Харакатлар стратегияси тест

Электрон кутубхона

Nizamshiliq bazasi

Халкаро лойихалар

Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты Өзбекстан Республикасында ең туңғыш жоқары оқы ӯ орынларының бири болып, 1934-жылы Төрткул қаласында шөлкемлестирилди ҳәм қурамында 12 оқыты ӯ шы, 42 студент болып, жоқарғы оқы ӯ орны сыпатында өз жумысын баслады.  1937-жылы институтты 27 туңғыш педагог: П.Нурпейсов, У.Лепесов, Г.Ерниязова, Ж.Адилов, Т.Аралбаевлар питкерип мектеплерге жоллама алды.

1942-жылы пединститут Шымбайда педагогикалық искерлигин да ӯ ам еттирди. Бул дә ӯ ирде пединститутқа С.Камалов, Ж.Аралбаев, С.Бекмуратов, А.Есемуратов, У.Шалекенов, Н.Әминовлар оқыты ӯ шы болып жумысқа алынды. Урыстың жалынлы жылларында институттың 16 оқыты ӯ шысы ҳәм студентлери Н.Асфандияров, М.Галекеев, А.Жунусов, А.Бекбасов, А.Нурманов, А.Панабергенов, Р.Сапаров, А.Раджапов ҳәм басқа да ел азаматлары Екинши жер жузилик урысқа қатнасты. Институттың Физика-математика факул`тетин питкерген Плис Нурпейсов Екинши Жәҳән урысында ушы ӯ шы-бақла ӯ шы болып, Қаҳарман дәрежесине еристи.

1945-1946-жыллары педагогикалық институтта 32 оқыты ӯ шы болып, соннан 1 профессор, 7 доцент ҳәм илим кандидатлары жумыс иследи. Факул`тетлер ҳәм кафедраларда илимий дәрежели оқыты ӯ шылар ҳәм студентлер саны көбейип барды. 1953-1954-жыллары педагогикалық институтта 890 студент тәлим алып, 13 кафедрада 102 оқыты ӯ шы: 1 профессор, химия илимлериниң докторы ҳәм 15 илимий атаққа ийе оқыты ӯ шылар жумыс иследи. 1960-жыллары илимпазлар Қ.Айымбетов, С.Ахметов, Ж.Орынбаевлар докторлық диссертацияларын жақлады. А.Тәжимуратов, А.Қыдырбаев ҳәм Г.Петровларға профессор атағы берилди. 1964-жылға келип, институтта 7 факул`тетте жәми 4254 студент болып, кундизги бөлимде 2054, сыртқы бөлимде 2200 студент оқып билим алды. Оларға 21 кафедраның 200 профессор-оқыты ӯ шысы билим берип, олардан 1 илим докторы, 36 илим кандидаты ҳәм доцентлери студентлерге тыянақлы билим берди.  Бул дә ӯ ирлерде пединститутта К.Убайдуллаев, П.Тетйушев, С.Камалов, К.Рзаев ҳәм Т.Изимбетовлар ректор ла ӯ азымында жумыс иследи. 1975-жылға келип пединститутта студентлер саны 4496ға, кафедралар саны 27ге, ал профессор- оқыты ӯ шылардын саны 240қа жетип, соннан 97 си илимий дәрежени ийелеген болып, илимий потенциал 40,4 % көтерилди. Усы дә ӯ ирде институт питкери ӯ шилеринен М. Нурмухаммедов Өзбекстан Илимлер Академиясының академиги, С.Камалов Өзбекстан Илимлер Академиясының хабаршы-ағзасы, С.Ахметов, Р.Реймов, Қ.Мақсетов, У.Шалекенов, Т.Та ӯ баев, Е.Бердимуратов, Р.Қосбергенов, Ж.Базарбаев, А.Нурмахановалар илим докторлары болды.

1976-жылы Педагогикалық институттың тийкарында ҳәзирги Бердақ атындағы Қарақалпақ мәмлекетлик университети ашылды ҳәм оның кадрлары, тийкарынан, педагогикалық институттың профессор-оқыты ӯ шылары есабынан тәмийинленди.

1990-жыл 20-августтағы Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң №293-санлы қарары ҳәм Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңесиниң 1990-жыл 14-сентябр`деги №223/9 санлы қарары менен Әжинияз атындағы Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институты қайтадан ашылды. Студент жасларымыздан             Р. Казаков спорттың Карате тури бойынша Өзбекстан Республикасы чемпионы болды, ал А. Ә ӯ езбаев бокс бойынша Азия бириншилигинде Алтын медал` алы ӯ ға еристи. Пединституты питкерип, тәлим-тәрбия тара ӯ ында улгили хызмет атқарған, кәсибин мақтаныш деп билген муғаллим А.Өтениязов, меҳрибан тәрбияшы В. Пак, жазы ӯ шы Т.Қайыпбергенов, шайыр И.Юсупов, илимпаз Ғ.Xожаниязовлар Өзбекстан Қаҳарманлары болып, халқымыздың мақтанышына айланды. Өзбекстан ҳәм Қарақалпақстанға белгили илимпаз алымлар: М.Нурмухаммедов, С.Камалов, Ж.Базарбаев, А.Бахиев, Ҳ.Ҳамидов, А.Дә ӯ летовлар Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясының академиклери болып жетилисти.

Зейинли ҳәм излени ӯ шең студентлеримиз Өзбекстан Республикасы Президенти стипендиатлары,    М.Өтемуратов ҳәм Д.Бекимбетовалар Республикалық «Ниҳол» сыйлығының лауреаты болды. «Универсиада-2007» Республикалық спорт жарысларында институттың қызлар волейбол командасы     1-орынды ийеледи.

Институт жәмәәти заманға сай, на ӯ қыран, ҳәр тәреплеме ра ӯ ажланған жоқары дәрежедеги қәнигелерди таярлап, жасларға сапалы билим бери ӯ де ҳәм илимий-изертле ӯ жумысларында жоқары көрсеткишлерге ериси ӯ ине исенимимиз мол.

Харакатлар стратегияси

ТАЛАБАЛАР КОНФЕРЕНЦИЯСИ

2017-жыл 1-декабрь күни Өзбекстан Республикасы Конституциясы қабыл етилгенлигиниң 25 жыллығына бағышланып Ташкент мәмлекетлик юридика университетинде студентлердиң илимий-әмелий конференциясына өткериледи. НМПИ студент-жаслары илимий тезислери менен қатнасыўы ушын тәжирийбели педагог-хызметкерлер менен биргеликте тезислердиң таярлап жибериўиңизге болады. Конференция қатнасыўшыларының илимий тезислериниң мазмунлы ҳәм сыпатын көрип шығыў ушын илимий бөлим арқалы жибериледи. Конференцияда қатнасыўшы студентлердиң жол ҳәм сапар қәрежетлери институттың бюджеттен тысқары қәрежетлери есабынан қапланады. Толық мағлыўматты көширип алыў

Ахборот хаты

Рахбарнинг виртуал қабулхонаси

Электрон таълим

Абитуриентлар диккатига

Институтга хужжат топшириб ўқишга кира олмаган булсангиз, хужжатни кайтариб олишга онлайн ариза бериш