e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

Ахборот технологиялари маркази

 

Марказ фаолият олиб боришининг асосий мақсади қўйидагича белгиланади:

 Институт ахборот ва компьютер инфраструктурасини ташкиллаштириш ва қўллаб – қувватлаш;

  • Ўқув жараёнида ахборот технологиялари фойдаланиш электрон кутубхона яратиш ва бўлимлар асосида ўқув процессини бошқариш;
  • Институтнинг профессор ўқитувчилари изланиши ва талабаларнинг интернет ва миллий илмий умумий тармоқларидан фойдаланиш имкониятларини яратиш;
  • Янги ахборот технологиялар ва масофадан ўқитиш муаммолари бўйича республикамиздаги ва чет элларда ўқув ўринлари билан ишлашиш;
  • Ахборот технологиялари ва масофадан ўқитиш бўйича ўқув қўлланмалари ва йўналишлари тузиш;
  • Ахборот технологиялари ва масофадан ўқитиш муаммоларига бағишланган анжуманлар, конференциялар ва семинарлар ташкил этиш;
  • Институт бўйича локал тармоқларни бошқаришни ташкил этиш;
  • Институтда АРМ билан биргаликда масофадан тест олиш системасини бошқариш ва ривожлантириш.

Видеоконференциялар ташкиллаштириш. «Миллий электрон таълим» тармоғи масофадан ўқитишни амалга ошириш имкониятларини янада кенгайтириш мақсадида видеоконференциялар зали ишга туширилди,оптик толаликабеллар ўрнатилди ва алоқа тезлиги 8 Мб/с тезликкача оширилди. Видеоконференциялар залиоптик толаликабел орқали мамлакатимиздаги барча олий ўқув юртлари билан алоқада.


Нукус давлат педагогика институти Ахборот технологиялари маркази ходимлари лавозими

1. Ахборот технологиялари маркази бошлиғи- Ескараев Талғат
2. Тармоқларни бошқариш бўлими бошлиғи 1-катег
орияли инженер-программист Исмаилов Азербай
3.
Тармоқ администратори -Пазылов Мийрбек
4.
Техник - Досназаров Мурат
5.
Ахборот тизимларини жорий этиш бўлими бошлиғи Атаджанов Хаджибай
6.
1-категорияли инженер-программист Ибадуллаева Гульчехра (0.5)
7.
1-категорияли инженер-программист Кайы пназаров Ихлас (0.5)
8.
Тизим администратори - Аметов Жандос
9.
Техник қўллаб-қувватлаш бўлими , бўлим бошлиғи 1-категория инженер-программист Торебаев Султанияз
10.
Инженер-электронщик 1-категория - Тыныбеков Бахтияр
11.
Компьютер зали мудири - Ерназаров Мурат
12.
Ахборот хавфсизлигини таъминлаш бўлими бошлиғи, тизим администратори - Кутлымуратова Дильфуза
13.
Тармоқ администратори - Жамалов Нурлан

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты информациялық технологиялар Орайында
2018 жылы
ЕҢ ИРИ ИСЛЕНИЎИ ТИЙИС БОЛҒАН ЖУМЫСЛАР

1. 355 санлы буйрық бойынша сайтты толғынша қайта ислеў

2. Институт классларының паспортларын ислеў, инвентерациядан өткериў ҳәм АКТ дүзиў.

3. Электрон оқыў исленбелерин жаратыў, электрон сабақлық ҳәм т.б.

4. ОМКларды ислеў процессин қадағалаў ушын аналитик системалар ислеў.

5. Институт ишинде Хужжет алмасыў системаларын енгизиў.

6. Moodle системасын Centos ОС көшириў.

7. Институт журналының сайтын сонғы талап тийкарында ислеў.

8. Электрон тәлим ресурслары базасының электрон веб-порталын жаратыў.(кафедралар бойынша анализлеп беретуғын)

9. Онлайн интерактив хызметлерди ислеп шыгыў.

10. Информатика кафедрасы менен биргеликте linux ҳәм тағыда басқада әмелий лабаратория шөлкемлестириў.

11. Факультет сайтларын қайта ислеў.

12. Компьютер сәўатханлығы курсы, Интернет тийкарлары пуллы оқыў курсларын, сыртқы мекемлердың компьютерлерин оңлаў, тармақларын тартыў, ҳәм т.б. хызметлер арқалы, принтерден қағаз шығарыў арқалы Институт есап бетине бюджеттен тысқары қаржы табыў ҳәм усы қаржылар арқалы ОРАЙ хызметкерлерин Ташкент қаласындағы Оқыў орайларына билимлер  үйрениўге жибериў.QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим