Харакатлар стратегияси тест

Электрон кутубхона

Nizamshiliq bazasi

Халкаро лойихалар

АҚШ елшиси институтта

Елши сапарының мақсети педагогика илимлериниң кандидаты Д.Мамырбаеваның координаторлығындағы «Access English Microscoholarship Program» (13-14жасар талантлы өспиримлерге инглис тилин үйретиў«Access»-«Доступ») бағдарламасы бойынша жумыс алып барып атырған оқытыўшылар ҳәм оқыўшылар менен ушырасып танысыў болды.

Делегация институт ректоры Қ.Оразымбетов, бағдарлама координаторы Д.Мамырбаева ҳәм бир қатар институттың жуўапкер қәнигелери менен биргеликте бағдарламаның орынланыў барысын көзден өткерди, оқыўшылар ҳәм оқытыўшылар менен сәўбетте болды. Елши студентлердиң билим дәрежесин анықлаў мақсетинде олар таярлаған видеороликлерди көрип, сораў-жуўап өткерди. Сондай-ақ, оқыўшылар да, өз гезегинде, өзлери қызықтырған сораўлар бойынша елшиден тийисли жуўап алды.

Бул ушырасыў, әсиресе, өспиримлерде үлкен руўхланыўшылықты пайда етти, өзлерине усындай имканият жаратып берген ўатанына, ел басшыларына деген сүйиспеншилигин, ғәрезсизлигимиздиң беккемлениўине исенимин арттырды.

Я.Генжемуратов Халық аралық байланыслар бөлиминиң методисти.

 


Харакатлар стратегияси

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш