e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Нызамшылық базасы

Халкаро лойихалар

НОРМАТИВ ҲҮЖЖЕТЛЕР

1. Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының ишки тәртип қағыйдасы

Қағыйда Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстан Республикалары конституциялары, Өзбекстан Республикасы мийнет кодекси, «Билимлендириў ҳаққында»ғы нызам талапларына ҳәм институттың уставына тийкарланып ислеп шығылды.

Ишки тәртиптиң мақсети – мийнетти үлгили тийкарда шөлкемлестириў,  жумыс ўақтынан унемли пайдаланыў, оқыў ҳәм жумыстың нәтийжелилигине ерисиўден ибарат.

Усы ишки тәртип қағыйдалары менен байланыслы мәселелерди институттың ректораты өзине берилген ҳуқық шеңберинде, айырым мәселелерди кәсиплик аўқамы менен биргеликте яки келисилген ҳалда шешип барады.

Ишки тәртип қағыйда төмендеги бәнтлерди өз ишине алады.:

- улыўма қағыйдалар;

- хызметкер ҳәм билим алыўшылардың ҳуқық ҳәм миннетлемелери;

- оқыў ҳәм дем алыў ўақтын тәртипке салыў талаплары;

- интизамлы тәсир шаралары;

- талабалардың оқыў ҳәм жәмийетлик жумыслардағы жетискенликлери ушын хошаметлеў;

- мийнет мүнәсибетлери;

- мийнет интизамын тәмийинлеў ҳәм жуўапкершилик;

- бина ишиндеги тәртип;

Институттың ишки тәртип қағыйдасы институттың 2011-жыл 29-апрель (Протокол №7) күнги Илимий Кеңес мәжилисинде тастыйықланды.

 

2. Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтына келип түскен ҳүжжетлердиң орынланыў тәртиби

Өзбекстан Республикасы Президенти пәрманлары, бийликлери ҳәм тапсырмалары, сондай-ақ, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң қарарларын әмелге асырылыўын, Министрлер Кабинетиниң 1999-жыл 12-январдағы 12-санлы «Атқарыў тәртибин беккемлеў ис-иләжлары ҳаққында»ғы қарары, Халық билимлендириў минисрлигиниң 2011-жыл 29-январдағы 2-с.х санлы Коллегия қарары тийкарында ислеп шығылған Регламентинде белгиленген тәртип-қағыйдаларға тийкарланған ҳалда әмелге асырылады.

Бунда институтқа келип түскен барлық ҳүжжетлерди қабыллаў ҳәм орынлаў тәртиби өз сәўлесин тапқан.

 

3. Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтында пуқаралардың жазба ҳәм аўызеки өтинишлери менен ислесиў бойынша көрсетпе

Көрсетпе Өзбекстан Республикасы «Пуқаралардың өтинишлери» ҳаққындағы Нызам, 1999-жыл 12-январдағы «Атқарыў тәртибин беккемлеў ҳақында»ғы 12-санлы, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1999-жыл 29-марттағы «Өзбекстан мәмлекетлик ҳәкимияты басқарыў органларында ис жүритиўди қадағалаўды шөлкемлестириў бойынша норматив ҳүжжетлерди тастыйықлаў ҳаққында»ғы 140-санлы Қарарлары ҳәм Жоқары ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлигиниң 2008-жыл 30-апрель күнги «Өзбекстан Республикасы ЖОАБМде пуқаралардың жазба ҳәм аўызеки өтинишлери менен ислесиў тәртиби ҳаққында»ғы Нызамды тастыйықлаў ҳаққындағы 115-санлы буйрығы ҳәмде Халық билимлендириў министрлигиниң 2011-жыл 29-январь күнги «Халық билимлендириў министрлигиниң жаңадан басып шығарылған Регламентин тастыйықлаў ҳаққында»ғы 2-СХ-санлы Коллегия қарарының 3-қосымшасына муўапық ислеп шығылды.

Көрсетпе улыўма қағыйдалар, тийкарғы түсиниклер, пуқараларды қабыллаў, пуқаралардың өтинишлерин қадағалаў ҳәм анализлеў усаған бәнтлерден ибарат.

Усы көрсетпе 2011-жыл 29-апрел ь күнги институттың Илимий Кеңесинде тастыйықланды (Протокол №7).  

 

4. Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалык институтының Регламенти


Мағлыўматлар 21.10.2011 жыл  жаналанди

QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим