e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Нызамшылық базасы

Халкаро лойихалар

Өзбекстан Жаслар аўқамының Әжинияз атындағы Нөкис Мәмлекетлик педагогикалық институтындағы басланғыш шөлкем

Жаслар аўкамының басланғыш шөлкем жетекшиси

Бекмуратов Бахтияр Бийсенбайевич

Тел: + (891) 381-11-44

bekmuratov1989@umail.uz

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты Жаслар аўқамы басланғыш шөлкеминиң Кеңес ағзалары


Жетекши Ф.И.Ш

Лаўазымы

Туўылған жылы ҳәм жери

Мағлыўматы, қәнийгелиги яки тәлим бағдары, курсы

Телефон номери (телеграм), электрон почта мәнзили

Толегенов Нурсултан Еркебаевич

Жаслар жетекшисиниң биринши орынбасары

06.12.1993 жыл.

Қарақалпақстан Республикасы

Нөкис қаласы

Филология факультети

3-курс студенти

(93) 367-50-28

Балтабаева Ақсунгүл Қонысбай қизи

Жаслар жетекшисиниң Руўхый-ағартыўшылыў ислери бойынша орынбасары

20.01.1997 жыл.

Қарақалпақстан Республикасы

Қараөзек районы

Тарийх-география факультети 2-курс студенти

(93) 716-39-36

Сейтбаева Гулбону Шарапатовна

Белсенди ҳәм зийрек талабалар менен ислесиў жөнелиси жетекшиси

04.08.1997 жыл.

Қарақалпақстан Республикасы

Нөкис қаласы

Химия-биология факультети 2-курс студенти

(91) 302-65-67

Есемуратова Ҳажыхан Жумабай қизи

Баслама ҳәм жаслар исбилерменлиги жөнелиси жетекшиси

15.04.1998 жыл.

Қарақалпақстан Республикасы

Нөкис қаласы

Химия-биология факультети 2-курс студенти

(91) 307-74-52

Алламбергенова Набира Бөрибай қызы

Билимлендириў процессиниң сыпатын мониторинг етиў жетекшиси

01.04.1998 жыл.

Қарақалпақстан Республикасы

Қараөзек районы

Педагогика факультети

2-курс студенти

(94) 597-98-01

Меңлимуратов Атабек Камал ўғли

Мүддетли әскерий хызметти өтеп, оқыўға қабыл етилген талабалар менен ислесиў жөнелиси жетекшиси

22.08.1995 жыл.

Қарақалпақстан Республикасы

Нөкис қаласы

Тарийх-география факультети 2-курс студенти

(91) 386-09-19

Атаханова Гулзода Жанибек кизи

Руўхый-ағартыўшылық хәм жаслар туризми жөнелиси жетекшиси

23.06.1996 жыл.

Қарақалпақстан Республикасы

Елликқала районы

Физика-мийнет факультети 1-курс студенти

(93) 771-46-00

Джуманиязоваи Макария Максетовна

Спорт саламатлық жөнелиси жетекшиси

11.11.1998 жыл.

Қарақалпақстан Республикасы

Нөкис қаласы

Химия-биология факультети 2-курс студенти

(90) 724-98-04

Сержанов Бахтияр Аралбай ўғли

Социаллық қорғаўға мүтәж ҳәм имканияты шекленген талабалар менен ислесиў жөнелиси жетекшиси

02.11.1995 жыл.

Қарақалпақстан Республикасы

Қараөзек районы

Тарийх-география факультети 3-курс студенти

(93) 362-41-95

Гулимбетов Байрам Даулетбаевич

Талабалар мүрәжатлары менен ислесиў жөнелиси жетекшиси

01.05.1986 жыл.

Қарақалпақстан Республикасы

Кегейли районы

Магистратура бўлими

2-курс магистранти

(91) 372-33-77

Сарибаев Марат Максетбаевич

Басланғыш шөлкемниң мийнет жәмәәтиндеги жетекшиси

10.03.1996 жыл.

Қарақалпақстан Республикасы

Хожели районы

Шет тиллери факультети

2-курс студенти

(90) 652-96-43

Узакбаева Муҳаддас Хамзаевна

Басланғыш шөлкемниң талабалар турар жайындағы жетекшиси

08.09.1996 жыл.

Қарақалпақстан Республикасы

Қоңырат районы

Филология факультети

3-курс студенти

(91)382-53-96

Айтөреев Абдиғаний Исақбаевич

Шөлкемлестириў-қадагалаў ҳәм кадрлар жөнелиси жетекшиси

13.02.1992 жыл.

Қарақалпақстан Республикасы

Нөкис районы

Химия-биология факультети

3-курс студенти

(93) 770-75-77Факультет жетекшилери

Жетекши Ф.И.Ш

Лаўазымы

Туўылған жылы ҳәм жери

Мағлыўматы, қәнийгелиги яки тәлим бағдары, курсы

Телефон номери (телеграм), электрон почта мәнзили

Даўлетмуратов Руслан Нийетбай ўғли

Тарийх-география факультети

18.05.1995 йил, Қарақалпақстан Республикасы Тахиатас районы

Тарийх оқытыў методикасы

4-курс студенти

(90) 594-41-46

Сейдуллаев Илҳам Сагидуллаевич

Педагогика факультети

10.05.1990

Қарақалпақстан Республикасы Шымбай районы

Музыкалық тәлим бағдары

4 курс студенти

(93) 775-80-82

Пиримбетов Сейдулла Жумагалиевич

Математика-информатика факулътети

11.10.1987

Қарақалпақстан Республикасы Қанликөл районы

Информатика оқытыў методикасы 4 курс студенти

(91) 383-66-54

Ембергенов Дауран Тилеубергенович

Мектепке шекемги ҳәм баслаўыш тәлим факультети

02.01.1995 Қарақалпақстан Республикасы Хожели районы

Дефектология 2-курс студенти

(91) 380-64-70

Тугелов Бердияр Ўринбай ўғли

Химия-биология факультети

15.02.1996

Қарақалпақстан Республикасы Қоңырат районы

Химия оқытыў методикасы 3-курс студенти

(97) 356-11-13

Юсупов Санъат Шуҳратович

Филология факультети

09.07.1995

Қарақалпақстан Республикасы Елликқала районы

Өзбек тили ҳәм әдебияты 3-курс студенти

(93) 488-09-40

Юлдашев Расул Фарҳадович

Дене мәденияты факультети

17.11.1994

Қарақалпақстан Республикасы Беруний районы

Дене мәденият 3-курс студенти

(94) 906-02-06

Сарыбаев Марат Махсетбаевич

Шет тиллери факультети

10.03.1996

Қарақалпақстан Республикасы Хожели районы

Инглиз тили ҳәм әдебияты 2-курс студенти

(90) 652-96-43

Бийсенов Темирбек Таумуратович

Физика-мийнет факультети

27.11.1997

Қарақалпақстан Республикасы Шымбай районы

Мийнет тәлими 2-курс студенти

(91) 305-97-27QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим