Харакатлар стратегияси тест

Электрон кутубхона

Nizamshiliq bazasi

Халкаро лойихалар

Kafedra

Mudiri, telefoni

1

Matematika oqitish metodikasi

Prenov Barlikbay

Fizika-matematika fanlar nomzodi.

Tel: +(998-61)223-48-70

2

Informatika oqitish metodikasi

Allanazrov Jumaniyaz

fizika-matematika fanlari nomzodi, dotsent.

Tel: +(998-61)223-48-70

3

F izika oqitish metodikasi

Kamalov Amangeldi

fizizka-matematika fanlari doktori, dotsent.

Tel: +(998-61)223-48-70

4

Mexnat   ta`lim

Ibragimov Bayniyaz,

texnika fanlari nomzodi, dotsent.

Tel: +(998-61)223-48-70

5

Boshlangish ta`lim metodikasi

Shinnazarova Saofat

filologiya fanlari nomzodi, dotsent.

6

Umumiy pedagogika va psixologiya

Otebaev Tajibay 

pedagogika fanlari doktori

Tel: +(998-61)223-48-40

7

Pedagogika va psixologiya

Sherimbetova Zamira

Psixologiya fanlari nomzodi

Tel: +(998-61)223-27-91

8

Maktabgacha tarbiya

Tlewmbetova Qalligul

pedagogika fanlari nomzodi

Tel : +(998-61)223-27-91

9

Musiqiy   ta`lim

Tejetdinova Sofiya

Tel: +(998-61) 223-27-91

10

Tasviriy san'at

Darmenov Janjayxan .

Pedagogika fanlari nomzodi .

Tel: +(998-61) 223-27-91

11

Tarix

Saribaev Aziz.

Tarix fanlari nomzodi, dotsent

Tel: +(998-61) 222-65-30

12

Milliy  istiqlol g'oyasi : xuquq va ma ` naviyat asoslari

Embergenov Ansat
filosofiya fanlari nomzodi, dotsent 

Tel: +(998-61) 222-75-32

13

Ijtimoiy fanlar

Abdullaeva Yaxshibeka

tarix fanlari doktori

Tel: +(998-61) 222-65-30

14

Ingliz tili va adabiyoti

Babadjanova Kommuna
 
katta o'qitivchi

Tel: +(998-61) 222-65-43

15

Rus filologiyasi

Eshniyazova Elmira

filologiya fanlari nomzodi, dotsent.

Tel: +(998-61) 222-65-43

16

Xorijiy tillar

Tajiyeva Aliya
filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Tel: +(998-61) 222-65-43

17

 

Biologiya oqitish metodikasi

Baltabaev Murat

biologiya fanlari nomzodi, dotsent.

Tel: +(998-61) 222-82-91

18

Ximiya
oqitish metodikasi

Kayipbergenov Atabek
texnika fanlari doktori

19

Geografiya oqitish metodikasi

Gaypova Roza.

pedagogika fanlari nomzodi , dotsent.

20

Qoraqalpoq tilshunosligi

Ayimbetov Maxset .

Filologiya fanlari doktori , prof .

  tel: +(998-61) 222-65-26

21

Qoraqalpoq adabiyoti

Allambergenov Kenesbay .
filologiya fanlari doktori i ,professor

tel: +(998-61) 222-85-02

22

Uzbek tili

Yuldasheva Shaxlo

filologiya fanlari nomzodi .

Tel: +(998-61) 222-65-43

23

Uzbek adabiyoti

Quranbaev Karimbay
filologiya fanlari doktori

tel: +(998-61) 222-65-43

24

Qozoq tili va adabiyoti

Orazimbetov Amir

filologiya fanlari nomzod , dotsent.

tel: +(998-61) 222-65-43

25

Jismoniy tarbiya nazariyasi va amaliyoti

Kazakov Azat

biologiya fanlari nomzodi , katta o'qitiwchi
Tel: +(998-61) 222-81-95
26 Jismoniy tarbiya va sport Erejepov Atawbay
katta o'qitiwchi
sport ustaligiga nomzod
Tel: +(998-61) 222-81-95


Харакатлар стратегияси

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш