e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Нызамшылық базасы

Халкаро лойихалар

Техникалық пайдаланыў ҳәм хожалық бөлими баслығы:
Жақсымуратов Бекберген Аймуратович
+93 920-66-07
Техникалық пайдаланыў ҳәм хожалық бөлиминиң тийкарғы ўазыйпалары төмендегилерден ибарат:
Институтқа қараслы барлық имаратларды, оларда жайласқан техникалық үскенелер ҳәм инвентарлардан өнимли пайдаланыўды шөлкемлестиреди;
Институттың барлық имаратларындағы ыссы ҳәм суўық суў дизимлери, ҳәм де ысытыў дизиминен дурыс пайдаланыўды тәмийинлейди;
Есап көрсеткишлериниң өз ўақтында жазып барылыўын қадағалайды ҳәм суў хожалығы кәрханалары менен тийисли жумысларды алып барады;
Ағымдағы ҳәм капитал қурылыс-оңлаў жумысларының смета ҳәм жойбарлар дүзиў институтлары менен биргеликте жумыс жүритеди;
Институт ҳәм жойбар ҳүжжетлерин сақлайды ҳәм оларға өз ўақтында тийисли өзгертириўлерди киритип барады;
Барлық оқыў ҳәм талабалар турар жайы имаратларының қабатлары ҳәм ханаларын кесте тийкарында қадағалаўдан өткереди, соннан, электр тармақлары жағдайы, ыссылық ҳәм суўық суў, ыссылық дизиминиң сазлығы, өрт қәўипсизлиги қағыйдаларының сақланыў жағдайы, сондай-ақ, үнемлиликтиң сақланыў жағдайларын қадағалайды;
Мийнет тәртибине бойсынады, басшылардың буйрық ҳәм пәрманларының орынланыўын тәмийинлейди;
Жоқары мағлыўматлы, сыпайы, талапшаң ҳәм өз үстинде ислейтуғын болыўы шәрт;
Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 1999 жыл 12 январьдағы 12-санлы «Атқарыў тәртибин беккемлеў ис-иләжлары ҳаққында»ғы Қарарына муўапық, атқарық тәртибине, 1999 жыл 29 марттағы 140-санлы қарары менен тастыйықланған ҳүжжетлер менен ислеў бойынша Көрсетпе, Институттың Уставы, Ишки тәртип қағыйдалары, Илимий Кеңес қарарлары, Ректор буйрықлары ҳәм де билимлендириў дизимине ҳәм өз кәсибине байланыслы ҳуқықый-норматив ҳүжжетлерде қойылған мақсет ҳәм ўазыйпаларға, сондай-ақ, өзиниң хызмет ўазыйпаларына бойсынады.
Республикамызда билимлендириў системасын раўажландырыўдың сапалы басқышына өтиў, жоқары оқыў орынларында өз алдына экономикалық тараўда нәтийжелиликти асырыўдың жаңа усылларын излеп табыў, бюджеттен тысқары қарежетлер табыў имканиятларын кеңейтиў ҳәм олардан тийимли пайдаланыў институттын техникалық пайдаланыў ҳәм хожалық бөлиминиң негизги ўазыйпаларының бири болып қойылмақта.
Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017-жыл 20-апрельдеги «Жоқары билимлендириў дизимин жәнеде раўажландырыў ис-иләжлары ҳаққында»ғы ПҚ-2909-санлы Қарарының орынланыўының тәмийинлениўине байлансылы институт аудитория фондын жетерли дәрежеге келтириў ҳәм имаратлардың техникалық жағдайын жақсылаў мақсетинде Инвестиция Дәстүри шеңберинде жаңадан қурылыўы лазым болған оқыў ҳәм жатақхана имаратлары, институт аймағында қурылатуғын жаңа имаратлар орынлары, институт объектлеринде әмелге асырылыўы лазым болған қурылыс оңлаў жумыслары режелестирилмекте.
Соннан:
1. 2018 жылы 2000 орынға мөлшерленген жаңа өкıу имараты қурылысы.
2. 2019 жылы жаңа оқыў ҳәм бас имарат қурылысының даўамы.
3. 2019 жылы институттың 400 орынлық ҳәм 100 орынлық талабалар турар жайы имаратларының реконструкциясы.
4. 2020 жылы 950 орынлық оқыў имараты реконструкциясы ҳәм усы имараттағы көлеми 12х24 м болған спорт залының ири қурылыс оңлаў жумыслары.
5. 2021 жылы 710 орынлық оқыў имараты реконструкциясы ҳәм усы имаратта жайласқан көлеми 16х30 м болған спорт залының ири қурылыс оңлаў жумыслары.
Усы Дәстүр шеңберинде институттың аудитория фондын жетерли дәрежеге келтириў ҳәм институт имаратларының техникалық жағдайларын жақсылаў мақсетинде Инвестиция Дәстүри шеңберинде жаңадан қурылыўы тийис болған окыў ҳәм талабалар турар жайы имаратлары, институт аймағында қурылыўы режелестирилген жаңа имарат орынлары, институт объектлеринде әмелге асырылыўы лазым болған қурылыс оңлаў жумыслары ҳәм де оларды мебель, оқыў, лаборатория үскенелери, компьютер техникасы ҳәм де басқа инвентарьлар менен тәмийинлеў бойынша жойбарлар ислеп шығылып, Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетиниң 2017-жыл 8-ноябрьдеги 1250-санлы Бийлиги ҳәм усы бийликтиң протоколы тийкарында Инвестиция Дәстүри режесине қурылысшы шөлкемлер киритилди.

Ҳәзирги ўақытта смета жойбар ҳүжжетлерин таярлаў жумыслары алып барылмақта.

QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим