Харакатлар стратегияси тест

Электрон кутубхона

Nizamshiliq bazasi

Халкаро лойихалар

Normativ hu'jjetler


1. A`jiniyaz atındag`ı No`kis ma`mleketlik pedagogikalıq institutının` ishki ta`rtip qag`ıydası

Qag`ıyda O`zbekstan ha`m Qaraqalpaqstan Respublikaları konstitutsiyaları, O`zbekstan Respublikası miynet kodeksi, «Bilimlendiriw haqqında»g`ı nızam talaplarına ha`m instituttın` ustavına tiykarlanıp islep shıg`ıldı.

Ishki ta`rtipnin` maqseti – miynetti u`lgili tiykarda sho`lkemlestiriw, jumıs waqtınan unemli paydalanıw, oqıw ha`m jumıstın` na`tiyjeliligine erisiwden ibarat.

Usı ishki ta`rtip qag`ıydaları menen baylanıslı ma`selelerdi instituttın` rektoratı o`zine berilgen huqıq shen`berinde, ayırım ma`selelerdi ka`siplik awqamı menen birgelikte yaki kelisilgen halda sheship baradı.

Ishki ta`rtip qag`ıyda to`mendegi ba`ntlerdi o`z ishine aladı.:

- ulıwma qag`ıydalar;

- xızmetker ha`m bilim alıwshılardın` huqıq ha`m minnetlemeleri;

- oqıw ha`m dem alıw waqtın ta`rtipke salıw talapları;

- intizamlı ta`sir sharaları;

- talabalardın` oqıw ha`m ja`miyetlik jumıslardag`ı jetiskenlikleri ushın xoshametlew;

- miynet mu`na`sibetleri;

- miynet intizamın ta`miyinlew ha`m juwapkershilik;

- bina ishindegi ta`rtip;

Instituttın` ishki ta`rtip qag`ıydası instituttın` 2011-jıl 29-aprel` (Protokol №7) ku`ngi Ilimiy Ken`es ma`jilisinde tastıyıqlandı.


2. A`jiniyaz atındag`ı No`kis ma`mleketlik pedagogikalıq institutına kelip tu`sken hu`jjetlerdin` orınlanıw ta`rtibi

O`zbekstan Respublikası Prezidenti pa`rmanları, biylikleri ha`m tapsırmaları, sonday-aq, O`zbekstan Respublikası Ministrler Kabinetinin` qararların a`melge asırılıwın, Ministrler Kabinetinin` 1999-jıl 12-yanvardag`ı 12-sanlı «Atqarıw ta`rtibin bekkemlew is-ila`jları haqqında»g`ı qararı, Xalıq bilimlendiriw minisrliginin` 2011-jıl 29-yanvardag`ı 2-s.x sanlı Kollegiya qararı tiykarında islep shıg`ılg`an Reglamentinde belgilengen ta`rtip-qag`ıydalarg`a tiykarlang`an halda a`melge asırıladı.

Bunda institutqa kelip tu`sken barlıq hu`jjetlerdi qabıllaw ha`m orınlaw ta`rtibi o`z sa`wlesin tapqan.


3. A`jiniyaz atındag`ı No`kis ma`mleketlik pedagogikalıq institutında puqaralardın` jazba ha`m awızeki o`tinishleri menen islesiw boyınsha ko`rsetpe

Ko`rsetpe O`zbekstan Respublikası «Puqaralardın` o`tinishleri» haqqındag`ı Nızam, 1999-jıl 12-yanvardag`ı «Atqarıw ta`rtibin bekkemlew haqında»g`ı 12-sanlı, O`zbekstan Respublikası Ministrler Kabinetinin` 1999-jıl 29-marttag`ı «O`zbekstan ma`mleketlik ha`kimiyatı basqarıw organlarında is ju`ritiwdi qadag`alawdı sho`lkemlestiriw boyınsha normativ hu`jjetlerdi tastıyıqlaw haqqında»g`ı 140-sanlı Qararları ha`m Joqarı ha`m orta arnawlı bilimlendiriw ministrliginin` 2008-jıl 30-aprel` ku`ngi «O`zbekstan Respublikası JOABMde puqaralardın` jazba ha`m awızeki o`tinishleri menen islesiw ta`rtibi haqqında»g`ı Nızamdı tastıyıqlaw haqqındag`ı 115-sanlı buyrıg`ı ha`mde Xalıq bilimlendiriw ministrliginin` 2011-jıl 29-yanvar` ku`ngi «Xalıq bilimlendiriw ministrliginin` jan`adan basıp shıg`arılg`an Reglamentin tastıyıqlaw haqqında»g`ı 2-SX-sanlı Kollegiya qararının` 3-qosımshasına muwapıq islep shıg`ıldı.

Ko`rsetpe ulıwma qag`ıydalar, tiykarg`ı tu`sinikler, puqaralardı qabıllaw, puqaralardın` o`tinishlerin qadag`alaw ha`m analizlew usag`an ba`ntlerden ibarat.

Usı ko`rsetpe 2011-jıl 29-aprel` ku`ngi instituttın` Ilimiy Ken`esinde tastıyıqlandı (Protokol №7).  


4. A`jiniyaz atındag`ı No`kis ma`mleketlik pedagogikalık institutının` Reglamenti


Mag'liwmatlar 21.10.2011 j ıl  jan'alandi

Харакатлар стратегияси

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш