e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар


Нукус давлат педагогика институти ўкув ишлари бўйича проректори

Жумамуратов Мырзамурат Ажимуратович

техника фанлари номзоди, доцент

mirza.aj@inbox.uz


Нукус давлат педагогика институти м аънавий- маърифий ишлари бўйича проректори
Қадиров Қувондиқ Айитбаевич
филология фанлари номзоди , доцент

qqadirov@umail.uzНукус давлат педагогика институти илмий ишлари бўйича проректори

Жалелов Моятдин Асанович
физика-математика фанлари номзоди, доцент
 
jalelov@umail.uz

 

Нукус давлат педагогика институти молия ва иқтисодиёт ишлари бўйича проректори

Ибадуллаев Рашид Курбанбаевич
иктисодчи
   

QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим