Харакатлар стратегияси тест

Электрон кутубхона

Nizamshiliq bazasi

Халкаро лойихалар

Allaniyaz O`teniyazov

allaniyazov Allaniyaz O`teniyazov 1956-jılı Qaraqalpaq ma`mleketlik pedagogikalıq institutı Shet tilleri fakul`tetine oqıwg`a kirip, onı 1962-jılı pitkergen. Studentlik jılları teren` bilim iyelew menen birge awıl-xojalıq mapazına belsene qatnasıp, ha`r jılı 15-16 tonnadan artıq paxta teriwge erisip, en` aldın`g`ı qatardag`ı jaslardın` biri boldı. 1962-2002-jılları No`kis rayonındag`ı 4-sanlı mektepte oqıtıwshı bolıp isledi. Ol 1954-jıldan baslap o`zi jasap turg`an aymaqta jazg`ı miynet dem alısı waqtın qayır-saqawat islerine bag`ıshlap, kem ta`miyinlengen, mayıp ha`m jetim-jesirlerge jeke o`zinin` esabınan   40 u`y-jay, 2 mektep, 30 orınlı 2 balalar baqshasın, 2 awıllıq den-sawlıqtı saqlaw punktin, 1 kitapxana imaratın o`z miyneti menen qalıs pitirip, xalıqqa inam etti. 2000-jılı 15 gektar maydang`a bag` jarattı. Allaniyaz O`teniyazovtın` miynetleri joqarı bahalanıp, «Qaraqalpaqstang`a miyneti sin`gen oqıtıwshı», «O`zbekstan xalıq oqıtıwshısı», «O`zbekstan selektsioneri» hu`rmetli ataqları berildi ha`m «Mehnat shuhrati» ordeni menen sıylıqlandı.

Ustaz Allaniyaz O`teniyazovqa 2001-jılı «O`zbekstan Qaharmanı» hu`rmetli atag`ı berildi.Vera Borisovna Pak

Vera Pak 1956-jılı Qaraqalpaq ma`mleketlik pedagogikalıq institutı Ta`biyattanıw-geografiya fakul`tetine oqıwg`a kirip, onı 1961-jılı tabıslı tamamlaydı. Ol miynet jolın 1961-jılı Xiywa qalasındag`ı 3-sanlı mektepte   ximiya ha`m biologiya pa`ni mug`allimi bolıw menen basladı. 1984-1985-jıllarda Xiywa qalalıq Xalıq bilimlendiriw bo`liminde inspektor bolıp isledi. 1985-jıldan ha`zirgi ku`nge shekem   Xiywa qalası   20-sanlı Mehribanlıq u`yinde direktor lawazımında islep kelmekte.U`lken ma`nawiy ma`rtlik iyeleri bolg`an bunday pedagog-insanlar du`n`yanın` qay jerinde jasamasın iygilikli is ha`m ruwhıylık-ag`artıwshılıq jolında mudamı adamlarg`a o`rnek bolıp kelgen. Onın` ko`p jıllıq iygilikli miynetleri ha`m jetiskenlikleri inabatqa alınıp, og`an 1992-jılı «O`zbekstanda xızmet ko`rsetken xalıq bilimlendiriwi xızmetkeri» atag`ı berildi. Ol 2004-2009-jıllarda   O`zbekstan Respublikası Oliy Majlis Senatının`   ag`zası bolıp saylandı.

Mehriban-ta`rbiyashı Vera Borisovna Pak 2001-jılı «O`zbekstan Qaharmanı» hu`rmetli atag`ına iye boldı.

 

To`lepbergen Qay ı pbergenov

To`lepbergen Qayıpbergenov 1955-jılı Qaraqalpaq ma`mleketlik pedagogikalıq institutı Rus tili ha`m a`debiyatı fakul`tetin tabıslı tamamladı. Son`ınan «A`miwda`r`ya» jurnalının` a`debiy xızmetkeri, Bas redaktorı, Qaraqalpaqstan radiosı baslıg`ının` orınbasarı, Respublika gazetalarında bas redaktor, Qaraqalpaqstan Respublikası baspa so`z komiteti baslıg`ının` orınbasarı lawazımlarında xızmet atqardı. 1980-jıldan baslap o`mirinin` aqırına shekem ol Qaraqalpaqstan Jazıwshılar Awqamının` baslıg`ı bolıp miynet etti. Jazıwshının` kitapları qaraqalpaq, o`zbek, rus ha`m basqa tillerde baspadan shıqtı. T.Qayıpbergenovtın` do`retpeleri joqarı bahalanıp, og`an «O`zbekstan ha`m Qaraqalpaqstan xalıq jazıwshısı» hu`rmetli atag`ı berildi. Ol Qaraqalpaqstan Respublikası Berdaq atındag`ı, Xalıq aralıq Maxmud Qashg`ariy ha`m M.Sholoxov atındag`ı sıylıqlardın` laureatı.

Jazıwshı To`lepbergen Qayıpbergenovqa 2003-jılı «O`zbekstan Qaharmanı» hu`rmetli atag`ı berildi.

 

 

Ibray ı m Yusupov

Ibrayım Yusupov 1949-jılı Qaraqalpaq ma`mleketlik      pedagogikalıq institutında Tariyx-filologiya fakul`tetinin` Qaraqalpaq tili ha`m a`debiyatı bo`limin tabıslı tamamladı. 1949-1962-jılları instituttın` Qaraqalpaq a`debiyatı pa`ninen oqıtıwshı, 1961-1962-jılları «A`miwda`r`ya» jurnalının` bas redaktorı, 1962-1965-jılları juwaplı xatker, 1965-1980-jılları Qaraqalpaqstan Jazıwshılar Awqamının` baslıg`ı, 1980-1988-jılları «Erkin Qaraqalpaqstan» gazetasının` bas redaktorı, 1994-jılları Paraxatshılıqtı saqlaw qorının` Qaraqalpaqstan bo`limi baslıg`ı, 1994-2000-jılları Qaraqalpaqstan Respublikası Ruwxıylıq ha`m ag`artıwshılıq orayının` baslıg`ı lawazımlarında isledi. Ibrayım Yusupov O`zbekstan ha`m Qaraqalpaqstan xalıq shayırı. Onın` ko`plegen qosıq, qıssa ha`m poemaları o`zbek, qazaq, tu`rkmen, rus ha`m basqa da tillerde baspadan shıg`arıldı.

Shayır Ibrayım Yusupovqa 2004-jılı «O`zbekstan Qaharmanı» hu`rmetli atag`ı berildi.

 

 

G`ayratdin Xojaniyazov

G`ayratdin Xojaniyazov 1972-jılı Qaraqalpaq ma`mleketlik pedagogikalıq institutın pitirip, O`zbekstan Respublikası   Ilimler Akademiyasının` Qaraqalpaqstan filialı N. Da`wqaraev atındag`ı Tariyx, Til ha`m a`debiyat institutının` Arxeologiya sektorında miynet jolın basladı. 1974-1977-jılları Moskva qalasındag`ı M. Lomonosov atındag`ı ma`mleketlik universitetinde ha`m Rossiya Ilimler Akademiyasının` Arxeologiya institutında o`zinin` ta`jiriybesin asırdı. 1996-jılı kandidatlıq dissertatsiyasın jaqladı. Ol 2000-jıldan baslap O`zbekstan Respublikası Ilimler Akademiyası Qaraqalpaqstan bo`limi Tariyx, arxeologiya ha`m etnografiya institutının` Arxeologiya bo`limin basqarıp kelmekte. G`ayratdin Xojaniyazov bir neshe ilimiy monografiyalar menen birge, eki ju`zden aslam ilimiy, ilimiy-publitsistikalıq miynetlerdin` avtorı.

Ol 2001-jılı «O`zbekstan G`a`rezsizliginin` 10 jıllıg`ı»   estelik nıshanı, 2003-jılı «Mehnat shuhrati» ordeni menen sıylıqlandı.

Arxeolog-ilimpaz G`ayratdin Xojaniyazovqa 2008-jılı «O`zbekstan Qaharmanı» hu`rmetli   atag`ı berildi.

Харакатлар стратегияси

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш