e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

Фан докторлари (ҳимоя қилган йиллар тартибида)

 

Жуманазар Базарбаевич БАЗАРБАЕВ.

Фалсафа фанлари доктори , Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси академиги , Нукус давлат педагогика институтининг миллий истиқлол ғояси ; ҳуқуқ ва маънавият асослари кафедраси профессори . 1933 йили Қорақалпоғистон Республикасининг Мўйноқ туманида туғилди . 1955 йил Қоракалпоқ давлат педагогика институтининг табиатшунослик факультетини тугатди . 1964 йили фалсафа муаммолари бўйича номзодлик, 1973 – йили эса докторлик диссертациясини ҳимоя қилди. Ж.Б.Базарбаев - Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон Республикаларида хизмат кўрсатган фан арбоби, Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган олий ва ўрта махсус таълими ходими, Бердах номидаги мукофотнинг лауреати, 1991 йилдан 2001 йилгача – Ажиниёз номли Нукус давлат педагогика институти ректори. 500 дан ортиқ илмий ишлар муаллифи.

 

 

 

Каримбай КУРАМБАЕВ

Филология фанлари доктори, Нукус давлат педагогика институти ўзбек адабиёти кафедраси профессори, Қорақалпоғистон Республикасида хизмат кўрсатган фан арбоби, ўзбек, туркман, қорақалпоқ ва рус тилларидаги кўпсонли илмий асарлар муаллифи.

10 ноябрь 1942 йилда Туркманистон Республикасининг Тошовуз вилоятида туғилди. 1 965 йилда Тошкент давлат педагогика университетининг филология факультетини (ҳозирги – М.Улуғбек номли Ўзбекистон Миллий университети ). 1970 йилдан 1972 йилгача Ўзбекистон Фанлар Академияси А.С.Пушкин номидаги (ҳозирги – Алишер Навоий номли институт) Тил ва адабиёт институтининг аспирантурасида ўқиди. 1972 йилда проф.Ю.Султанов илмий раҳбарлигида «Адабиётларнинг ўзаро таъсири ва санъаткор ижодининг ўзига хослиги (А.Қодирий ва Х.Деряев ижоди мисолида)» («Взаимовлияние литературы и индивидуальные особенности творчества писателя (на примере творчества А.Кадири и Х.Деряева) мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди. 1992 йили Туркманистон Фанлар Академияси Махтумқули номли Тил ва адабиёт институти Илмий Кенгашининг мажлисининг бирида «Миллий адабиётлар тараққиётида бошқа адабиётлар поэтик тажрибасининг роли». («Роль поэтического наследия других народов в возрождении национальной литературы») мавзусида докторлик диссертациясини ҳимоя қилди. К. Курамбаев – Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон Республикаларида маълум илмий ва жамоат арбоби. «Фахрий Ёрлиғи» (1994); «Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган Фан арбоби» (1999); «Ўзбекистон халқ таълими аълочиси» (1999) каби унвонлар билан тақдирланган. «Миллий Мустақилликнинг 10 йиллиги » кўкрак нишони билан мукофотланган (2001).

 

 

 

Бердамбет ШАМАМБЕТОВ.

Тарих фанлари доктори, Нукус давлат педагогика институти тарих кафедраси профессори. 1935 йили Кегайли туманида туғилди.

1959 йили Тошкент давлат университетининг тарих факультетини тугатди (ҳозирги – М. Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети). 1970 йили «Подготовка сельскохозяйственных кадров в Каракалпакстане 1928-1941гг» мавзусида номзодлик диссертациясини, 1994 йили эса – «Аграрное развитие Каракалпакстана 1965-1985 гг: опыт, проблемы, уроки» атамасида докторлик диссертациясини ҳимоя қилди. Б.Шамамбетов – Қорақалпоғистон Республикасида хизмат кўрсатган Фан ва таълим арбоби, Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон Республикалари халқ таълими аълочиси. Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси Фахрий ёрлиғи билан мукофотланган. 1992 йилдан 2000 йилгача – тарих каедраси мудири. Нукус давлат педагогика институти тарих-ҳуқуқшунослик факультети декани вазифасини бажарди. 3 монография, 3 ўқув-услубий қўлланма, 60 ортиқ илмий мақолалар муаллифи.

l


Оразымбетов Куўанышбай Келимбетович

  Филология фанлари доктори, профессор. 1962-йили Тахткўпир туманида таваллуд топган. У адабиётимизга шоир сифатида кириб келди. Унинг бир нечта қушиклари республика газета-журналларида босмадан чиккан. Қ.Оразымбетов адабиёт оламида адабий-танқидчи сифатида кенг белгили. Унинг дастлабки адабий танқидий мақолалари 1990-йилдан бошлаб чоп қилинди. Кўпинча бадиий адабиётнинг лирика тури бўйича илмий-тадкикот ишларини олиб борди. 1992-йили авторнинг «Хәзирги қарақалпақ лирикасында көркем изленислер (80-жыллар)» номдаги монографияси босилиб чикди. У ўзини проза саҳосида ҳам қаламини синаб кўрди. 1993-йили ўндан ортиқ ҳикоя ва повестларни бириктирган «Саған исенемен» номидаги прозаик тўплам босмадан чиқди. Қ. Оразымбетов 1993 йили илимий тадқиқот натижасида 10.01.02-шифрда «Художественные искания в современной каракалпакской лирике (80-ые годы)» мавзусида номзодлик, 2005 йили эса «Эволюция и типология художественных форм в современной каракалпакской лирике (на примере лирики 1970-2000 годах)» мавзусида докторлик диссертациясини муносиб ҳимоя қилди.
    Авторнинг ҳозирги кундаги адабиё йўналиши, поэзия, абадиётнинг назарий масалалари бўйича мақолалари Ташкентда «Жаҳон адабиёти», Ўзбекистон Миллий университети «Ахборономаси», «Ўзбек тили ва адабиёти» журналларида, шунингдек Москва давлат университетининг «Вестник», Қозоғистон давлат университетининг «Хабаршы» журналларида, Ашхабодда чикадиган «Туркмен дуниёси» газетасида чоп қилинди. Олим қорақалпоқ адабиётинг фанида жүда кам ўрганилган соҳа-лириканинг бадиий шаклини тадқиқ қилади. Бунда қорақалпоқ адабиёти фанида ҳали айтилмаган тушунчалар, терминлар автор тарафидан биринчи марта илмий айланишга туширилган. 3 монография, куплаб  ўқув-услубий қўлланма, 50 ортиқ илмий мақолалар муаллифи.


 

 

 

Бекназар Джуманазарович БАЗАРБАЕВ.

Фалсафа фанлари доктори, Нукус давлат педагогика институтининг ижтимоий фанлар кафедраси профессори. 1958 йили Нукус шаҳрида туғилди. 1980 йили Беруний номли Тошкент давлат политехника институтининг (ҳозирги – Давлат техника университети) «Бошқарувнинг автоматлаштирилган системаси» (БАС) йўналиши бўйича тугатди. 1991 йили Киев сиёсатшунослик ва ижтимоий бошқарув институтининг аспирантура базасида номзодлик диссертациясини, 1994 йили эса Россия Фанлар Академияси докторантурасида – докторлик диссертациясини ҳимоя қилди.

Қорақалпоғистон Республикаси Министрлар Кенгаши, Жўқорғи Кенгесида ишлади. Россия Федерациясидаги Ўзбекистон Республикаси элчихонасининг биринчи котиби, Ўзбекистон ташқи ишлар Вазирлиги Қорақалпоғистон бўлими бошлиғи вазифасини бажарди. 2000 йилдан 2006 йилгача – Нукус давлат педагогика институтининг ижтимоий фанлар кафедраси мудири. Кўпсонли илмий асарлар муаллифи

 


 

Бауеддин АЛЛАМУРАТОВ.

Биология фанлари доктори, Нукус давлат педагогика институти биология кафедраси профессори. 15 май 1937 йил Тахтакупир туманида туғилди. 1960 йили Қорақалпоқ давлат педагогика институти табиатшунослик факультетини аъло баҳолар билан тугатди. 1963 йили Украина Фанлар Академияси зоология институти академиги А.П.Макаревич илмий раҳбарлигида «Паразиты рыб бассейна реки Сурхандарьи» мавзусида номзодлик, 1995 йили эса – «Паразитические простейшие рыбы водоемов Средней Азии (фауна, систематика, экология, зоогеография и меры борьбы)» мавзуларида докторлик диссертацияларини ҳимоя қилди.

Б.Алламуратов – 200 ортиқ илмий асарлар муаллифи.

 

 
Өсербай Әлеўов

Педагогика фанлари доктори Нукус давлат педагогика институти Педагогика кафедраси профессори , «XXI асрнинг таниқли олими »(Лондон 2001), Қорақолпоғистан Республикасида хизмат кўрсатган фан арбоби , Марказий Осиё халқларининг қадимги ижтимоий -фалсафий ва таълим -тарбиявий фикрлари тарихи билан шуғулланувчи етакчи мутахассисларнинг бири .

У 1945 йили 27-майда Қорақалпоғисчтон Республикаси Кегейли туманининг хозирги Дарвоза қум хўжалигига қарашли Тентак жаб бўйидаги "Айтеке" қишлоғида туғилди. 1963 йили Нукусдаги Қорақалпоқ давлат педагогика институтининг тарих-филология факультетиниг қорақолпақ филологияси бўлимининг талабаси бўлади, 1970 йили Ўзбекистон педагогика фанлари илмий-тадқиқот институтига педагогика назарияси ва тарихи мутахассислиги бўйича аспирантурага қабул қилиниб, 1974 йили проф. Ж.Ўринбоев раҳбарлигида «Бердақнинг педагогик қарашлари» мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди. 1995 йили Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика Институтининг ихтисослаштирилган кенгашида таниқли олим ЎзР ФА академиги С. Шермухаммедов раҳбарлигида «Қорақалпоғистонда таълим-тарбиявий фикрларнинг шакланиши ва ривожланиши (ифтидоий даврдан ХХ ачрнинг 30 йилларигача)» мавзусида монография асосида (Нукус.1993. Хажми 35.7, б.т.) педагогика бўйича докторлик диссертация ҳимоя қилишга муваффақ бўлди. У.Алеўов фақат Қорақалпоғистон учун эмас, балки чет элдаги олимлар учун ҳам қизиқарли бўлган 300 дан зиёд асарлар муаллифи.


 

Кенесбай АЛЛАМБЕРГЕНОВ.

Филология фанлари доктори, Нукус давлат педагогика институти қорақалпоқ адабиёти кафедраси профессори, Бердах номидаги давлат мукофоти лауреати, Ўзбекистон Республикаси халқ таълими аълочиси. 1954 йил Қораузак туманида туғилди. 1985 йилда «Айтыс в каракалпакской литературе (Жанровое своеобразие. Значение и этапы развития» атамасида номзодлик диссертациясини,1997 йилда эса – «Каракалпакский эпос «Едиге (генезис,типология и поэтика)» атамасида докторлик диссертациясини ҳимоя қилди.

К.Алламбергенов –100 ортиқ илмий асарлар муаллифидир.

 

 

 

Максет Каллиевич АИМБЕТОВ.

Филология фанлари доктори профессор, Нукус давлат педагогика институти қорақалпоқ тили кафедраси мудири. 1 январь 1954 йил Нукус шаҳрида машҳур қорақалпоқ филолог олим, филология фанлари доктори, академик Калли Аимбетов оиласида туғилди. 1987 йилда «Опыт лингвостатистического анализа лексики и морфологии каракалпакского публицистическо текста» атамасида номзодлик диссертациясини, 1997 йили эса – «Проблемы и медоты квантитатипно- типологического измерения близости тюркских языков» номли докторлик диссертациясини ҳимоя қилди. 50 дан ортиқ илмий ишларга эга.

 

 

 

Юлдаш Маткаримович ИБРАГИМОВ.

Филология фанлари доктори, Нукус давлат педагогика институти ўзбек тили кафедраси профессори, Қорақалпоғистон Республикасида хизмат кўрсатган фан арбоби. 7 ноябр 1942 йилда Хужайли туманида таваллуд топди . 1966 йилда А. Навоий номли Самарқанд давлат университетининг филология факультетини году тугатди. 1975 йилда «Ўзбек тилининг хўжайли-қўнғирот шевалари морфологияси» атамасида номзодлик диссертациясини, 2000 йилда эса - «Исследование узбекских говоров Южного Приаралья» атамасида докторлик диссертациясини ҳимоя килди. Ю.М.Ибрагимов – 100 дан ортиқ илмий асарлар муаллифидир

 

 

 

Яхшибеке Атамуратовна АБДУЛЛАЕВА

Тарих фанлари доктор, тарих кафедраси доценти, Нукус давлат педагогика институти тарих-география факультетида кафедра мудири. 1958 йил 7 майда Беруний туманида туғилган. 1980 йили Тошкент давлат университетининг тарих факультет (ҳозирги–М.Улуғбек номли Ўзбекистон Миллий университети) тугатди. 1988 йили М.В.Ломоносов номидаги Москва давлат университетининг аспирантура базасида «Роль женщины в развитии сельскохозяйственного производства Каракалпакстана (1965-1975 гг.)» атамасида номзодлик диссертациясини, 2005 йили эса Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси қошидаги тарих институтида «Женщины Каракалпакстана конца XIX- XX вв. (социально-политический аспект)» атамасида докторлик диссертациясини ҳимоя қилди.

Я.А.Абдуллаева – Ўзбекистон Республикаси халқ таълими аълочиси. Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси Фахрий ёрлиғи билан мукофотланган. 1 монография, шунингдек 50 дан ортиқ илмий мақолалар муаллифи.

 

 

 

Есенгали Курбанович УМАРОВ

География фанлари доктори, Нукус давлат педагогика институти география кафедраси профессори. 5 декабрь 1938 йили Шуманай туманида туғилди. 1959 йилда Т.Г.Шевченко номли Қорақалпоқ давлат педагогика институти география факультетини тугатди. 1964 йили Озарбайжон Фанлар Академияси география институтининг аспирантура базасида профессор Г.А.Кочарян илмий раҳбарлигида «Современное состояние и перспективы комплексного развития хозяйства низовьев Аму-Дарьи» мавзусида номзодлик диссертациясини, 2003 йилда эса–«Қарақалпақстан Республикасында өндириўши күшлердиң территориялық қурамын қәлиплестириў мәселелери» («Вопросы территориального формирования производственных сил в Республике Каракалпакстан») атамасида докторлик диссертациясини ҳимоя қилди. 200 яқин илмий асарлари мавжуд.

 

 

 

Маман Ктайбекович САРИБАЕВ

Тарих фанлари доктори, тарих кафедраси доцент и, 1970 йилда Қорақалпоғистон Республикаси Нукус шаҳрида туғил ган. 1992 йили Бердах номидаги Қорақалпоқ давлат университетининг тарих факультетини аъло баҳолар билан тугатди. 1998 йилда «1873-1941 йй-Қорақалпоғистон пахтачилик тарихи» атамасида номзодлик, 2008 йилда эса–«Политика хлопковой монокультуры Советской Власти в Каракалпакстане и её последствия» атамасида докторлик диссертациясини ҳимоя қилди.
   М.К.Сарибаев – Ўзбекистон Республикаси халқ таълими аълочиси. Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси Фахрий ёрлиқлари билан мукофотланган. 2001-2007 йилларда тарих – ҳуқуқшунослик факультети декани лавозимларида фаолият юритди. 2 монография, Қорақалпоғистон тарихи бўйича умумтаълим ўрта мактаблар, академик лицейлар ва касб–ҳунар коллежлари учун 3 дарслик, шунингдек 50 дан ортиқ илмий мақолалар муаллифидир.

 

 

 

Ажимурат Жумамуратович ЖУМАМУРАТОВ

Кишлок хўжалиги фанлари доктори. Нукус давлат педагогика инстутитнинг физика ўқитиш методикаси кафедраси профессори. 1953 йили Қорақалпоғистон Республикасининг Қўнғирот туманида туғилган. 1975 йили Қорақалпоқ давлат педагогика институти физика-математика факультетини тугатган. 1983 йили ядро физикаси муаммолари бўйича номзодлик диссертациясини, 2011 йили «Нейтронно-активационный метод изучения геохимического и агрохимического состояний орошаемых почв Приаралья и пути их улучшения» мавзусидаги докторлик диссертациясини ҳимоя қилган. А. Жумамуратов Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими аълочиси. Кўплаб илмий ишлар ва монографиялар муаллифи.

 

 Амангелди Базарбаевич  Камалов 

Физика-математика фанлари доктори (2012). 1968 йили туғилган. Нукус давлат педагогика институтининг физика укитиш методикаси кафедраси мудири, кафедра доценти. 2012 йили « Физические основы контактов металл- Gaas (gap, inp),сформированных чистыми металлами и аморфными пленками TIBX » мавзусида 01.04.10– Яримўтказгичлар физикаси (физика-математика фанлари) ихтисослиги бўйича докторлик диссератациясини муваффақиятли ҳимоя қилди.New Cell

 

Бахрам Янгибаевич ЯВИДОВ

Физика -математика фанлари доктори. Нукус давлат педагогика инстутитнинг физика ўқитиш методикаси кафедраси доценти. 1970 йили 12 февралда Амударё туманинг маркази Манғит шаҳрида туғилган. Тошкент давлат унверситети нинг (ҳозирги Ўзбекистон Миллий университет и) физика факультетини 1993 йили тамомлаган.

2002 йилнинг 31-январ санасида Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг Ядро физикаси институти ҳузуридаги Д 015.15.01- Бирлашган ихтисослаштирилган кенгашида 01.04.07- қаттиқ жисмлар физикаси ихтисослиги бўйича “Ковалент яримўтказгичлар ва юқори ҳароратли ўтаўтказгичларда аралашмали биполярон ҳолатларининг ҳосил бўлишини назарий тадқиқ этиш” мавзусида номзодлик диссертациясини ҳимоя қилди.

2012 йилнинг 15 март санасида Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг У.А.Арифов номидаги Электроника институти ва Ядро физикаси институти ҳузуридаги Д 015.23.01- Бирлашган ихтисослаштирилган кенгашида 01.04.07- конденсатланган ҳолат физикаси ихтисослиги бўйича “Кенгайтирилган Холстеин моделида заряд ташувчиси массаси ва поляронларнинг оптик ўтказувчанлиги” мавзусида докторлик диссертациясини ҳимоя қилди. NATO (2003), Royal Society (2006) ва Фундаментал тадқиқотларни қўллаб-қувватлаш фонди (2006, 2012) илмий грантлари соҳиби.

Б.Я.Явидов –50 ортиқ илмий ва илмий-услубий ишлар муаллифи.

Илмий ишлар и ха қида маълумот

 


 

Атабек Тулепбергенович КАИПБЕРГЕНОВ 

Техника фанлари доктори. Нукус давлат педагогика инстутитнинг кимё ўқитиш методикаси кафедраси мудири. 1980 йили Нукус шаҳрида туғилган.
2005 йили Тошкент давлат кимё технологиялари институтини битириб кимё технологияси бўйича магистр даражасини олган. 2008-2011 йилларда Тошкент кимё технология институти ноорганик моддалар кимёвий технологияси факультети стажер-тадқиқотчи-изланувчиси бўлиб фаолият олиб борган. 2016 йили Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг Кимё институтида «Карбонат, бикарбонат ва натрий гидроксид асосида техник ювиш воситалари ва сесквикарбонат натрий олиш технологияси» мавзусида 02.00.13–Ноорганик моддалар ва улар асосидаги материаллар технологияси (техника фанлари) ихтисослиги бўйича докторлик диссертациясини ҳимоя қилди.
Т ажибай Тилеумуратович УТЕБАЕВ

Педагогика фанлари доктори. 1967 йили Чимбой туманида туғилган. 1997 йил, Қорақалпоқ давлат университети (кундизги) тугатган. Маълумоти бўйича мутахассислиги физика ўқитувчиси. Нукус давлат педагогика институтининг умумий педагогика ва психология кафедраси мудири. Нукус шаҳрида туғилган. Нукус давлат педагогика институтини тамомлаган. 2017 йили «Қорақалпоғистонда XX аср иккинчи ярми – XXI аср бошида таълим-тарбиявий фикрларнинг ривожланиши», 13.00.01–педагогика назарияси ва тарихи. Таълимда менежмент (педагогика фанлари) ихтисослиги бўйича докторлик диссертациясини ҳимоя қилди.

Борибай Коптлеуович Даулетмуратов

Техника фанлари доктори (dsc) (15 сент 2017). 1959 йили туғилган. Нукус давлат педагогика институтининг таълим сифатини назорат қилиш бўлими бошлиғи, меҳнат таълими кафедраси доценти. 2017 йили сентябрь ойида «Cd(Me)Te ва Ga(As, Se, N) кристалларнинг импулсли лазер билан ишлов бериш усулларини оптималлаштириш» мавзусида 01.04.10– Яримўтказгичлар физикаси (техника фанлари) ихтисослиги бўйича докторлик диссератациясини муваффақиятли ҳимоя қилди.QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим