Xarakatlar strategiyasi test

Электронная библиотека

Законодательная база

Информация для поступающих

 

Bino

Bino manzili

Ta`lim yo`nalishi shifri, nomi va ta`lim tillari

1-bino

Nukus DPI bosh binosi, A.Dosnazarov ko`chasi, 104 uy

5112000 - Jismoniy madaniyat (qoraqalpoq)

5111100 – Musiqa ta`limi (qoraqalpoq)

5110800 – Tasviriy san`at va muxandislik grafikasi (o`zbek)

2-bino

Tarix fakul`teti,

A.Dosnazarov ko`chasi, 104 uy

5111011 – Kasb ta`limi: dizayn (qoraqalpoq)

5112001 - Jismoniy madaniyat (Xotin qizlar sport yo`nalishi) (qoraqalpoq)

5111011 – Kasb ta`limi: dizayn (o`zbek)

5111700 - Boshlang`ich ta`lim va sport tarbiyaviy ish (qozoq)

5110800 – Tasviriy san`at va muxandislik grafikasi (qoraqalpoq)

5112000 - Jismoniy madaniyat (rus)

5111800 - Maktabgacha ta`lim (rus)

3A-bino

Fizika-matematika fakul`teti,

Turtkul prospekti, 54 uy

5110500 – Geografiya o`qitish metodikasi (o`zbek)

5110700 - Informatika o`qitish metodikasi (qoraqalpoq)

3V-bino

Fizika-matematika fakul`teti,

Turtkul prospekti, 54 uy

5110600 - Tarix o`qitish metodikasi (o`zbek)

5111306 - Rus tili va adabiyoti (o`zga tilli guruhlarda)

4-bino

Tabiiy fanlar fakul`teti,

M.Nurmuxammedov ko`chasi, 1 uy

5111600 - Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi (qoraqalpoq)

5112100 – Mehnat ta`limi (qoraqalpoq)

5111305 - Qozoq tili va adabiyoti

5-bino

Maktabgacha va boshlang`ich ta`lim fakul`teti,

P.Seytov ko`chasi, 4 uy

5111302 - Qoraqalpoq tili va adabiyoti

5110400 – Biologiya o`qitish metodikasi (qoraqalpoq)


6-bino

Nukus melioratsiya va suv xo`jaligi KXK,

P.Seytov ko`chasi, 20 uy

5110100 - Matematika o`qitish metodikasi (qoraqalpoq)

5111700 - Boshlang`ich ta`lim va sport tarbiyaviy ish (o`zbek)

7-bino

Nukus pedagogika kolleji, P.Seytov ko`chasi, 12 uy

5111400 - Ingliz tili va adabiyoti (rus)

5111700 - Boshlang`ich ta`lim va sport tarbiyaviy ish (rus)

5110600 - Tarix o`qitish metodikasi (qoraqalpoq)

5110100 - Matematika o`qitish metodikasi (o`zbek)

8-bino

NDPI qoshidagi 1-sonli akademik litsey,

P.Seytov ko`chasi, 14 uy

5111200 - O`zbek tili va adabiyoti (o`zbek)

9-bino

№31-o`rta maktab,

Qoraqalpog`iston ko`chasi 113 uy

5110500 - Geografiya o`qitish metodikasi (qoraqalpoq)

5111600 - Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi (o`zbek)

5112000 - Jismoniy madaniyat (o`zbek)

10-bino

№9-o`rta maktab, A.Dosnazarov ko`chasi 135a

5110900 - Pedagogika va psixologiya (o`zbek)

11-bino

№3-o`rta maktab,

T.Qaypbergenov ko`chasi, 34 uy

5112100 – Mehnat ta`limi (o`zbek)

5111400 - Ingliz tili va adabiyoti (qoraqalpoq)

12-bino

№32-o`rta maktab,

Amir Timur ko`chasi, rakamsiz uy

5111900 – Defektologiya (qoraqalpoq)

5110100 - Matematika o`qitish metodikasi (rus)

5111301 - Rus tili va adabiyoti

13-bino

NDPI qoshidagi 2-sonli Akademik litsey, Qoraqalpog`iston ko`chasi, n/j

5110200 - Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi (o`zbek)

5111400 - Ingliz tili va adabiyoti (o`zbek)

14-bino

№11-o`rta maktab,

Muqumiy ko`chasi, raqamsiz uy

5111800 - Maktabgacha ta`lim (qoraqalpoq)

15-bino

№38-o`rta maktab, O.Axmedov ko`chasi , 10 uy

5110300 - Kimyo o`qitish metodikasi (o`zbek)

5110500 - Geografiya o`qitish metodikasi (rus)

5110700 - Informatika o`qitish metodikasi (o`zbek)

16-bino

2-son Nukus sanoat va xizmat ko`rsatish KXK,

P.Seytov ko`chasi, 17 uy

5111900 – Defektologiya (o`zbek)

5111800 - Maktabgacha ta`lim (o`zbek)

5110200 - Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi (rus)

17-bino

№37- o`rta maktab

QR Nukus shahri T.Qaypbergenov ko`chasi, 45 uy

5111700 - Boshlang`ich ta`lim va sport tarbiyaviy ish (qoraqalpoq)

5111700 - Boshlang`ich ta`lim va sport tarbiyaviy ish (turkmen)

18-bino

№1- o`rta maktab

QR Nukus shahri T.Qaypbergenov ko`chasi, 46 uy

5110400 - Biologiya o`qitish metodikasi (o`zbek)

5112001 - Jismoniy madaniyat (Xotin qizlar sport yo`nalishi) (o`zbek)

19-bino

№6- o`rta maktab

QR Nukus shahri R.Utegenov ko`chasi, 6 uy

5110900 - Pedagogika va psixologiya (qoraqalpoq)

5110300 - Kimyo o`qitish metodikasi (rus)

20-bino

№12- o`rta maktab

QR Nukus shahri M.Jumanazarov ko`chasi,
111 uy

5110300 - Kimyo o`qitish metodikasi (qoraqalpoq)

5110200 - Fizika va astronomiya o`qitish metodikasi (qoraqalpoq)


Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалы қ институты 2017-2018-оқыў жылы ушын күндизги бөлимлерге төмендеги 

БАКАЛАВР тәлим бағдарлары бойынша абитуриентлерден ҳүжжетлерди қабыл етиўин
ДАҒАЗАЛАЙДЫ

 

Күндизги бөлим.

5110100 Математика оқытыў методикасы
5110200 Физика ҳәм астрономия оқытыў методикасы
5110300 Химия оқытыў методикасы
5110400 Биология оқытыў методикасы
5110500 География оқытыў методикасы
5110600 Тарийх оқытыў методикасы
5110700 Информатика оқытыў методикасы
5110800 Сүўретлеў өнери ҳәм инженерлик графикасы
5110900 Педагогика ҳәм психология
5111011 Кәсиплик тәлим: дизайн
5111100 Музыкалық тәлим
5111200 Өзбек тили ҳәм әдебияты
5111302 Қарақалпақ тили ҳәм әдебияты
5111301 Рус тили ҳәм әдебияты
5111305 Қазақ тили ҳәм әдебияты
5111306 Рус тили ҳәм әдебияты өзге тилли топарларда
5111400 Шет тили ҳәм әдебияты: инглис тили
5111600 Миллий идея, руўхыйлық тийкарлары ҳәм ҳуқық тәлими
5111700 Баслаўыш тәлим ҳәм спорт-тәрбиялық ис
5111800 Мектепке шекемги тәлим
5111900 Дефектология
5112000 Дене мәденияты
5112001 Дене мәденияты (ҳаял-қызлар спорты бағ
дары бойынша)
5112100
Мийнет тәлими

Бугунги кунге дейинги тускен хужжетлер

Абитуриентлер қабыллаў комиссиясына төмендеги ҳүжжетлерди тапсырады:

- тәлим бағдары, оқыў тили ҳәм түри көрсетилген ҳалда институт ректоры атына арза;
- билими ҳаққындағы ҳүжжеттиң түп нусқасы (орта билими ҳаққындағы аттестат ямаса орта арнаўлы билими ҳаққындағы дипломның рейтинг баллары көрсетилген қосымшасы менен);
- 086/У формадағы медициналық мағлыўматнама;
- 3,5 x4,5 см өлшеминдеги 6 дана реңли фотосүўрети;
- мүддетли әскерий хызметти тамамлап, әскерий бөлимлердиң жолламасы менен келген талабанларға тийисли тавсиянама;
- паспорт ҳәм әскерий хызметке қатнасы ҳаққындағы ҳүжжетти талабан өзи менен алып келип көрсетеди.

Қабыл етиў бойынша қосымша мағлыўматларды институттың қабыллаў комиссиясына келип билиўге болады.

Абитуриентлерден ҳүжжетлерди қабыл етиў мүддети июнь айының 15-сәнесинен баслап июль айының 15-сәнесине шекем даўам етеди. Тест сынақлары 1-август күни өткизиледи.


Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты 2017-2018-оқыў жылы ушын күндизги бөлимлерине төмендеги МАГИСТРАТУРА қәнигеликлери бойынша абитуриентлерден ҳүжжетлерди қабыл етиўин
ДАҒАЗАЛАЙДЫ

5A110401 Анық ҳәм тәбийий пәнлерди оқытыў методикасы (биология )
5 A110601 Социал-гуманитар пәнлерди оқытыў методикасы (тарийх)
5 A110701 Тәлимде хабар технологиялары
5 A110901 Педагогика теориясы ҳәм тарийхы (хызмет түрлери бойынша)
5 A110902 Педагогика ҳәм психология
5 A111201 Өзбек тили ҳәм әдебияты
5 A111601 Социал-гуманитар пәнлерди оқытыў методикасы (руўхыйлық тийкарлары)
5 A111701 Тәлим ҳәм тәрбия теориясы ҳәм методикасы (баслаўыш тәлим)

Талабанлар қабыллаў комиссиясына төмендеги ҳүжжетлерди тапсырады :

- магистратура қәнигелиги көрсетилген ҳалда институт ректоры атына арза ;
-
жоқары мағлыўматы ҳаққындағы ҳүжжеттиң түп нусқасы (ямаса дипломнан көширме - Өзбекистан Республикасы жоқары оқыў орынларын мәмлекетлик грант тийкарында оқып питкергенлер ушын ) ҳәм де рейтинг баллары көрсетилген қосымшасы менен ;
- 3,5 x4,5 см өлшеминдеги 6 дана реңли фото сүўрети;
- 086/У формадағы медициналық мағлыўматнама;
-паспорт ҳәм әскерий хызметке қатнасы ҳаққындағы ҳүжжетти талабан өзи менен алып келип көрсетеди.

Магистратураға қабыл етиў бойынша қосымша мағлыўматларды институттың қабыллаў комиссиясына келип билиўге болады .

Магистратураға кириўшилерден ҳүжжетлерди қабыл етиў мүддети усы жылдың июль айының 1-сәнесинен баслап 30-сәнесине шекем даўам етеди .

Мәнзилимиз: Нөкис қаласы А. Досназаров көшеси 104 жай.
Телефонлар: 222-65-30; 222-84-38; 222-65-10.

Факс: 222-65-10:
e- mail: nkspi info @edu .uz, nukusdpi @mail .ru


ҚАБЫЛ БОЙЫНША НЫЗАМ хам КАРАРЛАР

1. 2017/2018 ўқув йилида Ўзбекистон Республикасининг олий таълим муассасаларига ўқишга қабул қилиш тўғрисида Президент Карори


2.  «Олий таълим муассасаларига қабул қилиш, талабалар ўқишини кўчириш, қайта тиклаш ва ўқишдан четлаштириш тартиби тўғрисидаги Низомлар


3 . Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари сафида муддатли ҳарбий хизматни ўтаб бўлган фуқароларга имтиёзлар тизимини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» 2012 йил 31 майдаги ПҚ-1765-сонли қарорига ўзгартишлар киритиш тўғрисида


4. Ў збекистон Республикаси Қуролли кучлари сафида муддатли ҳарбий хизматни ўтаб Ҳарбий қисм қўмондонлигининг тавсиясига эга бўлган абитуриентларга Иккинчи олий таълим муассасаси сифатида белгиланиши мумкин бўлган таълим муассасалари, таълим йўналишлари ва таълим тили бўйича қабул квоталари руйхати

5. 201 7- 201 8 -ўку в йилида тест топширади ган фанлар блоги