Харакатлар стратегияси тест

Электрон кутубхона

Nizamshiliq bazasi

Халкаро лойихалар

ILIM ASPANINDA JANG`AN JULDIZLAR

Marat Nurmuxammedov
1950-jılı Qaraqalpaq ma`mleketlik pedagogikalıq institutın pitkergen.
1953-jılı kandidatlıq ha`m 1956-jılı doktorlıq dissertatsiyasın jaqlag`an, professor. O`zbekstan ha`m Qaraqalpaqstang`a miyneti sin`gen ilim g`ayratkeri. O`zbekstan Respublikası Beruniy   atındag`ı Ma`mleketlik, Qaraqalpaqstan Respublikası Berdaq atındag`ı Ma`mleketlik sıylıqlardın` laureatı. 1974-jılı O`zbekstan Respublikası Ilimler Akademiyasının` akademigi bolıp saylandı.

 
Sabır Kamalov
1948-jılı Qaraqalpaq ma`mleketlik pedagogikalıq institutın pitkergen. 1953-jılı kandidatlıq ha`m 1969-jılı doktorlıq dissertatsiyasın jaqlag`an, professor. O`zbekstan ha`m Qaraqalpaqstang`a miyneti sin`gen ilim g`ayratkeri. Qaraqalpaqstan Respublikası Berdaq atındag`ı Ma`mleketlik sıylıqtın` laureatı. Ol O`zbekstan Respublikasının` «El-yurt hurmati» ordeni menen sıylıqlandı. 1979-jılı O`zbekstan Respublikası Ilimler Akademiyasının` akademigi bolıp saylandı.

 

 Abatbay Da`wletov
1964-jılı Qaraqalpaq ma`mleketlik pedagogikalıq institutın pitkergen. 1972-jılı kandidatlıq ha`m 1994-jılı doktorlıq dissertatsiyasın jaqlag`an, professor. Qaraqalpaqstang`a miyneti sin`gen ilim g`ayratkeri. 1995-jılı O`zbekstan Respublikası Ilimler Akademiyasının` akademigi bolıp saylandı.

 

 

Jumanazar Bazarbaev
1955-jılı Qaraqalpaq ma`mleketlik pedagogikalıq institutın pitkergen. 1964-jılı kandidatlıq ha`m 1973-jılı doktorlıq dissertatsiyasın jaqlag`an, professor. O`zbekstan ha`m Qaraqalpaqstan Respublikasına miyneti sin`gen ilim g`ayratkeri, O`zbekstang`a miyneti sin`gen joqarı ha`m orta arnawlı ta`lim pidayısı, Qaraqalpaqstan Respublikası Berdaq atındag`ı Ma`mleketlik sıylıqtın` laureatı. 2000-jılı O`zbekstan Respublikası Ilimler Akademiyasının` akademigi bolıp saylandı.

 
A`min Baxiev

1961-jılı Qaraqalpaq ma`mleketlik pedagogikalıq institutın pitkergen. 1969-jılı kandidatlıq ha`m 1981-jılı doktorlıq dissertatsiyasın jaqlag`an, professor. Qaraqalpaqstan Respublikasına xızmet ko`rsetken ilim g`ayratkeri, Qaraqalpaqstan Respublikası Berdaq atındag`ı Ma`mleketlik sıylıqtın` laureatı. Ol O`zbekstan Respublikasının` «El-yurt hurmati» ordeni menen sıylıqlandı. 2000-jılı O`zbekstan Respublikası Ilimler Akademiyasının` akademigi bolıp saylandı.

 Husniddin Hamidov

1955-jılı Qaraqalpaq ma`mleketlik pedagogikalıq institutın pitkergen.
1967-jılı kandidatlıq ha`m 1990-jılı doktorlıq dissertatsiyasın jaqlag`an, professor. Qaraqalpaqstang`a miyneti sin`gen ilim g`ayratkeri. Ol 1998-jılı «Shuhrat» medalı menen sıylıqlandı. 2000-jılı O`zbekstan Respublikası Ilimler Akademiyasının` akademigi bolıp saylandı.

 

 

 

Харакатлар стратегияси

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш