Харакатлар стратегияси тест

Электон кутубхона

Qonunchilik bazasi

Халкаро лойихалар

MAKTABGACHA va BOSHLANGICH TALIM FAKULTETI

   Fakultet faoliyatini 1990-iildan boshlang’ish talim fakulteti o’z faoliyatini boshladi. Hozirgi vaqtda fakultet tarkibida 21 professor-o’qituvshilar «Maktabgacha va boshlang’ish talim metodikasi» va «Pedagogika» kafedralarida ish yurita boshladi, shular ishida 2 fan doktori, professor va 6 fan nomzodlari, dotsentlar bor. Bu kafedralarda «Boshlang’ish talimni etilishtirish masalalari», «Turkii tillarning o’zaro munosabati va lingvistika» tematikalari bo’iisha amalii ilmii-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Fakultet «Boshlang’ish talim va tarbiyavii ishi», «Boshlang’ish talim va sport tarbiyavii ishi» bakalavr io’nalishi bo’iisha hozirgi vaqtda kunduzgi, maxsus sirtqi va sirttan o’qish bo’limlarinda 785 talaba bilim olmoqda. mustaqillik iillarida 1000 dan ortiq boshlang’ish sinf o’qituvshilarini taiyorlangan. 2002-2003- o’quv iilidan boshlab «Boshlang’ish talim metodikasi» ixtisosligi bo’iisha magistratura oshildi va hozirgi vaqtda to’rt magistr talim olmoqda. maktabgasha talim–tarbiya 1991-iildan boshlab tashkil qilindi. Shu iillar ishida fakultet respublikamizning maktabgasha talim tarbiya joilari ushun mingga yaqin tarbiyashi–pedagog kadralrini taiyorlab berdi. Fakultet hozirgi vaqtda «maktabgasha talim-tarbiya», «maktabgasha talim–tarbiya va sport tarbiyavii ishi», «Pedagogika va psixologiya» bakalavr io’nalishlari bo’iisha kadrlar taiyorlanadi. Fakultet tarkibida «Maktab va maktabgasha tarbiya pedagogikasi», «Psixologiya» va «Pedagogika» kafedralarida 41 professor-o’qituvshilar ishlamoqda, shulardan 11 fan nomzodi va dotsentlar, 8 katta o’qituvshi, 20 assistent o’qituvshi va 5 stajer-o’qituvshilar ish olib barmoqda. Fakultetda so’ngi iillar ishida 8 fan nomzodlari etilishib shiqdi. Fakultetning 1 o’qituvshisi shet davlatda bo’lib malakasini oshirdi. Fakultet O’zbekiston Respublikasining bir neshta ilmii mahkamalari, yuqori o’quv o’rinlari – O’zMU ning psixologiya fakulteti, Nizomii nomidagi TDPU ning pedagogika va psixologiya fakultetlari bilan ilmii aloqaga ega. Talabalarning o’quv amaliyoti Nukus shaxri xalq talim bo’limiga qarashli bolalar bog’shasi bilan maktablarda o’tkaziladi. Fakultetda 1 kompyuter sinfi, pedagogika va psixologiya kabinetlari bo’lib, bu erda talabalar ushun darsliklar va o’quvlik qullanmalar, ilmii-metodik jurnallar va fakultet o’qituvshilari tamonidan taiyorlangan maruza matnlari bor. Talabalarning umumii eruditsiyasini rivojlantirish, qiziqishini va kasbii maxoratini rivojlantirish maqsadida fakultetda «Yosh pedagog», «Yosh psixolog» to’garaklari ishlamoqda. Talabalar ushun «Qo’g’irshoq teatri» tashkillashtirilib, bolalar bog’shasi tarbiyalanuvshilari ushun ertaklar syujetlar bo’iisha bir neshta spektakllar sahnalashtirildi. Hozirgi vaqtda fakultetda «Psixologiyaning dolzarb masalalari», «Maktab o’qo’vshilarining ijodkorlik ishlarini rivojlantirish orqali turmushga taiyorlash», «Maktabgasha yoshdagi bolalarning so’zlashini rivojlantirish metodikasi», «Qaroqalpoq xalq pedagogikasining rivojlanish tarixi» io’nalishlari bo’iisha ilmii-tadqiqot ishlari olib barilmoqda.

FAKULTET DEKANI


Ulbosin Seytjanova
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Ilmiy ishlari:
pedagogika
Ish tel.: +(998-61) 223-28-21
e-mail:
boshlfak-ndpi@inbox.uz
KAFEDRALAR


1. Boshlang`ich ta`lim metodikasi
Mudiri: Shinnazarova Saodat, 
filologiya fanlari nomzodi
Ilmiy ishlari: Lingvistika
e-mail:
boshlkaf-ndpi@inbox.uz


2. MAKTABGACHA TARBIYA

M udiri: Qalimbetova Q.
pedagogika fanlari nomzodi
Ilmiy ishlari: Talim metodlari
e-mail:
mshtkaf-ndpi@inbox.uz Ish tel: 99861-223-2791


2. Umumiy pedagogika va psixologiya
Mudiri: Otebaev Tajiboy,

pedagogika fanlari doktori.
Ilmiy ishlari: tarbiya nazariyasi
e-mail: pedagogkaf-ndpi@inbox.uz z

Харакатлар стратегияси

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш