Харакатлар стратегиясидан тест

Электрон кутубхона

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

Дағаза 16.03.2018 жыл

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының территориясындағы сметаллық баҳасы 440 281 322 сумлық «24 орынлы (очколы) таза ҳажетхана қурлысы» ушын шәртнама дүзиўди дағазалайды. Муддети 3 кун.

Институт администрациясы