Харакатлар стратегияси тест

Электрон кутубхона

Nizamshiliq bazasi

Халкаро лойихалар

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты төмендеги қәнигеликлер бойынша талабанларды 2018-жыл ушын таяныш докторантураға ( PhD) қабыллайтуғынын дағазалайды!

 

07.00.01 - Өзбекстан тарийхы;
10.00.04 - Қарақалпақ тили. Қарақалпақ әдебияты;
19.00.06 - Жас ҳәм педагогикалық психология. Раўажланыў психологиясы.

Ҳүжжетлер 2017-жыл 15-сентябрь-15-октябрь күнлери аралығында қабыл етиледи.

 

Таяныш докторантураға оқыўға талабанлардан төмендеги ҳүжжетлер талап етиледи:

Арза;

Қысқаша биографиялық мағлыўматнама;

Мийнет дәптершесиниң белгиленген тәртипте тастыйықланған нусқасы (жумыс ислеп атырған талабанлар ушын);

Жоқары оқыў орны магистратурасы дипломы, жоқары мағлыўмат (қәнигелик бағдарлары бойынша) ҳаққындағы диплом нусқасы;

Баспада жәрияланған илимий мийнетлер дизими ҳәм олардың нусқалары;

Өзбекстан Республикасы Президенти мәмлекетлик стипендиясы жеңимпазларынан тийисли ҳүжжет нусқасы.

Мәкан жайымыз: Нөкис қаласы, А.Досназаров көшеси 104-жай.

Телефон: +99861 222-47-14


Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты төмендеги қәнигеликлер бойынша кеминде 2 жыл илимий-педагогикалық стажға ийе талабанларды 2018-жыл ушын таяныш докторантураға ( PhD) өз бетинше излениўшиликке қабыллайтуғынлығын дағазалайды!

07.00.01 - Өзбекстан тарийхы;
10.00.04 - Қарақалпақ тили. Қарақалпақ әдебияты;
19.00.06 - Жас ҳәм педагогикалық психология. Раўажланыў психологиясы.

 

Ҳүжжетлер 2017-жыл 15-сентябрь-15-октябрь күнлери аралығында қабыл етиледи.

 

Таяныш докторантураға өзбетинше излениўшиликке талабанлардан төмендеги ҳүжжетлер талап етиледи:

Арза;

Қысқаша биографиялық мағлыўматнама;

Жоқары оқыў орны магистратурасы дипломы, жоқары мағлыўмат (қәнигелик бағдарлары бойынша) ҳаққындағы диплом нусқасы;

Баспада жәрияланған илимий мийнетлер дизими ҳәм олардың нусқалары;

Жумыс орнынан минезлеме.

 

Мәкан жайымыз: Нөкис қаласы, А.Досназаров көшеси 104-жай.

Телефон:  +99861 222-47-14

Харакатлар стратегияси

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш