e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Законодательная база

Международные проекты

АҚШ елшиси институтта

Елши сапарының мақсети педагогика илимлериниң кандидаты Д.Мамырбаеваның координаторлығындағы «Access English Microscoholarship Program» (13-14жасар талантлы өспиримлерге инглис тилин үйретиў«Access»-«Доступ») бағдарламасы бойынша жумыс алып барып атырған оқытыўшылар ҳәм оқыўшылар менен ушырасып танысыў болды.

Делегация институт ректоры Қ.Оразымбетов, бағдарлама координаторы Д.Мамырбаева ҳәм бир қатар институттың жуўапкер қәнигелери менен биргеликте бағдарламаның орынланыў барысын көзден өткерди, оқыўшылар ҳәм оқытыўшылар менен сәўбетте болды. Елши студентлердиң билим дәрежесин анықлаў мақсетинде олар таярлаған видеороликлерди көрип, сораў-жуўап өткерди. Сондай-ақ, оқыўшылар да, өз гезегинде, өзлери қызықтырған сораўлар бойынша елшиден тийисли жуўап алды.

Бул ушырасыў, әсиресе, өспиримлерде үлкен руўхланыўшылықты пайда етти, өзлерине усындай имканият жаратып берген ўатанына, ел басшыларына деген сүйиспеншилигин, ғәрезсизлигимиздиң беккемлениўине исенимин арттырды.

Я.Генжемуратов Халық аралық байланыслар бөлиминиң методисти.

 


QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим