e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Нызамшылық базасы

Халкаро лойихалар

Мониторинг ҳәм ишки қадағалаў бөлиминиң баслығы:
Есемуратов Турсымурат Кенесбаевич
861-2223372

   Мониторинг ҳәм ишки қадағалаў бөлими Кадрлар таярлаўдиң миллий бағдарламасы, норматив ҳәм директивалық ҳүжжетлердиң орынланыў процессин қадағалаў ҳәм олардың мониторингиниң жыллық реже тийкарынла алып барыў;

Ҳәзирги күнде усы бөлим тәрепинен Өзбекстан Республикасы Нызамлары, Өзбекстан Республикасы Президентиниң қарар, пәрман ҳәм бийликлери, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң қарар ҳәм бийликлери, Өзбекстан Республикасы Жоқары ҳәм орта арнаўлы билим министрлигиниң Коллегия қарарларпы, буйрық ҳәм хатлары, ректор буйрықлары ҳәм институт Кеңеси қарарларының орынланыў мониторинегин алып барады.

Мониторинг ҳәм ишки қадағалаў бөлими хызметкерлериниң қурамы:

Бөлим баслығы               - Есемуратов Турсымурат Кеңесбаевич

Методистлер                     – Қурманов Айбек Пухарбаевич

                                               – Сададдинов Улуғбек Уснаддинович

Инспектор                         – Давлетмуратова Раушан Атамуратовна

QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим