Харакатлар стратегияси тест

Электон кутубхона

Qonunchilik bazasi

Халкаро лойихалар

Filologiya fakulteti

   Filologiya fakulteti 3 ta talim yo'nalishini oz ichiga olgan. Bular Qoraqalpoq tili va adabiyoti,   O'zbek tili va adabiyoti va qozoq tili va adabiyoti. Ushbu fakultet tarixan 1934-yilda tashkil topgan. Eng to`ng`ich ikki fakultetining biridir. Bugugi kunda fakul`tetda 5 ta:ish yuritadi, ularda 80 dan ortiq professor-o`qito`vchilar samarali ish olib bormoqda. Ulardan 7 fan doktorlari, professorlar, 25 fan nomzodlari, dotsentlar. 1 o`qituvchi Berdaq nomidagi Respublika Davlat mukofoti sovrindori, 2 o`qituvchi O`zbekston Xalq ta`limi a`lochisi. Fakultetdagi qoraqalpoq tilshunosligi kafedrasida Qoraqalpoq tilining leksikologiya, leksikografiya, dialektologiya, frazeologiya va terminologiya sohalarining eng dolzarb muammolarini echish bo`yicha, Qoraqalpoq adabiyoti kafedrasida esa qoraqalpoq fol`klori, eposlar va hozirgi qoraqalpoq adabiyotidagi rivojlanishning o`zigi xos xususiyatlari, metodika bo`yicha chuqur ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Fakul`tet Markaziy Osiyoning Ilmiy Tadqiqot institutlari va oliy ta`lim muassalari bilan birgalikda ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarib kelmoqda. Fakul`tetdagi kafedralar yonida qoraqalpoq tili va adabiyoti bo`yicha aspirantura va magistraturalar mavjud.
Bakalavr ta`lim yo`nalishi bo`yicha
5141300-Qoraqalpoq tili va adabiyoti mutaxasislari tayyorlanadi.

FAKULTET DEKANI


Abdiyev Azamat
filologiya fanlari nomzodi,
Ilmiy qiziqishi: Qoraqalpoq adabiyoti
Ish telefoni: +(998-61)222-65-26
e-mail:
qqfak-ndpi@inbox.uz


KAFEDRALAR

1. Qoraqalpoq tilshunosligi
Mudiri Aimbetov M.
filologiya fanlar doktor, prof.
Ilmiy yunalishi: lingvistika
Tel: +8(361)222-65-26
e-mail:  qqtilkaf-ndpi@inbox.uz

2. Qoraqalpoq adabiyoti
Mudiri Kenesboy Allambergenov,
filologiya fanlar doktori,

Ilmiy yunalishi: Folklor
Tel: +8(361)222-85-02
e-mail:   qqadabkaf-ndpi@inbox.uz

Харакатлар стратегияси

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш