Харакатлар стратегияси тест

Электрон кутубхона

Nizamshiliq bazasi

Халкаро лойихалар

            

New project!!!      

 

Title: University as a key partner of NETwork for vocational educational training centers of Middle Age Generation in Uzbekistan/MAGNET

Duration: 15.10.16-15.10.18

Project goals:

Vocational educational trainings for business opportunity identification and promotion economic activity of middle age generation.

Specific project objectives:

-           Integrating blended universities and society into socioeconomic development in Uzbekistan;

-           promotion and develop competitiveness and employability of middle age generation;

-           Network developing between University, enterprise, entrepreneurs and labour organizations;

-           Enhancement of training methodical complexes on bases of modernized training courses;

-           Development of multimedia approach for training of 8 subjects;

-           Retraining middle age generation (MAG) of the society.

Partnership:

EU countries:

1.       Leipzig University of Applied Sciences (HTWK), Germany – grant-holder;

2.       Latvia Culture college at Latvian Academy of Culture [LCC] ;

3.       UniversitateaDunarea de Jos Din Galati [UGAL] ;

4.       Polytechnic Institute of Guarda[IPG]

Uzbekistan:

1.       Ferghana State University (FSU)

2.       Directorate of Labour and Social Protection of the Popul a tion in Fergana Region (DLSPPFR);

3.       « Khunarmand » association Ferghana Regional Branch (KHAFR) ;

4.       Uzbek Scientific Production Center ofAgriculture - Ferghana (FSPCA);

5.       Women association of Ferghana region (WAF);

6.       Directorate of Labour and Social Protection of the Popul a tion in Sirdarya Region (DLSPPSR);

7.       Sirdarya Regional Chamber of Industry and Commerce (SRCIC)

8.       Qarshi State University (QarSU);

9.       Directorate of Labour and Social Protection of the Popul a tion in Kashkadarya Region (DLSPPKR);

10.   Association of women-entrepreneurs of Kashkadarya Region (AWEK);

11.   Nukus State Pedagogical Institute (NSPI);

12.   Directorate of Labour and Social Protection of the Popul a tion in the Republic of Karakalpakistan (DLSPPRK);

13.   Karakalpak Division of Mahalla Public Welfare foundation

presentation-RUECVET&MAGNET-NukSPI

Харакатлар стратегияси

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш