Харакатлар стратегияси тест

Электон кутубхона

Qonunchilik bazasi

Халкаро лойихалар

Bizda o'qigan akademiklar

Marat Nurmuxamedov (1930-1986 y.)

O`zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi akademigi, filologiya fanlari doktori, professor. 1950 yili Qoraqalpoq davlat pedagogika institutini tamomlagan. 1953 yili nomzdlik, 1965 yili doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan. O`zbekiston va Qoraqalpog`istonga mehnati singan fan arbobi. O`zbekiston Respublikasi Beruniy nomidagi, Qoraqalpog`iston Respublikasi Berdaq nomidagi davlat mukofotlarining laureati bo`lgan. Qoraqalpog`istondan chiqqan birinchi akademik.
 


Sabir Kamalov (1924–2009 y.)

O`zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi akademigi, tarix fanlari doktori, professor. 1948 yili Qoraqalpoq davlat pedagogika institutini bitirgan. 1953 yili nomzodlik, 1969 yili esa doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan. O`zbekiston va Qoraqalpog`iston mehnati singan fan arbobi, N`yu-York akademiyasining haqiqiy a`zosi. Qoraqalpog`iston Respublikasi Berdaq nomidagi davlat mukofoti laureati.Amin Baxiev (1937 yili tug`ilgan .)

O`zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi akademigi, biologiya fanlari doktor i , professor. 1967 yili nomzodlik , 1983 yili doktorl ik dissertatsiyas ini himoya qilgan . 1961 yili Q o raqalp o q davlat pedagogika institut ini bitirgan . Q o raqalpog` iston Respublikas i g a xizmat k o`rsatgan fan arbobi . Berdaq nomidagi davlat mukofoti laureati . O`zbek i st o n Respublikas i Fanlar Akademiyas i Q o raqalpog` iston bo`lim Bioekologiya institut i direktor i .Jumanazar Bazarbaev (1933 yil tu g`ilgan )

O`zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasining akademigi, filosofiya fanlari doktori, professor. 1955 yili Qoraqalpoq davlat pedagogika institutini tamomolagan. 1964 yili nomzodlik , 1973 yili doktorl ik dissertatsiya sini himoya qilgan . O`zbekiston va Qoraqalpog`iston mehnati singan fan arbobi, O`zbekiston ga mehnati singan oliy va o`rta maxsus ta`lim fidoiysi , Qoraqalpog`iston Respublikasi Berdaq nomidagi davlat mukofoti laureati .

 

Xusniddin Xamidov ( 1935 yili tug`ilgan)

O`zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi akademigi , Filologiya fanlari doktor i. Qoraqalpoq davlat pedagogika institutini bitirgan. 1967 yili nomzodlik, 1990 yili doktorlik dissertatsiyasini himoya qildi. Q o raqalpag` iston Respublikas i g a xizmat k o`rsatgan fan arbobi .

 


Abatbay D aw letov (1942 yili tug`ilgan )

O`zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi akademigi , Filologiya fanlari doktor i. Qoraqalpoq davlat pedagogika institutini bitirgan. 1964 yili Qoraqalpoq davlat pedagogika institutini tamomlagan. 1972 yili nomzodlik, 1994 yili doktorlik dissertatsiyasini himoya qilgan.

 

Харакатлар стратегияси

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш