Харакатлар стратегияси тест

Электон кутубхона

Qonunchilik bazasi

Халкаро лойихалар

 


Ma' naviy va axloqiy - tarbiya ishlari bo ' yicha prorektor

Qadirov Quvondiq Ayitbayevich
Filologiya fanlari nomzodi, dotsent

xizmat tel .: +(998-61) 222 -82-42
qqadirov@umail.uz

 


 


O ' quv ishlari bo ' yicha prorektor

Jumamuratov Mirzamurat Ajimuratovich
texnika fanlari nomzodi, dotsent

xizmat tel .: + (998-61)222-82-76 
m.jumamuratov@umail.uz

  

Ilmiy ishlari bo'yicha prorektor

Jalelov Moyatdin Asanovich 
fizika-matematika fanlari  nomzodi
, dotsent

xizmat tel.: + (998-61) 222-65-44
jalelov@umail.uz

 

 


Moliya va iqtisodiyot ishlari bo’yicha prorektor

Ibadullaev   Rashid Kurbanbaevich
iqtisodchi
xizmat tel.:
+ (998-61)222-95-50   


Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari bilan ishlash bo‘yicha prorektori 

Dilanov Bekmurza Gulimbetovich
Filologiya  fanlari   nomzodi, dotsent
xizmat tel:
+ (99861)222-91-65   


Харакатлар стратегияси

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш