Xarakatlar strategiyasi test

Электронная библиотека

Законодательная база

Международные проекты

Бошланғич хотин-қизлар қўмитаси хақида

М А Ъ Л У М О Т

Ўзбекистон Республикаси Президенти И.А.Каримов «Аёлни эъзозлаш, унга эхтиром кўрсатиш – халкимизнинг ўзига хос энг гўзал фазилатларидан бири. Аёлни улуглаш – оилани, Ватанни, хаётни улуглаш деб тушунади элимиз. Айникса, мустакилликка эришилгач, Узбекистонда Хотин-кизларнинг жамиятдаги ўрни ва мавкеини мустахкамлаш борасида давлат ахамиятига молик тарихий ишлар амалга оширилмокда» деб таъкидлаган эди.

Президентимизнинг 2004 йил 25 майдаги "Ўзбекистон хотин – кизлар кўмитаси фаолиятини кўллаб – кувватлаш борасида кўшимча чора-тадбирлар тўгрисида"ги ПФ-34-34 сонли Фармони аёлларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш, соглигини мустахкамлаш, хотин-кизларни иш билан таъминлаш, умуман олганда, аёлларнинг жамиятдаги мавкеини оширишда мухим ахамият касб этади. Аёлларнинг жамиятдаги ижтимоий мавкеини ошириш сохасидаги туман, шахар хокимлари ва хотин-кизлар кўмиталарининг долзарб вазифалари эса фармондa ўз аксини топган. Президент Фaрмoнининг aсл мохияти демократик муносабатни баркарорлаштириш, шахс эркинлиги ва хукукларини кафолатлаш зарурати кучaйган пaллaдa xoтин-кизлар, oнaлaр вa улар тaрбиялаётган фaрзaндлaрнинг ижтимоий-сиёсий фaoллигини oширишдан ибoрaтдир.

Ажиниёз номидаги Нукус давлат педгогика институтида 1991 йили хотин-кизлар кўмитаси ташкил килинди. ИНститут хотин-кизлар кўмитасига рахбарлик килишда ва кўмита фаолиятида профессор-ўкитувчиларнинг хизматлари салмоклидир. 2007 йилдан буён хотин-кизлар кўмитасини ф.ф.н. доцент, Коракалпогистон Республикаси Халктаълими аълочиси А.Пирниязова бошкариб келмокда. Институтнинг 8 факультетида хотин-кизлар кенгашлари фаолият кўрсатмокда. Хозирги кунда институтда 551 нафар аёл-кизлар мехнат килмокдалар. Шундан 242 нафари профессор-ўкитувчилар бўлиб, уларнинг 1 нафари фан докторлари ва профессорлар, 63 нафари фан номзоди, 173 нафари катта ўкитувчи ва ассистентлардир. Талаба кизлар сони 4200 нафарни ташкил қ илади. 128 магистрант .

 

Стратегия действий

Doctor of Philosophy (PhD) - 2017

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты төмендеги қәнигеликлер бойынша талабанларды 2018-жыл ушын таяныш докторантураға ( PhD- Doctor of Philosophy) қабыллайтуғынын дағазалайды!


 


Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш