e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

Bizda o'qigan akademiklar

Марат Нурмухамедов (1930-1986 й.)


Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси академиги, филология фанлари доктори, профессор. 1950 йили Қорақалпоқ давлат педагогика институтини тамомлаган. 1953 йили номздлик, 1965 йили докторлик диссертациясини ҳимоя қилган. Өзбекистон ва Қорақалпоғистонга меҳнати синган фан арбоби. Ўзбекистон Республикаси Беруний номидаги, Қорақалпоғистон Республикаси Бердақ номидаги давлат мукофотларининг лауреати бөлган. Қорақалпоғистондан чиққан биринчи академик.

 
 


Сабир Камалов (1924–2009 й.)


Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси академиги, тарих фанлари доктори, профессор. 1948 йили Қорақалпоқ давлат педагогика институтини битирган. 1953 йили номзодлик, 1969 йили еса докторлик диссертациясини ҳимоя қилган. Өзбекистон ва Қорақалпоғистон меҳнати синган фан арбоби, Нью - Йорк академиясининг ҳақиқий әзоси. Қорақалпоғистон Республикаси Бердақ номидаги давлат мукофоти лауреати.


Амин Бахиев (1937-2014-й).

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси академиги, биология фанлари доктори, профессор. 1967-йили номзодлик, 1983-йили докторлик диссертациясини ҳимоя қилган.  1961 -йили Қорақалпоқ давлат педагогика институтини битирган. Қорақалпоғистон Республикасига хизмат кўрсаткан фан арбоби. Бердақ номидаги давлат мукофоти лауреати. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлими Биоэкология институти директори.

 Жуманазар Базарбаев (1933-йили туғилган).

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академиясининг академиги, филососфия фанлари доктори, профессор. 1955-йили Қорақалпоқ давлат педагогика институтини тамомлаган. 1964-йили номзодлик, 1973-йили докторлик диссертациясини ҳимоя қилган. Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон Республикасига меҳнати синган фан арбоби, Өзбекистонга меҳнати синган олий ва ўрта махсус таълим фидойиси, Қорақалпоғистон Республикаси Бердақ номидаги давлат мукофоти лауреати.

 

 

Хусниддин Хамидов (1935-йили туғилган).

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси академиги. Филология фанлари доктори. Қорақалпоқ давлат педагогика институтини битирган. 1967-йили номзодлик, 1990-йили докторлик диссертациясини ҳимоя қилди. Қорақалпоғистон Республикасига хизмат кўрсатган фан арбоби.

 


Абатбай Даўлетов. (1942-2015-й)

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси академиги, Филология фанлари доктори. 1964-йили Қорақалпоқ давлат педагогика институтини тамомлаган. 1972-йили номзодлик, 1994-йили докторлик диссертациясини ҳимоя қилган.

 

QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим