Xarakatlar strategiyasi test

Электронная библиотека

Законодательная база

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты төмендеги қәнигеликлер бойынша талабанларды 2017- жыл   үлкен илимий хызметкер - излениўшилер институтына үлкен илимий хызметкер - излениўши сыпатында   қабыллайтуғынын дағазалайды !

  01.04.10. - Ярым өткизгишлер физикасы ;

10.00.04. - Қаракалпақ тили , Қарақалпақ әдебияты .

  Ҳүжжетлер 15-октябрьден 15-ноябрь күнлери аралығында қабыл етиледи.

 

Үлкен илимий хызметкер-излениўшилер сыпатында оқыўға талабанлардан төмендеги ҳүжжетлер талап етиледи:

1. Арза;
2. Мағлыўматнама;
3. Мийнет дәптершесиниң тастыйықланған нусқасы;
4. Жоқары оқыў орны магистратурасы, Өзбекистан Республикасы Қураллы күшлери академиясы, Ишки ислер министрлиги академиясы, Миллий қәўипсизлик хызмети оқыў орнының магистратура дипломына теңлестирилген диплом ямаса илим кандидаты дипломы, магистр дәрежеси енгизилгенге шекем алынған жоқары мағлыўмат ҳаққындағы диплом нусқасы;
5. Изертлеў темасы бойынша жәрияланған илимий баянат ҳәм докторлық диссертациясы режесиниң жойбары;
6. Илимий журналларда ҳәм баспасөзде жәрияланған илимий мақалалар (кеминде үш) илимий ҳәм илимий-әмелий конференциялар, семинарлар ҳәм сәўбетлесиўлер топламларына илим докторы илимий дәрежесин алыў ушын диссертация изертлеўиниң негизин қураўы мүмкин болған тийисли илимий бағдарлар бойынша басқа илимий топламларға киргизилген тезислер (кеминде еки ) дизими ҳәм олардың нусқалары;
7. Талабанның илимий ҳәм илимий педагогикалық искерликке ылайықлығын анықлаў ушын өткерилген тест сынаўынан өткенлигин тастыйықлаўшы ЖАК ҳүжжетиниң нусқасы;
8. Докторлық диссертация темасының uzscience.uz сайтында жәрияланғанлығы;
9. Жетекши илимпазлардан бириниң илимий мәсләҳәтши сыпатында келисими ҳақкында жазба разылығы.

 

Мәкан жайымыз: Нөкис қаласы, А.Досназаров көшеси 104-жай.  Телефон: 8(361) 222-47-14

 

 Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты төмендеги қәнигеликлер бойынша талабанларды 2017-жыл ушын үлкен илимий хызметкер-излениўшилер институтына өз бетинше излениўшиликке қабыллайтуғынлығын дағазалайды!


01.04.10. - Ярым өткизгишлер физикасы;

10.00.04. - Қаракалпақ тили, Қарақалпақ әдебияты.

  Ҳүжжетлер 15 октябрьден   15-ноябрь күнлери аралығында қабыл етиледи.

 Өз бетинше излениўшиликке талабанлардан төмендеги ҳүжжетлер қабыл етиледи:

1. Арза;

2. Жумыс орнынан минезлеме;

3. Мағлыўматнама;

4. Жоқары оқыў орнын питкергенлиги (бакалавр яки магистр) ямаса илим кандидаты ҳаққындағы дипломының  тастыйықланған нусқасы;

5. Мийнет дәптершесиниң тастыйықланған нусқасы;

6. Илимий журналларда ҳәм баспасөзде жәрияланған илимий мақалалар (кеминде үш) илимий ҳәм илимий-әмелий конференциялар, семинарлар ҳәм сәўбетлесиўлер топламларына илим докторы илимий дәрежесин алыў ушын диссертация изертлеўиниң негизин қураўы мүмкин болған тийисли илимий бағдарлар бойынша басқа илимий топламларға киргизилген тезислер (кеминде еки) дизими ҳәм олардың нусқалары;

7. Талабанның илимий ҳәм илимий педагогикалық искерликке ылайықлығын анықлаў ушын өткерилген тест сынаўынан өткенлигин тастыйықлаўшы ЖАК ҳүжжетиниң нусқасы;

8. Докторлық диссертация темасының uzscience.uz сайтында жәрияланғанлығы;

9. Жетекши илимпазлардан бириниң илимий мәсләҳәтши сыпатында келисими ҳақкында  жазба разылығы;

Мәкан жайымыз: Нөкис қаласы, А.Досназаров көшеси 104-жай.Телефон: 8(361) 222-47-14

 

Стратегия действий

ABITURIENT - 2017

Институтга 
2017-2018 ўқув йилига 
Кабул телефонлари
(+99861) 222-65-10
(+99861) 222-84-38

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Международные проекты

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш