Харакатлар стратегияси тест

Электрон кутубхона

Nizamshiliq bazasi

Халкаро лойихалар

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты Жаслар аукамы баслангыш шолкеми

 

Жетекши: 

Бекмуртов Бахтиёр

                                                                                  КЕ ҢЕС   АҒЗАЛАР

 

ЎАЗЫПАСЫ

Ф.И.Ш.

КУРС ҲӘМ ФАКУЛЬТЕТИ

1

«Руўхыйлық ҳәм ағартыўшылық ислери менен жумыс алып барыў» бойынша2

«Билимлендириў тараўы менен шығылланыўшы» бойынша3

«Зийрек студентлер менен ис алып барыў» бойынша4

«Ғалаба хабар қуралларын сәўлелендириў» бойынша5

«СПИД ҳәм наркоманияға қарсы гүресиў» бойынша6

«Жаслар арасында әскерий хызметке таярлаў, үгит насият алып барыў» бойынша7

«Жаслар арасында тәртип ҳәм ҳуқық бузарлықтың алдын алыў бойынша үгит нәсият алып барыў» бойынша8

«Абаданластырыў ҳәм көгаламластырыў жумысларын алып барыў» бойынша9

«Спорт-саламатластырыў, ўатансүйўшилик ҳәм экология мәселелери» бойынша 

ФАКУЛЬТЕТ ЖЕТЕКШИЛЕРИ

 

Факультет

Жетекши

Курс

1

Баслаўыш тәлим методикасы2

Мектепке шекемги тәрбия3

Шет тиллери4

Физика Математика5

Тарийх6

Тәбияттаныў7

Филология8

Дене тәрбиясы9

Қарақалпақ тили ҳәм әдебияты10

Магистратура

 

 


Харакатлар стратегияси

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш