e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Электрон кутубхона

Қонунчилик базаси

Халкаро лойихалар

Buxgalter - ndpi @ inbox . uz

Тел :+998905905900

Бош ҳ исобчи:

Хожаниязов Полат Минажатдинович

·                    Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги томонидан тасдиқланган меъёрий ҳужжатларга асосан бухгалтерия ҳисобини ташкил қилишни таъминлаш, моддий, меҳнат ва молиявий ресурсларидан самарали фойдаланишни назорат қилиш;

·                    Профессор-ўқитувчи ва ходимлар ойлик иш ҳақларини, талабалар стипендияларини ўз вақтида ҳисоблашни ва уларни тарқатилишини назорат қилиш;

·                    Ҳисоб варақаларда активларнинг ҳолатини ва ҳаракатини, мулкий ҳуқуқлар ва мажбуриятларнинг ҳолати тўғрисидаги тўлиқ хамда аниқ маълумотларни шакллантириш;

·                    Моддий бойликлар ва пул маблағлари инвентаризациясини ўз вақтида ўтказиш;

·                    Самарали бошқариш мақсадида бухгалтерия ҳисоби маълумотларини умумлаштириш;

·                    Молиявий, солиққа доир ва бошқа ҳисоботларни тузиш;

·                    Маҳаллий ва республика бюджетига ҳисобланган солиқларни ўз муддатларида ўтказиш;

·                    Банкдан олинган пул маблағларини мақсадли сарфлаш;

·                    Дебиторлик ва кредиторлик қарздорликлари пайдо бўлишининг олдини олиш;

·                    Иш ҳақи фондини тасдиқланган штат жадваллари ва штат формулярлари асосида тўғри сарфланишини назорат қилиш;

·                    Стипендия фондини ректор томонидан чиқарилган буйруқлар асосида тўғри сафланишини назорат қилиш;

·                    Товар-моддий бойликларни белгиланган қоидалар асосида омборхонага қабул қилиш ва чиқим қилишни назорат қилиш;

·                    Бюджет ва бюджетдан ташқари маблағларни тасдиқланган харажатлар сметалари асосида харажатлар моддалари бўйича сарфланишини назорат қилиш;

·                    Пул маблағлари, товар-моддий бойликлари ва асосий воситалар инвентаризациясини ўрнатилган тартиб асосида сифатли ўтказилишини назорат қилиш;

·                    Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигига, солиқ инспекциясига ва бошқа ташкилотларга ойлик, чораклик ва йиллик ҳисоботларни ўз муддатларида топширилишини назорат қилиш.