e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Нызамшылық базасы

Халкаро лойихалар

маълумот номи

маълумот формати

1

Институт ҳақида маълумот

2

Йўналишлар ва мутахассислар кесимида тўлов-шартнома асосида таълим олиш учун белгиланган нархлар

3

Ахборот-ресурслар марказлар рўйхати

4

Институт профессор-ўқитувчилар контингенти

5

Институтта йўналишлари ва мутахассислар

6

Йўналишлар ва мутахассислар классификатори

.pdf

7

Институт талабалари контингенти

.xls

8

Институтта қабул квоталари

9

Институт кутубхона картотекалари

10

Институт малака ошириш муассасалари

11

Талабаларучун белгиланган стипендия миқдори

QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим