Xarakatlar strategiyasi test

Электронная библиотека

Законодательная база

Международные проекты

маълумот номи

маълумот формати

1

Институт ҳақида маълумот

2

Йўналишлар ва мутахассислар кесимида тўлов-шартнома асосида таълим олиш учун белгиланган нархлар

3

Ахборот-ресурслар марказлар рўйхати

4

Институт профессор-ўқитувчилар контингенти

5

Институтта йўналишлари ва мутахассислар

6

Йўналишлар ва мутахассислар классификатори

.pdf

7

Институт талабалари контингенти

.xls

8

Институтта қабул квоталари

9

Институт кутубхона картотекалари

10

Институт малака ошириш муассасалари

11

Талабаларучун белгиланган стипендия миқдори

Стратегия действий

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш