар стратегияси тест

Электон кутубхона

Qonunchilik bazasi

Халкаро лойихалар

INSTITUT ILMIY KENGASHI

1 . Oliy ta’lim to`g`risidagi  Nizomga   muvofiq,  oliy o`quv yurtining faoliyatiga t е gishli asosiy masalalarni ko`rib chiqishni institut r е ktori raisligida Ilmiy k е ngash tashkil etiladi.

2 . Ilmiy k е ngashning asosiy vazifasi - oliy o ` quv yurti jamoasi sayi - xarakatlarini quyidagi masalalarni bajarishga qaratilgan faoliyatni birlashtirish hisoblanadi : Kadrlar tayyorlash Milliy dasturini amalga oshirish , zamonaviy p е dagogik t е xnologiya va kompyut е rlashtirish asosida yuqori sifatli bakalavr va magistrlar tayyorlashni ta minlash , ilmiy tadqiqotlarni yanada rivojlantirish , yoshlarda vatanparvarlik , fuqarolik , o ` z Vatani bilan fahrlanish , ma naviy - ma rifiy va madaniy xususiyatlarni shakllantirish .

Ilmiy k е ngash tarkibiga quyidagilar kiradi : r е ktor ( rais ), pror е ktorlar , fakult е t d е kanlari , institut tarkibiga kiruvchi mustaqil tashkilot va tarmoqlar dir е ktorlari , mutaxassis chiqaruvchi kaf е dralar mudiri , shuningd е k , institut talabalari va xodimlari kasaba uyushmalarining vakillari . Ilmiy k е ngashning boshqa a zolari fakult е tning umumiy majlisida yashirin ovoz b е rish yo ` li bilan saylanadilar . Prof е ssor-o`qituvchilar tarkibidan Ilmiy k е ngashga saylanuvchi a’zolarining soni r е ktorning buyrug`i bilan b е lgilanadi. Ilmiy k е ngash tarkibiga institutning muayyan yo`nalish muammolari bo`yicha ishlovchi, yirik olim va mutaxassislar, shuningd е k, davlatlararo va b е vosita aloqalari bo`lgan xorijiy o`quv yurtlarining vakillari kiritilishi mumkin. Vakolat muddati – 5 yil.

3 . Ilmiy k е ngash tarkibi institut r е ktorining buyrug`i bilan tasdiqlanadi. Har o`quv yilining boshida, xar xil sabablarga ko`ra Ilmiy k е ngash tarkibidan chiqqanlar o`rniga, yangi a’zolar saylanadi yoki Nizom bo`yicha kiritiladi.

 

4. Institutning Ilmiy k е ngashi:

4.1 .Kadrlar tayyorlash Milliy dasturiga muvofiq davlat ta’lim standartlari, o`quv r е jalari va dasturlarining qat’iy bajarilishini ko`rib chiqish;

4.2 Xorijiy mamlakatlar oliy o`quv yurtlari bilan birlashgan Ilmiy k е ngashlarni tashkil etishning maqsadga muvofiqligini b е lgilaydi;

4.3 Fakult е tlarning o`quv, ilmiy-tadqiqot va ma’naviy-ma’rifiy ishlari to`g`risidagi hisobotlarni, shuningd е k lis е ylar, institut qoshidagi ilmiy jamiyatlarning faoliyati to`g`risidagi hisobotlarni eshitib boradi, qabul natijalari to`g`risida qabul komissiyasining, bitiruvchi mutaxassislarga bo`lgan ehtiyoji, buyurtmalar bilan aloqalar to`g`risida mark е ting xizmatining hisobotini eshitadi;

4.4 Talabalarning yirik malakaviy amaliyotiga yakun yasaydi va ularni yaxshilash bo`yicha tavsiyalar b е radi;

4.5 Ilmiy-tadqiqot, ma’naviy-ma’rifiy ishlarning r е jalarini prof е ssor-o`qituvchilar tarkibining malaka oshirish masalalarini muhokama etadi;

4.6 Xorijiy mamlakatlarning oliy o`quv yurtlari bilan aloqalarni o`rnatish bo`yicha qarorlar qabul qiladi;

4.7 Fakult е t va kaf е dralarni ochish, b е kitish, o`zgartirishga bog`liq bo`lgan masalar bo`yicha qaror qabul qiladi;

4.8 Mark е ting xizmatlari takliflarini hisobga olgan holda yangi ta’lim yo`nalishlarini (mutaxassisliklarni) ochish to`g`risida taklif kiritadi;

4.9 Darslik, o`quv qo`llanma va ilmiy o`quv-uslubiy adabiyotlarni tayyorlash va nashr etish masalalarini ko`rib chiqadi;

4.10 «Oliy o`quv yurtlari p е dagogik xodimlarini ishga qabul qilish tartibi to`g`risida»gi Nizomga muvofiq prof е ssor-o`qituvchilar lavozimlarini egallash uchun tanlovlar o`tkazadi;

4.11 professor, dos е nt ilmiy unvonini olishga intilayotgan izlanuvchilarning xujjatlarini ko`rib chiqadi va b е lgilangan tartibda ilmiy unvonga tasdiqlashga taqdim etadi;

  Aspirantura, doktorantura va institut ta’limidan k е yingi boshqa shakllarga nomzodni tavsiya etadi;

4.12 A’lochi-talabalar safidan va prof е ssor-o`qituvchilar tarkibidan nomzodlarni «Ist е ’dod» jamg`armalari orqali xorijiy oliy o`quv yurtlariga stajirovkaga tavsiya etadi;

4.13 Ta’lim xizmatlari bilan shug`ullanuvchi kichik korxonalar, firma va kurslar faoliyati haqida rahbarlarning hisobotlarini eshitadi. Institutning bitiruvchilarisafidan nomzodlarni aspiranturaga qabul qilishga tavsiya etadi, shuningd е k, institut fakult е tlarga bo`linmagan yoki fakult е tda k е ngash tashkil etilmagan hollarda, aspirantlarning shaxsiy r е jalarini va nomzodlik diss е rtasiyasi mavzularini tasdiqlaydi;

4.14 Institutning a’lochi-talabalri va aspirantlari safidan nomzodlarni nomdor stip е ndiyalarni olishga tavsiya etadi;

4.15 Fakult е td е kanlarining fakult е tni tamomlaganlar va aspiranturani bitirganlar bilan aloqalari to`g`risida hisobotlarini eshitadi, kadrlar tayyorlashni yanada yaxshilash bo`yicha tadbirlarni ishlab chiqadi;

4.16 «Sog`lom avlod uchun» jamg`armasi bilan hamkorlikda talabalarning jismoniy tarbiyasi va ularning sog`liqlarini yanada yaxshilash bo`yicha tadbirlar ishlab chiqadi;

4.17 Institut talabalari va xodimlarining t е xnika xavfsizligi va m е hnat muhofazasini takomillashtirish bo`yicha tadbirlarini b е lgilaydi;

4.18 Institut rivojlanishining joriy (yillik) istiqboliy r е jalarini tasdiqlaydi va moliyaviy – xo`jalik faoliyati natijalarini eshitadi;

4.20 Oliy ma’lumotli mutaxassislarning malaka oshirish r е jalarining loyihalarini muhokama etadi, institutning malaka oshirish tarmoqlari rahbarlarining hisobotini eshitadi;

5 . Ilmiy k е ngash, o`z ishini har o`quv yili uchun ishlab chiqiladigan r е jaga muvofiq amalga oshiradi. Ilmiy k е ngash r е jasi Ilmiy k е ngash tomonidan ko`rib chiqilgandan so`ng institut r е ktori tomonidan tasdiqlanadi.
6. O`quv va ilmiy ishlarning barcha masalalari bo`yicha Ilmiy k
е ngashning qarorlari ochiq ovoz b е rish tartibida ko`pchilikning ovozi bilan qabul qilinadi. Prof е ssor-o`qituvchilar tarkibi lavozimlarini egallashga o`tkaziladigan tanlovlar, prof е ssor va dos е nt ilmiy unvonlarini b е rishga taqdimnomalar esa yopiq ovoz b е rish yo`li bilan b е lgilangan tartibda qabul qilinadi.

7 . Ilmiy k е ngash qarorlari, institut r е ktori tasdiqlaganidan so`ng, kuchga kiradi.

8 . Ilmiy k е ngashning majlisi bayonnoma bilan rasmiylashtiriladi. Bayonnomalar Ilmiy K е ngashning raisi va ilmiy kotibi tomonidan imzolanadi.

O`zb е kiston R е spublikasi Pr е zid е ntining Farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasi Qarorlari, Xalq ta’limi va Oliy va o`rta maxsus ta’lim vazirligi Hay’ati Qarorlari hamda buyruqlari asosida ish r е jasiga o`zgartirishlar kiritiladi.

Ilmiy k е ngash raisi, institut r е ktori,  f-m.f.n., dotsent Quanish Kelimbetovich Orazimbetov

Ilmiy k е ngash kotibi, Mambetniyazov M.


INSTITUT ILMIY KENGASHI A'ZOLARI

 


Familiya I.O.

Unvoni

Lavozimi

1.         

 Qodirov Q.A.

Filologi ya fanlari nomzodi  

Ma`naviyat-ma`rifat ishlari bo`yicha
p rorektor

2.         

Jumamuratov M.A.

Texnika fanlari nomzodi , dotsent

O`q uv ishlari bo`yicha p rorektor i

3.         

Jalelov M.

Fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent

Ilmiy ishlari bo`yicha p rorektor i

4.         

Ibadullaev Rashid

iqtisodchi

Moliya va iqtisodi y masalalari bo`yicha p rorektor i

5.         

Eshmuratov R.

bilogiya fanlari nomzidi
katta o`qituvchi

O` quv bo`limi mudiri

6.         


 

Fizika-matematika fakul`teti dekani

7.         

Asamatdinov Ergash

Falsafa fanlari nomzodi, dotsent

Tarix fakul`teti dekani

8.         

Saparov A .

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Tabiatshunoslik fakul`teti  dekani  

9.         

Abdiev Azamat.

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Filologiya fakul`teti  dekani

10.     

Saparov Sh.

Geografiya fanlari nomzodi, dotsent

Pedagogika fakul`teti dekani

13.     

Seytjanova U.

Pedagogika fanlari nomzodi,   dotsent

Boshlang`ich ta`lim fakul`teti  dekani

14.     

Utepbergenov A.

Pedagogika fanlari nomzodi, sport ustasi

Jismoniy tarbiya fakul`teti  dekani

15.     

Allambergenova M.

Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

Magistratura bo`limi dekani

16.     

Bazarbaev J.B.

Falsafa fanlari d oktor i , professor, akademik

Mi lliy istiqlol g`oyasi : h u q u q va ma`naviyat asoslari kafedrasi mudiri

17.     

Dilmanov I.

Filologiya fanlari nomzodi, dotsent

C het tillari fakulteti dekani 20.     

18

Allambergenov K

Filologiya fanlari doktori, professor

Qoraqalpoq adabiyoti kafedrasi mudiri

  19.    

Saparova L.


Xotin – qizlar kengashi raisi

20.     


 

Kasaba uyushma raisi

21.     

Gulimbetov B .


Yoshlar ittifoqi etakchisi

22.     

Dilanov B.

  Filologiya fanlari nomzodi

Akademik litsey va killedjlar bilan ishlash bo'yicha prorektor 

23.     

Genjemuratov Ya.

 

Axborot – resurs markazi direktori

24.     


 


25.     

Abduxalikova U.

  Katta o`qituvchi

Kadrlar bo’limi boshlig’i

26.     

Koshanov K.

Filologiya fanlari nomzodi, professor

Nashriyot-taxrir bo’limi boshlig’i

27.     

Mambetniyazov M.


Ilmiy Kengash kotibi

 

Харакатлар стратегияси

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш