Харакатлар стратегияси тест

Электрон кутубхона

Nizamshiliq bazasi

Халкаро лойихалар

ҲАЯЛ-ҚЫЗЛАРЫМЫЗ БЕЛСЕНДИЛИГИН АСЫРЫЎ ЖОЛЫНДА

Институттың ҳаял-қызлар комитети басланғыш шөлкеми «2017-жыл - Халық пенен пикирлесиў ҳәм инсан мәплери жылы» мәмлекетлик бағдарламасы тийкарында 20-октябрь күни ӨзЛиДеП Қарақалпақстан Республикалық Кеңеси менен биргеликте ҳаял-қызлардың жәмийеттеги ролин ҳәм орнын еле де асырыў, жәмийетти ҳәм мәмлекетти басқарыўдағы статусын еле де жоқарылатыў, олардың саламатлығын беккемлеў мақсетинде «Ҳаял-қызлардың мәнаўий дүньясын байытыў ҳәм саламат турмыс тәризин қәлиплестириў» атамасында сәўбетлесиў, 26-октябрь күни болса «Жас қызларда эстетикалық мәдениятты раўажландырыў» атамасында кеше шөлкемлестирди.


Сәўбетлесиўди ҳәм кешени институт ҳаял-қызлар комитети басланғыш шөлкеминиң баслығы Л.Ибрагимова ашты ҳәм басқарып барды. Қарақалпақстан Мусылманлар қазыяты ҳаял-қызлар менен бирге ислесиў бөлиминиң қәнигеси Т.Досымбетова «Ҳаял-қызлардың жәмийеттеги ролин еле де асырыў-оларға қаратылып атырған итибар», 1-санлы Республикалық руўхый неврология диспансериниң психолог-шыпакери Х.Палўаниязова «Ҳаял-қызлардың саламатлығын ҳәр тәреплеме беккемлеў, саламат орталықты қәлиплестириў бойынша алып барылып атырған жумыслар» атлы баянатлары менен қатнасты. Сондай-ақ, ӨзЛиДеП №арақалпақстан Республикалық Кеңеси «Сиясий тәлим орайы»ның баслығы Н.Төремуратова ҳаял-қызлардың жәмийеттеги хызметин ҳәм орнын еле де асырыў бағдарында партияның бүгинги күнде алып барып атырған жумыслары ҳәм алдағы ўақытта ислениўи тийис ўазыйпалар ҳаққында кең түрде сөз етти.Ушырасыў соңында қатнасыўшылар өзлерин қызықтырған сораўларына жуўаплар алып, өз пикир ҳәм усынысларын билдирсе, кеше соңында Педагогика ҳәм Шет тиллери факультетлериниң талантлы студентлери тәрепинен таярланған концерт бағдарламасы қатнасыўшылар нәзерине усынылды.

М.Султанова, Шет тиллери факультетиниң студенти.

Харакатлар стратегияси

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш