Xarakatlar strategiyasi test

Электронная библиотека

Законодательная база

Международные проектыПроректор по духовно-просветительской работе

Кадыров Куандык Айтбаевич
кандидат филологических наук, доцент

тел . (998-61) 222-82-42
e-mail:
qqadirov@umail.uz


 
Про ректор по учебной работе


Жумамуратов Мырзамурат Ажимуратович

кандидат технических
наук, доцент

тел. (998-61) 222-82-76
e-mail:
    m.jumamuratov@umail.uz
Проректор по науке
Жалелов Моятдин Асанович
кандидат физико-математических  наук, доцент

тел. (998-61) 222-65-44
e-mail:
  jalelov@umail.uz

 
 

Проректор по финансовым
и экономическим вопросам

Ибадуллаев  Рашид Курбанбаевич

экономист

тел. (998-61) 222-95-50Проректор по работе академическими
лицеями  и колледжей

Диланов Бекмурза Гулимбетович

экономист

тел. (998-61) 222-95-50

Стратегия действий

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш