e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Нызамшылық базасы

Халкаро лойихалар

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты Өзбекстан Республикасында ең туңғыш жоқары оқы ӯ орынларының бири болып, 1934-жылы Төрткул қаласында шөлкемлестирилди ҳәм қурамында 12 оқыты ӯ шы, 42 студент болып, жоқарғы оқы ӯ орны сыпатында өз жумысын баслады.  1937-жылы институтты 27 туңғыш педагог: П.Нурпейсов, У.Лепесов, Г.Ерниязова, Ж.Адилов, Т.Аралбаевлар питкерип мектеплерге жоллама алды.

1942-жылы пединститут Шымбайда педагогикалық искерлигин да ӯ ам еттирди. Бул дә ӯ ирде пединститутқа С.Камалов, Ж.Аралбаев, С.Бекмуратов, А.Есемуратов, У.Шалекенов, Н.Әминовлар оқыты ӯ шы болып жумысқа алынды. Урыстың жалынлы жылларында институттың 16 оқыты ӯ шысы ҳәм студентлери Н.Асфандияров, М.Галекеев, А.Жунусов, А.Бекбасов, А.Нурманов, А.Панабергенов, Р.Сапаров, А.Раджапов ҳәм басқа да ел азаматлары Екинши жер жузилик урысқа қатнасты. Институттың Физика-математика факул`тетин питкерген Плис Нурпейсов Екинши Жәҳән урысында ушы ӯ шы-бақла ӯ шы болып, Қаҳарман дәрежесине еристи.

1945-1946-жыллары педагогикалық институтта 32 оқыты ӯ шы болып, соннан 1 профессор, 7 доцент ҳәм илим кандидатлары жумыс иследи. Факул`тетлер ҳәм кафедраларда илимий дәрежели оқыты ӯ шылар ҳәм студентлер саны көбейип барды. 1953-1954-жыллары педагогикалық институтта 890 студент тәлим алып, 13 кафедрада 102 оқыты ӯ шы: 1 профессор, химия илимлериниң докторы ҳәм 15 илимий атаққа ийе оқыты ӯ шылар жумыс иследи. 1960-жыллары илимпазлар Қ.Айымбетов, С.Ахметов, Ж.Орынбаевлар докторлық диссертацияларын жақлады. А.Тәжимуратов, А.Қыдырбаев ҳәм Г.Петровларға профессор атағы берилди. 1964-жылға келип, институтта 7 факул`тетте жәми 4254 студент болып, кундизги бөлимде 2054, сыртқы бөлимде 2200 студент оқып билим алды. Оларға 21 кафедраның 200 профессор-оқыты ӯ шысы билим берип, олардан 1 илим докторы, 36 илим кандидаты ҳәм доцентлери студентлерге тыянақлы билим берди.  Бул дә ӯ ирлерде пединститутта К.Убайдуллаев, П.Тетйушев, С.Камалов, К.Рзаев ҳәм Т.Изимбетовлар ректор ла ӯ азымында жумыс иследи. 1975-жылға келип пединститутта студентлер саны 4496ға, кафедралар саны 27ге, ал профессор- оқыты ӯ шылардын саны 240қа жетип, соннан 97 си илимий дәрежени ийелеген болып, илимий потенциал 40,4 % көтерилди. Усы дә ӯ ирде институт питкери ӯ шилеринен М. Нурмухаммедов Өзбекстан Илимлер Академиясының академиги, С.Камалов Өзбекстан Илимлер Академиясының хабаршы-ағзасы, С.Ахметов, Р.Реймов, Қ.Мақсетов, У.Шалекенов, Т.Та ӯ баев, Е.Бердимуратов, Р.Қосбергенов, Ж.Базарбаев, А.Нурмахановалар илим докторлары болды.

1976-жылы Педагогикалық институттың тийкарында ҳәзирги Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети ашылды ҳәм оның кадрлары, тийкарынан, педагогикалық институттың профессор-оқыты ӯ шылары есабынан тәмийинленди.

1990-жыл 20-августтағы Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң №293-санлы қарары ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 1990-жыл 14-сентябр`деги №223/9 санлы қарары менен Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты қайтадан ашылды. Студент жасларымыздан             Р. Казаков спорттың Карате тури бойынша Өзбекстан Республикасы чемпионы болды, ал А. Ә ӯ езбаев бокс бойынша Азия бириншилигинде Алтын медал` алы ӯ ға еристи. Пединституты питкерип, тәлим-тәрбия тара ӯ ында улгили хызмет атқарған, кәсибин мақтаныш деп билген муғаллим А.Өтениязов, меҳрибан тәрбияшы В. Пак, жазы ӯ шы Т.Қайыпбергенов, шайыр И.Юсупов, илимпаз Ғ.Xожаниязовлар Өзбекстан Қаҳарманлары болып, халқымыздың мақтанышына айланды. Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстанға белгили илимпаз алымлар: М.Нурмухаммедов, С.Камалов, Ж.Базарбаев, А.Бахиев, Ҳ.Ҳамидов, А.Дә ӯ летовлар Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясының академиклери болып жетилисти.

Зейинли ҳәм излени ӯ шең студентлеримиз Өзбекстан Республикасы Президенти стипендиатлары,    М.Өтемуратов ҳәм Д.Бекимбетовалар Республикалық «Ниҳол» сыйлығының лауреаты болды. «Универсиада-2007» Республикалық спорт жарысларында институттың қызлар волейбол командасы     1-орынды ийеледи.

Институт жәмәәти заманға сай, на ӯ қыран, ҳәр тәреплеме ра ӯ ажланған жоқары дәрежедеги қәнигелерди таярлап, жасларға сапалы билим бери ӯ де ҳәм илимий-изертле ӯ жумысларында жоқары көрсеткишлерге ериси ӯ ине исенимимиз мол.

QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим