e-academy.uz

Харакатлар стратегиясидан тест

Нызамшылық базасы

Халкаро лойихалар


Buxgalter-ndpi@inbox.uz


Бас есапшы:


 

  Өзбекистан Республикасы Финанс министрлиги тәрепинен тастыйықланған норматив-ҳүжжетлерге тийкар бухгалетия есабын шөлкемлестириўди тәмийнлеў, материаллық, мийнет ҳәм финанслық ресурсларынан нәтийжели пайдаланыўды қадағалаў;

·                     Профессор-оқытыўшы ҳәм қәнийгелердиң айлық ис ҳақыларын, студентлердиң стипендияларын өз ўақтында есапланыўын ҳәм олардың тарқатылыўын қадағалаў;

·                    Есап бетиндеги активлердиң жағдайын ҳәм ҳарекетин, мүликлик ҳуқықлар ҳәм мәжбүриятлардың жағдайы ҳаққында толық ҳәмде анық мағлыўматларды жаратыў;

·                    Материаллық байлықлар ҳәм пул қаржыларын инвентаризациясын өз ўақтында өткериў;

·                    Нәтийжели басқарыў мақсетинде бухгалтериялық есабат мағлыўматларын улыўмаластырыў;

·                    Финанслық, салыққа байланыслы ҳәм басқа есабатларды дүзиў;

·                    Жергиликли ҳәм республикалық бюджетке есапланған салықларды өз мүддетинде өткериў;

·                    Банктен алынған пул қаржыларын мақсетли жумсаў;

·                    Дебиторлық ҳәм кредиторлық қарыздарлықлардың пайда болыўының алдын алыў;

·                    Ис ҳақы фондын тастыйықланған штат кестелери ҳәм штат формулярлары тийкарында туўры жумсалыўын қадағалаў;

·                    Степиндия фондын ректор тәрепинен шығарылған буйрықлар тийкарында туўры жумсалыўын қадағалаў;

·                    Товар-материаллық байлықларды белгиленген қағыйдалар тийкарында складқа қабыллаў ҳәм шығыўын қадағалаў;

·                    Бюджет ҳәм бюджеттен тысқары қаржыларды тастыйықланған қарежетлер сметалары тийкарында қарежетлер статиялары бойынша жумсалыўын қадағалаў;

·                    Пул қаржылары, товар-материаллық байлықлар ҳәм тийкарғы қураллар инвентаризациясын орнатылған тәртип тийкарында сыпатлы өткерилиўин қадағалаў;

·                    Жоқарғы ҳәм орта арнаўлы билимлендириў министрлигине, салық инспекциясына ҳәм басқа шөлкемлерге айлық, шереклик ҳәм жыллық есабатларды өз мүддетлеринде тапсырылыўын қадағалаў;

 

QABUL - 2018

НМПИ 2018-2019-оқыў жылы ушын ҚАБЫЛЛАЎ КОМИССИЯСЫНАН ТЕЗ МАҒЛЫЎМАТ АЛЫЎ ТЕЛЕФОНЛАРЫ 

(CALL  CENTER) 

(+99861) 229-40-93
(+99861) 229-41-03 
(+99861) 229-40-97

Абитуриентлер ҳужжетлерин қабыл етиў 15-июндан-15-июлге шекем
Тест сы наўлары   1-августтан 15-августка шекем
Биринши смена 08:00
Екинши смена 15:00
Кабыллау  бойынша веб-сайт


Корпоратив почта

"Edu.uz" rasmiy kanali

Электрон таълим