Xarakatlar strategiyasi test

Электронная библиотека

Законодательная база

Международные проекты

 

Кафедра аты

Тематикалық сайт атамасы

1

Өзбек әдебияты

Ўзбек-қорақалпоқ адабий  алоқалари

2

География

Арал жаслары-география әлеминде

3

Тарийх

Қубла Арал бойы Әмударья алабындағы Кердер мәденияты

4

Информатика ҳәм х.т.

Информатика тарийхы

5

Мийнет тәлими

Қарақалпақстанда халық миллий өнерментшиликти раўажландырыў

6 Химия экология Арал бойы экологиясы, фаунасы флорасы

 

 

Стратегия действий

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш